Hudźbny korps wojerskeho lětarstwa Erfurt je tež lětsa wopytowarjow w Rěčičanskej ewangelskej cyrkwi zawjeselił. We wo­błuku tradicionalneho beneficneho koncerta předstajichu hudźacy wojacy zawčerawšim w měnjatych wobsadkach adwentne kompozicije, mjez druhim Georga Friedricha Händela a Georgea Gershwina. Foto: Joachim Rjela

Płastowka (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

1 dohodowny čas

2 dźěl dnja

3 nic chory

4 hubjene

5 pohibowar k hudźbje

6 židowski swjaty dźeń

7 družina žita

8 nakupny center

9 hollandski kopar FC Bayern

Protyka (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

Pjatk 7. a 8.12.   Adwentne wiki w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje (12 do 18 hodź.)

Pjatk 7. do 23.12.   Adwentne wiki tysac hwězdow w Choćebuzu (stajnje 11 do 19 hodź.)

Pjatk 7.12. 19:00 Adwentne spěwanje z chórom Židźino w Narćanskim gmejnskim domje

  19:30 Humorno-hudźbny program z dźiwadźelnikom Michaelom Trischanom „Bórze wšak su zaso jutry“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  19:30 Sceniski adwentny koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Zymski čas“ na žurli Budyskeho SLA

Sobotu 8. a 9.12.   Adwentne wiki w Lěšćanskej (Hornow) konfizeriji Felicitas (wot 10 hodź.)

Sobotu 8.12. 9:00 Młodźinska dźěłarnička „Naš klub – kak smy orga­nizowani?“ serbskeho młodźinskeho dźěła Rěčneho centruma WITAJ w Njebjelčanskim młodźin­skim klubje

  9:30 Mikławšowy turněr wo pokal Budyskeho krajneho rady w Radworskej „Slaviji“

  11:00 Adwentne wiki w Kulowje

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  14:00 Historiske adwentne wiki při rozwalinje bywšeho klóštra w Budyšinje (hač do 22 hodź.)

Rozhłós (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Pawoł Šołta z Wotrowa w Sibirskej tradał

11:20 Pomocny projekt w čěskim Dolnim Podluží

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim studenće w Jendźelskej

13:00 W Pratyji 2019 čitane

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Pokiwy (06.12.18)

Donnerstag, 06. Dezember 2018 geschrieben von:

Młodostnaj sobu zapřijataj

Budyšin. Scenisko-koncertantny adwentny program „Zymski čas – Hody pola nas“ předstaji Serbski ludowy ansambl jutře, pjatk, w 19.30 hodź. na žurli SLA. W prěnim dźělu zaklinča mjezynarodne a serbske adwentne pěsnje. W druhim dźělu wěnuje so program SLA zymskim nałožkam Serbow. Hromadźe z hudźbnikami SLA předstajitaj so mytowanaj lětušeho wubědźowanja młodych hudźbnych talentow Adrian Simon z Wotrowa za klawěrom a Elisabeth Wirthec, kotraž hraje na huslach kruch „Serbska reja“ Bjarnata Krawca.

Na wiki do klóštra

Pančicy-Kukow. Klóšter Marijina hwězda a dźěłarnja za zbrašenych swjateho Michała přeprošatej jutře a sobotu do klóštra na adwentne wiki, kotrež wot­měja so wobaj dnjej wot 12 do 18 hodź. W klóšterskim wobchodźe změja horce wino, likery, Ochranowske hwězdy a wjele idejow za dariki w poskitku. Dźěłarnja za zbrašenych poskići pječwo z klóšterskeje pjekarnje, keramiske wudźěłki, hodownu dekoraciju, swěčki a wjele dalšeho. Tež swój božodźěsćowy štom móžeće sej jutře abo sobotu hižo kupić.

Hody mjezynarodnje

Do kina (06.12.18)

Donnerstag, 06. Dezember 2018 geschrieben von:

6.12.–12.12.2018 Budyski filmowy palast:­ Geister der Weihnacht: nj 10:00 a 11:30 Tabaluga: wšědnje 14:00 a 16:00 (nimo pj a wu) | so a nj 12:30 Tabaluga w 3 D: pj a wu 16:00 Der Grinch: wšědnje 14:45 a 20:15 (nimo nj a wu) | so a nj 12:45 Der Grinch w 3 D: wšědnje 16:45 100 Dinge: wšědnje 14:45, 18:00 a 20:45 | pj a so 23:00 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: pj a so 22.15 Der Nussknacker: wšědnje 14:45 Der Nussknacker w 3 D: nj 10:00 Bohemian Rhapsody: wšědnje 19:45 (nimo pó) Die Unglaublichen 2: so a nj 12:00 Pettersson und Findus: nj 10:30 Der Vorname: wšědnje 18:45 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj) | nj a wu 20:15 | pj a so 22:30 Johnny English: nj 10:00 Ballon: pj 22:30 Halloween: so 22:30

Kino-ekstra: Girl: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Tabaluga: wšědnje 15:15 a 17:20 | nj 11:15 | so a nj 13:00 100 Dinge: wšědnje 15:10, 17:30 a 19:45 | pj a so 22:35 Der Vorname: srj 17:15 Der Grinch w 3 D: so a nj 13:15 Der Grinch: wšědnje 15:00 a 17:00 | nj 11:00 Elliot, das kleine Rentier: nj 11:00 | so a nj 13:00 Verschwörung: pj a so 22:25 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 19:30 | pj a so 22.15 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 17.15 (nimo srj) Bohemian Rhapsody: wšědnje 19:55 Der Nuss­knacker: wšědnje 15:05 (nimo štw) Smallfoot: nj 11:10 | so a nj 13:10 Klassentreffen 1.0: pj a so 22.10 25 km/h: wšědnje 20:00

Radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 05. Dezember 2018 geschrieben von:

Nowoslicy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim wustawki za Łazkowski puć w Ralbicach. Nimo toho chcedźa lěto 2018 wuhódnoćić.

Pančicy-Kukow. Samsny dźeń w 19 hodź. započnje so posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z nadawkami za ponowjenje postawy swj. Bosćana w Swinjarni a z namjetom za regulowane wjelče pasmo.

Pokiwy (04.12.18)

Dienstag, 04. Dezember 2018 geschrieben von:

Kedźbu, skupinarjo!

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju adwentničku jutře, srjedu, we 18 hodź. w Pančičanskej Starej hospodźe. Dokelž budu tam knihi Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań, budźe to dobra składnosć, sej tón abo tamny hodowny darik wobstarać.

Porěčitaj wo hupaku

Stróža. Cyle w znamjenju hupaka (Wiedehopf) steji přednošk jutře w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Marko Zieschewski z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije a ranger w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty Herbert Schnabel porěčitaj wo tym, kak je so zajimawy ptačk dźakowano mnohim přirodoškitarjam w biosferowym rezerwaće zaso rozmnožił. Zdobom póńdźe wo prašenja, kotre žiwjenske wuměnjenja hupak trjeba, kotre srědki su ludźo za jeho rozmnoženje zasadźili a što je za přichod planowane. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšene euro.

Ćišinu w sebi spóznać

Pokiwaj (03.12.18)

Montag, 03. Dezember 2018 geschrieben von:

Dohodowny kabaret

Budyšin. Hdyž hody „njejapcy“ před durjemi steja, mnozy z tym wobchadźeć njemóža. Pod hesłom „Hodowna bowla“ poda dźiwadźelnik a kabaretist Alexander G. Schäfer jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece pokiwy, kak napjaty čas najlěpje zmištruješ. Syn z časa NDR woblubowaneho dźiwadźelnika Gerda E. Schäfera bě wjele lět čłon Berlinskeho kabareta „Die Stachelschweine“. Zastup płaći z wupokazom za biblioteku štyri eura, hewak sydom.

Nócne njebjo raz hinaše

Budyšin. W filmje „Sternenjäger“, kotryž pokazaja srjedu we 18 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, budu widźeć spektakularne wobrazy renoměrowanych astrofotografow. Zapopadnyć je móžachu, dokelž po­dachu so za to do najwotležanišich kućikow zemje, hdźež kumštna swěca z nadróžneho wobswětlenja a wysokodomow wid k njebju njezamuća. Wuslědk su wobrazy krasnych krajinow z wulkotnym widom k njebju. K tomu rěči dźiwadźelnik Rufus Beck. Zastup­ płaći šěsć eurow.

Křižowka (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 serbski awtor přitomnosće, 5 nic mały, 6 to je zakazane, 7 rostlina z nikotinom, 10 Verbot serbsce, 13 stolica Azerbajdźana, 14 wudźěłk z mloka, 15 hnojiwo

Padorunje: 1 wosoba kwasa, 2 cyłk ze samsnymi zajimami, 3 nic wulka kić, 4 zelenina, 8 japanske město, 9 němska skrótšenka za wukubłanca, 11 muske mjeno, 12 tak a ...

Anzeige