Rozhłós (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 50 lět Praske nalěćo

11:50 Live z 50. jubileja Zdźěrjanskeje cyrkwje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym digitalnym projekće Serbskeho instituta

13:00  Kokoty w Delnjej Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (16.08.18)

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

16.8.–22.8.2018 Budyski filmowy palast: Elvis: štw 20:00 Christopher Robin: wšědnje 14.30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | nj 12:15 The Equilizer 2: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: wšědnje 17:00 | štw 20:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw) | pj a so 22:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) a 20:15 (nimo štw a pó) Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:30 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Frau, die vorausgeht: nj 18:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Nowačkow přizjewić

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje šulskich nowačkow za šulske lěto 2019/2020 wotměje so na Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje štwórtk, 16. awgusta, w času wot 7 do 17 hodź. a pjatk, 17. awgusta, wot 7 do 14 hodź. w sekretariaće šule. Komuž so wobaj terminaj njehodźitej, ­njech dorěči sej móžny čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2019 šeste žiwjenske lěto dokónča. Wróćostajene dźěći dyrbja so znowa přizjewić. Starši njech narodźenske wopismo njezabudu.

Policija poradźuje

Budyšin. Wo wukubłanskich a dźěłowych móžnosćach pola zwjazkoweje policije w Sakskej informuja štwórtk, 16. awgusta, wot 16 hodź. w powołanskim informaciskim centrumje Budyskeje dźěłoweje agentury na Nowosólskej. Přizjewić so zajimcy njetrjebaja.

Z měšćanostu rěčeć

Wojerecy. Rěčnu hodźinu změje Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) zajutřišim, štwórtk, w 16 hodź. w awli přichodneje wyšeje šule (bywši Zusowy gymnazij). Tam chcedźa twarski staw rozłožić a na prašenja wotmołwjeć.

Pokiwy (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Horjany w swjedźenskim ćahu

Grodk. Wot dźensnišeho do njedźele wotměje so w Grodku domizniski swjedźeń. Na jewišću Bullwinkel, na Dołhej hasy, zahraje jutře, 11. awgusta, wot 11.30 do 12.45 hodź. dujerska kapała Horja­ny. Jedyn z wjerškow zarjadowanja je tradicionalny swjedźenski ćah, toho­runja jutře w 9.30 hodź. po nutřkownym měsće. Tež tam budu Horjany pódla.

Madstep zaso „zapyri“

Gelenau. Jutře, 11. awgusta, wotměja so w Gelenauwje pola Kamjenca wot 20 hodź. znowa Gelenauske hudźbne dny. Na wjacorych městnach, floorach, zaklinča tež šlagry. Mjez sobuskutkowacymi je młody Serb, Daniel Matka, pochadźacy z Lejna a bydlacy w Drježdźanach. Jako Madstep je wón daloko znaty a w lěću často­ na festiwalach prezentny.

Inka Pabst w sotrownjach

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskich sotrownjach kulturne lěćo jutře w 17.30 hodź. po zwučenym wašnju z „yogu zbo­ža“­­ dale wjedu. W 20 hodź slěduje koncert ze spěwarku Inku Pabst a akordeo­nistom Uwe Stegerom. Zaklinča Berlinske štučki 20- do 50tych lět. Njedźelu je w 14 hodź. „rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom na zahrodźe.

Literarno-hudźbne popołdnjo

Na Chróšćanskej farje tuchwilu tež čěšćinu słyšiš. Jan Breindl wuwučuje tam zajimcow w swojej maćeršćinje. Po popołdnišim rěčnym kursu wotměwachu so wot póndźele hač do dźensnišeho zabawne poskitki. Tak su wobdźělnicy mjez druhim tež čěske pěsnje spěwali. Jutře­ kurs z ekskursiju do Libereca zakónča. Foto: Feliks Haza

Křižowka (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 srědk dorozumjenja, 3 třělwa, 5 kow skrótš., 7 wodu přiliwać, 10 rostlina z kitkami za poliwku, 14 kanton Šwicarskeje, 15 přikryw za blido, 16 narod

Padorunje: 1 strašna chorosć, 2 napoj, 3 Kauf serbsce, 4 při ćopłoće dyrbimy wjele ..., 6 komponist operetow (Franz), 8 brazilske město skrótš., 9 mjezynarodny olympiski komitej skrótš., 10 ratar, 11 dźěl kusadła, 12 afriska rěka, 13 program telewizije

Protyka (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Pjatk 10. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

  20:00 Jazzowy koncert z duwom Florianom Poserom a Stephanom Königom w Małowjelkowskich sotrow­njach

Sobotu 11. a 12.8.   Kuzło cokorowych titow w Małowjelkowskim

prazwěrjencu

   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 11.8. 9:00 Čaporowe wiki při Wojerowskim gondlowanskim haće ( hač do 16 hodź. tohorunja 12. awgusta)

  10:00 Łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijo­wej fabrice

  17:30 Yoga z Katju Siemens w Małowjelkowskich sotrow­njach

  19:00 Spominanski koncert na spěwarja Ivana Rebroffa w Dźiwadle we wuchu při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Koncert „LiedGut“ z Inku Pabst w Małowjelkowskich sotrownjach

  21:30 Ekskursija z ekspertom za insekty wot Stróžanskeho Domu tysac hatow

Njedźelu 12.8. 10:00 Čaporowe wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 „Rejwanski čaj“ z Thomasom Jordanom w Małowjelkowskich sotrownjach

  14:00 Lětni koncert z Kulowskim Kolpingowym chórom­ we Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Chróstawskej cyrkwi

  16:30 Serbske kemše w cyrkwi swjateho Antonija w Drježdźanach-Löbtauwje

Póndźelu 13.8. 10:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej Michałskej cyrkwi

Rozhłós (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Bětnarjec mandźelskaj z pomocliwej žiłku

11:35 K 80tym narodninam Křesćana Krawca

12:45 Instalaterojo něhdy a dźensa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Picnjanskim rybarskim swjedźenju

13:00  Hudźbne pućowanje – Šotiska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Leipner)

Pokiwaj (09.08.18)

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Mineralna bursa

Hórnikecy. W Hórnikečanskej energijowej fabrice wotměje so zajutřišim wot 10 do 16 hodź. 14. łužiska mineralna bursa. Pod wěcywustojnym nawodom wobsteji tež přiležnosć, złoto myć.

Jězby z hlinowej železnicu

Běła Woda. Sobotu, 12. awgusta, móža so zajimcy w 10 kaž tež w 14 hodź. z Běłowodźanskeho dwórnišća Hatna dróha z hlinowej železnicu tři hodźiny na kołopuć tež do Mužakowa a Wochozy podać.

Do kina (09.08.18)

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

9.8.–15.8.2018

Budyski filmowy palast:

Christopher Robin: nj 14:30 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monsterurlaub: wšědnje 14:30 (nimo srj) | 17:15 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Mon­s­ter­urlaub w 3D: nj 12:15 Mission: Impossible – Fallout: wšědnje 14:15 (nimo nj, pó a srj) Mission: Impossible – Fallout w 3D: nj 14:30 | wšědnje 16:45 a 19:45 | pj a so tež 22:15 Mamma Mia! Here We Go Again: wšědnje 14:45 (nimo srj), 17:15 a 19:45 Ant-Man and the Wasp w 3D: wšědnje 14:45 a 17:15 (nimo nj, pó a srj) | 19:45 | pj a so tež 22:45 The Equalizer 2: srj 20:15 Sicario 2: pj a so 22:00 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:15 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: pó 15:00 Skyscraper: pj a nj 19:30 Die Farbe des Horizonts: štw, so a wu 19:30 The First Purge: pj a so 22:15 Jurassic World: Das gefallene Königreich: nj 12:15 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: nj 12:15

Kino Ekstra: Swimming with Men: nj 17:15 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Anzeige