Protyka (04.01.19)

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:

Pjatk 4.1. 17:00 Blidotenisowy wječor za dźěći a dorosćenych (wot 19 hodź.) na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“

  19:00 Koncert z dujerskej skupinu Meridian-Brass w Slepjanskej cyrkwi

Sobotu 5.1. 9:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Smječkecach a Łusču

  9:30 Hwězdni spěwarjo ducy po Hórkach, Jaseńcy a Zejicach

  10:00 Zymski Kulowski cup w tamnišej wjacezaměrowej hali

  11:45 Wuhladko w telewiziji MDR

  15:30 20. halowy koparski turněr wo pokal TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Wulka operetna gala na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:45 Předstajenje a čitanje z noweje knihi „Sej statok stajili“ wot a z Křesćanom Krawcom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  20:00 Koncert z jazzowym trubkarjom Maikom Krahlom w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 6.1. 10:00 Zetkanje traktorow na Horje

  10:00 Hwězdni spěwarjo ducy po Chrósćicach, Nuknicy, Prawoćicach a Kopšinje

  10:00 Dwurěčne kemše z fararku Katharinu Köhlerowej a chórom Łužyca w Žylowje

  13:00 Early blackbird – Nowolětne płuwanje w Hózku

  14:00 Hudźbny nyšpor z muskim chórom Delany w Ralbičanskej cyrkwi

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišim Božim domje

Pokiwy (04.01.19)

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:

Krawc čita w hospodźe

Chrósćicy. Po hodownych swjatych dnjach su zajimcy jutře w 19.45 hodź. na dalše zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe Moniki Gerdesoweje přeprošeni. Spisowaćel Křesćan Krawc čita­ tam ze swojeje noweje knihi „Sej statok stajili“.

Koncert z Maikom Krahlom

Budyšin. W lěće 1991 w Budyšinje rodźeneho jazzoweho trubkarja Maika Krahla móža zajimcy ze skupinu Maik Krahl Quartett jutře, 5. januara, w 20 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje dožiwić. Zastup je wot 19 hodź. Krahl pre­zentuje najlěpšich němskich jazzowych trompetarjow swojeje generacije.

Cyrkwinski chór koncertuje

Chrósćicy. Tradicionalny hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra je njedźelu, 6. januara, w 14 hodź. w tamnišej farskej cyrkwi. Nimo skerje znatych hodownych spěwow zaklinča někotre klasiske překwapjenki. Koncert, na kotrymž tež instrumentalisća a młode talenty sobu skutkuja, nawjeduje Michał­ Cyž.

Delenjo spěwaja

W Choćebuskim Braniborskim muzeju za moderne wuměłstwo, w dźělu Dieseloweje milinarnje, prezentuja hač do zajutřišeho, 6. januara, wulki wuběr fotografijow Helfrieda Straußa wo křižerskich procesionach kónc 80tych lět. Finisaža je w 15 hodź. Mjez druhim je fotograf tež Kulowskich (hlej foto) a Ralbičanskich křižerjow přewodźał. Foto: Helfried Strauß

Płastowka (04.01.19)

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 zakład, 2 domjace skoćo,

3 zběhadło, 4 dwojota,

5 minjene lěto, 6 łaćonsce: w lěće,

7 jendźelski titul, 8 hrajna klasa,

9 grjekski pismik = lěwy rjad: ratar

Rozhłós (04.01.19)

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Nowinki ze starownjow

11:45 Na wopyće pola spisowaćelki Angele Stachoweje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 200. posmjertninach fararja Jana Bjedricha Fryca

13:00 Zhladowanje na lěto 2018

(prěni dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Plany do noweho lěta

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tuchwilu móža wopytowarjo w Budyskim Serbskim muzeju tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku wuknyć. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa klětu pokazać, wo tym zhonja přihladowarjo w januarskim Wuhladku w rozmołwje z direktorku Christinu Boguszowej. Prěni serbski měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 5. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Fuziska technologija je jedna z najmłódšich inowa­cijow na polu medicinskeje diagnostiki. Wosebje při přepytowanju tumorow woznamjenja to wulki postup.

Protyka (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Pjatk 28.12. 18:00 „Zymske njebjo nad Budyšinom“ w Budyskej hwězdarni

Sobotu 29.12. 15:00 Hodownička Serbskich skawtow ze spěwnym wječorkom we Worklečanskim Don Boskowym domje

  17:00 Hodowny koncert chóra Meje ze slědowacej zabawu z překwapjenku w Radworskej „Meji“

Njedźelu 30.12. 17:00 Hodowny koncert chóra Lipa w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  17:00 Kónclětny koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

Póndźelu 31.12. 9:30 52. Budyski silwesterski běh na Młynkec łuce

  13:00 40. Oberlichtenauski silwesterski běh

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  17:00 Silwesterski koncert we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:00 Kónclětny pišćelowy koncert w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Silwesterski hudźbny nyšpor z meditacijemi ke kóncej lěta w Baćońskej cyrkwi

  19:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli Budyskeho SLA

  21:00 Pišćelowy koncert na proze lěta w Kamjenskej hłownej cyrkwi swj. Marje

  22:00 Silwesterski program NSLDź w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe

Štwórtk 3.1. 19:30 3. filharmoniski koncert – nowolětny koncert – Noweje Łužiskeje filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pokiwy (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Adresu njezabyć!

Budyšin. Hnydom po hodownych swjatych dnjach dóńdźechu wčera a dźensa­ do redakcije SN prěnje wuhó­danja našeje hodowneje křižowki. Bohužel su někotři wotpósłarjo zabyli, dospołnu adresu připisać, tak zo tele dopisy pozdźišo při zwěsćenju dobyćerjow wobkedźbować njemóžemy. Štóž chce nam přichodne dny hišće wuhódanje připósłać, njech potajkim kedźbuje, zo je adresa podata. Štóž je ju zabył, njech nam hišće raz napisa.

Chór Meja koncertuje

Radwor. Swój lětuši hodowny koncert wuhotuje chór Meja sobotu, 29. decembra, w 17 hodź. w Radworskim hosćencu „Meja“. Jako hosći su sej Mejenjo swój wuměłski dorost přeprosyli. Koncertej přizamknje so bjesada ze zhromadnym spěwanjom a překwapjenku.

Kupaja so w zymnej wodźe

Křižowka (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 sobustaw, 5 hara wo ničo, 6 mać ćipkow, 7 młode swinjo, 10 škit před tlamu, 13 łaćonsce: w lěće, 14 dlěše powědančko, 15 awtodróhowy popłatk

Padorunje: 1 zastać!, 2 sogar serbsce, 3 stare, mało hódne wěcy, 4 jednotka kajkosće bencina, 8 starobny pjenjez, 9 ćěłozwučowanje, 11 wójsko jendźelsce, 12 drobny pjenjez

Rozhłós (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Zjimanje seriala lěta 2018 „Zwonka Serbow – za Serbow“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowych delnjoserbskich CDjach

13:00 Wurězki kolokwija na česć Mata Kosyka (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Dieter Schütt)

po tym Zbožopřeća

Nowe lěto, hornjoserbsce

11:00 Powěsće a hudźba

11:20 Parlički z rozhłosoweho archiwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

delnjoserbsce

12:30 Swójbny program, mjez druhim z hudźbnej woklapnicu za lěto 2018 a z nabožnym wusyłanjom (Christiana Piniekowa)

Anzeige