Křižowka (27.07.18)

Freitag, 27. Juli 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 Pfütze serbsce, 5 z Belgiskeje pochadźacy šlagrowy spěwar, 6 nic dawać, 7 europska rěka, 10 regal, 13 bohowka dobyća, 14 „mudre“ zwěrjo, 15 powědanja

Padorunje: 1 moderna kapała, 2 rěka Mohan němsce, 3 rěka přez Drježdźany, 4 rubježna ryba, 8 zjednoćenstwo, 9 namołwy, 11 karta bjez hódnoty, 12 jězor ­w Aziji

Protyka (27.07.18)

Freitag, 27. Juli 2018 geschrieben von:

Pjatk 27. do 29.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach 

   12. wulki Budyski jěchanski turněr w Bošecach

Pjatk 27.7. 19:00 Hladać na zaćmiće měsačka w Budyskej šulskej hwězdarni

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom skupiny Amarcord w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 28.7. 10:00 Dźeń rangerow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

  14:00 62. třělenje na worjoła w Němskopazličanskim sportowym centrumje

  17:00 Hudźba „Pišćele w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:15 Łužiske hudźbne lěćo z koncertom „Spožč nam měr“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Koncert z rockowymi legendami na Kamjenskej Pastwinej horje

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo z a-cappella-wariacijemi romantiki, folka, jazza a popa w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Swójbne zarjadowanje „Njetopyrje“ w Kamjenskim elementariju

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo – pišćelowy koncert z cyrkwinohudźbnym direktorom Friedemannom Böhmu a studentom hudźby Johannesom Krahlom w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:30 Łužiske hudźbne lěćo „Fiori musicali“ w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi

Rozhłós (27.07.18)

Freitag, 27. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Młode hudźbne talenty: Mytowanski koncert z SLA

11:45 100. narodniny Jakuba Kućanka

12:00  Nabožne wysyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z naprašowanjom wo plastikowych wotpadkach a komentarom „Tak ja to widźu“

13:00  Carl Blechen 220 lět

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

Do kina (26.07.18)

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

26.07.2018 – 01.08.2018

Budyski fil­mo­wy palast:

André Rieu – Amore, My Tribute to ­Love – Maastricht Konzert 2018/2: so a nj 17:00 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub: srj 9:45 | štw, pj, pó, wu a srj 13:45 | wu a srj 11:45 | so 16:15 | nj 15:00 Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub w 3 D: wšědnje 15:45 a 18:00 (nimo so a nj) | so a nj 14:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Sicario 2: pj a so 22:30 Meine teuflisch­ gute Freundin: wšědnje 14:00 (nimo nj) | wu a srj 9:30 Skyscraper: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 19:00 (nimo nj) | nj 19:45 The First Purge: wšědnje 21:00 (nimo nj) | pj a so 23:00 Mission: Impossible – Fallout w 3 D: srj 20:00 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wu 9:45 Juras­sic World: Das gefallene Königreich: wšědnje 16:15 (nimo­ so, nj a pó) | nj 12:15 Mamma Mia! Here We Go Again: wšědnje 14:30, 17:15 (nimo pó) a 20:15 (nimo srj) | pó 16:15 | srj 20:00 | pj a so 22:45 Luis und die Aliens: wu a srj 10:15 | nj 12:15 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: nj, wu a srj 12:15

Kino-ekstra:

Der Buchladen der Florence Green: nj a pó 17:15 | pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (25.07.18)

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Zaćmiće wobkedźbować

Budyšin. W Budyskej hwězdarni móža zajimcy pjatk, 27. julija, wot 19 hodź. za- ćmiće měsačka wobkedźbować, štož słuša bjezdwěla k cyle wulkim astronomiskim podawkam. 103 minutow dołhe zaćmiće měsačka je najdlěše 21. lětstotka.

Na a-cappella-koncert

Smochćicy. We wobłuku Łužiskeho hudźbneho lěća wotměje so pjatk w 19.30 w Smochčanskim Domje biskopa Bena a-cappella-koncert „Do noweho swěta“ z ansamblom amarcord.

Uschi Brüning w sotrownjach

Mały Wjelkow. Pod hesłom „Jazz & Mehr“ wotměje so zajutřišim w 20 hodź. w Małowjelkowskich sotrownjach koncert z Uschi Brüning a Lukasom Nat­schinskim. Soulowy hłós wurjadneje interpretki je mnohim wulke dožiwjenje a hakle 21lětny hudźbnik Lukas je ze spěwarku hižo dlěši čas spřećeleny.

Pokiwy (24.07.18)

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

Lěćne wjeselo na dworje

Smochćicy. Srjedu, 25. julija, su zajimcy w 20 hodź. na dwór Smochčanskeho Domu biskopa Bena na lěćne wjeselo přeprošeni. Kruh Palestriny přewjedźe w domje swoje lěćne schadźowanje ­a wšelake madrigale renesansy a chórowe spěwy wjacorych dobow nastuduje. Tute a dalše hudźbne chłóšćenki chcedźa zjawnosći předstajić. Zastup je darmotny.

Kino pod hołym njebjom

Budyšin. Budyski Kamjentny dom přeprošuje srjedu, 25. julija, zaso na lěćne kino. W přichodnych tydźenjach so zarjadowanje přeco wot 21 hodź. na ležow­nosći Budyskeho bydlenskeho a přemysłoweho parka „Při Sprjewinym kole“ (Sprjewina hasa 10) wotměwa. Jako prěnje pokazaja film, tragikomediju „Das Leuchten der Erinnerung“.

Stawnistwo zawrjene

Pokiwy (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Cyła wjes swjeći

Sulšecy. Z natočenjom piwa a wubědźowanjom wohnjowych wobornikow nad 40 lětami započnje so dźensa wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach. Wječor pokazaja filmy z wjesneje „čapornje“. Jutře­ wot 13 hodź. steji wubě­dźowanje w třělenju jědnatkow na programje a wot 21 hodź. tak mjenowany „WiesnBeats“. Wjeršk budźe njedźelu w 16 hodź. swjedźenski program „Sulšecy news“. Wjesna rada, wohnjowa wobora a młodźina wšitkich přeprošeja.

Šula z klawnami

Mały Wjelkow. Na njewšědne dźiwa­dło­we předstajenje přeproša jutře, so­botu, Małowjelkowski prazwěrjenc. W 15 hodź. předstaji při tamnišej grilowanskej hěće Budyska dźiwadłowa skupina Bühnenvolk hru „Šula z klawnami“. Dokelž jedna so při šulerjach wo klawnow, je wučba wězo trochu hinaša hač w normalnej šuli. Tohodla su přihladowarjo wuraznje namołwjeni sobu činić, při čimž změja wjele wjesela.

Yoga a hudźba

We Wojerowskej Kulturnej fabrice, kotraž je w tamnišim wobydlerskim centrumje na Piwarskej 1 zaměstnjena, su nětko tak mjenowanu Gundermannowu šaltowansku centralu dotwarili. Tu móžeš so wo žiwjenju a skutkowanju spěwytwórca Gerharda Gundermanna wobhonić. Technisce zwoprawdźiłoj staj připrawu Haiko Schnippa a Rico Hofmann (wotl.). Foto: Gernot Menzel

Křižowka (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 městno k spanju, 5 snadź, 6 barba, 7 horiny w Aziji, 10 Oma serbsce, 13 politiske zjednoćenstwo, 14 hudźbna twórba, 15 rěka přez Mnichow

Padorunje: 1 wobydler Baltikuma, 2 swójbne mjeno Ćišinskeho, 3 rěka přez Drježdźany, 4 organ ćěła, 8 eksotiska rostlina we wodźe, 9 spisar, 11 sydlišćo, 12 koparski klub Amsterdama

Protyka (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Pjatk 20.7. 20:00 Wotewrjenski koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Wěčna, wěčna nadźija! 1018 / 2018 – 1000 lět Budy­ski měr“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi

  20:00 Koncert ze spěwarjom Timom Fischerom a pia­nistom Thomasom Dörschelom w Małowjelkowskich sotrownjach

Sobotu 21. a 22.7.   Dworowy swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Rjemjeslniske wuměłske wiki před Njeswačanskim hrodom

Sobotu 21.7.   Festiwal Break the Rules při Bjerwałdskim jězoru

   Dźěćacy a lětni swjedźeń w Hodźiju

  10:00 Integratiwny volleyballowy turněr w starej Kamjen­skej kupjeli

  14:00 Wustajeńca dźěłow blidarskich wučomnikow w Kamjenskim zawodźe Ewag z nowinarskej rozmołwu

  17:15 Koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Budź nětk spokojena, moja duša“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  17:30 Zarjadowanje „Zbožowna yoga“ w Małowjelkowskich sotrownjach

  19:00 „W swětle 1000 swěčkow“ – zahrodowa nóc na kló­šterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  20:00 Wječork z filmytwórcom Uwe Dieckhoffom w Małowjelkowskich sotrownjach

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi