Pokiwy (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Na kermušne reje

Smjerdźaca. Z delanskej skónči so tutón kónc tydźenja slěd lětušich kermušow. Smjerdźečanska wohnjowa wobora a tamniša wjesna rada přeprosytej młodych a staršich na kermušne reje jutře, sobotu, do Smjerdźečanskeho kulturneho domu. Wot 19.30 hodź. zapiska tam znata kapała Privileg.

Pokazaja rjanosće Sakskeje

Budyšin. „Sakska, kaž ju molerjo widźa“ rěka nowa wustajeńca, kotruž wotewru jutře, 24. nowembra, w 15 hodź. w Muzeju Budyšin. Tam pokazaja wjace hač sto mólbow a wudźěłki z Mišnjanskeho pórclina z wobrazowymi dekorami z Drježdźanskeje priwatneje zběrki. Drohotne dźěła zwobraznjeja přede­wšěm napohlady sakskich wsow, městow a krajinow z časa wot 18. hač do zažneho 20. lětstotka. Kmótřistwo za wosebitu wustajeńcu je přewzała statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD). Z přehladku zahaji so slěd wosebitych wustajeńcow, kotrež steja w zwisku ze 150lětnym wob­staćom Muzeja Budyšin klětu.

Dźiwadźelnica čita

Płastowka (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupoka­zany.

1 Glocke serbsce, 2 Patenjunge serbsce, 3 warjaca woda, 4 nic křiwy, 5 počas, 6 mać ćipkow, 7 grat za wótřenje kosy, 8 hubjenstwo, 9 jednotka wahi = lěwy rjad: dźěl kusadła

Protyka (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 23. a 24.11.   22. cyłoněmske zetkanje spěwytwórcow Hoyschrecke 2018 na žurli Wojerowskeho měšćanskeho muzeja

Pjatk 23.11.   Nakupowanska nóc w Kamjencu

  18:00 Předstajenje knihi towarstwa Kólesko wo wosom wšelakich dźěćetkach w Slepjanskej cyrkwi

  18:00 Zabawny wječor za soburejwanje ze skupinu Serbska reja z Lipska w Budyskej Röhrscheidtowej bašće

  19:45 Něhdyši korespondent telewizijneho sćelaka ZDF Joachim Jauer předstaji na Ralbičanskim „Radlubinje“ pozadki politiskeho přewróta 1989 w NDR a zwiski k druhim europskim krajam

Sobotu 24.11. 10:00 Šulerski koncert SLA „Maks a Moric“ w Choćebuskim konserwatoriju

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej diakoniji

  14:30 Spožčenje Myta Miny Witkojc w awli Bórkowskeje zakładneje šule

  19:00 144. schadźowanka w Budyskim NSLDź

  19:00 Čitanje „Stari a młodźi“ z Jennipher a Carmen-Maju Antoni w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 2. kapičkowy wječor w Kulowje

  19:30 Kermušne reje z kapału Privileg w Smjerdźečanskim kulturnym domje

Njedźelu 25.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbičanskej wosadźe

   Firmowanje w Chrósćicach

Rozhłós (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ na temu schadźowanka

11:20 Serbja a jich prawa – modernizować sakski serbski zakoń?

11:45 Judith Kubicec 100 dnjow intendantka SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo posedźenju braniborskeho brunicoweho wuběrka

13:00 Kolokwij na česć Mata Kosyka

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (22.11.18)

Donnerstag, 22. November 2018 geschrieben von:

22.11.–28.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj a so 22:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 19:45 | pj a so 22.15 Der Grinch w 3 D: nj 14:30 Der Nussknacker: nj 12:30 a 13:30 | štw, pj, so a wu 14:00 Der Nuss­knacker w 3 D: wšědnje 16:00 Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) 25 km/h: wšědnje 20:15 Der Vorname: wšědnje 18:15 a 20:00 (nimo pó) Ballon: štw,pj, so a wu 13:30 Johnny English: wšědnje 17:45 Hotel Transsilvanien: nj 12:15 Pettersson und Findus: 11:45 Smallfoot: nj 12:00 Klassentreffen 1.0: pj a so 22:45 Halloween: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Das Prinzip Montessori: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Verschwörung: wšědnje 20:15 | pj a so 22:40 Elliot, das kleine Rentier: so a nj 13:00 Die Sch’tis in Paris: srj 10:00 Der Grinch: nj 15:00 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:35 Phantastische Tierwesen: wšědnje 15:15 a 20:00 | so 12:30 | nj 12:25 Bohemian Rhapsody: wšědnje 17:00 a 20:00 Nur ein kleiner Gefallen: wšědnje 20:10 | pj a so 22:30 Der Nusskna­cker w 3 D: wšědnje 18:00 Der Nuss­knacker: wšědnje 15:00 Halloween: pj a so 22:45 25 km/h: wšědnje 17:50 (nimo srj) Johnny English: wšědnje 15:05 (nimo nj) Smallfoot: so a nj 13.10 Die Unglaublichen 2: so a nj 12:50 Klassentreffen 1.0: wšědnje 15:20

Pokiwy (20.11.18)

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Nominuja kandidatow

Worklecy. Wšitcy zajimowani woby­dle­rjo Worklečanskeje gmejny su štwórtk, 22. nowembra, w 19 hodź. do Worklečanskeje wohnjowoborneje gratownje přeprošeni. Tam chce gmejnski zwjazk CDU swojich kandidatow za wólby gmejnskeje rady 26. meje 2019 nominować. Nimo toho diskutuja z wopytowarjemi tón wječor wo předewzaćach, kotrež měli přichodne pjeć lět we Worklečanskej gmejnje zwoprawdźić.

Dalša Maćična akademija

Budyšin. Na knižnu premjeru a přednošk pod hesłom „Žiwnosćerjo ze Žarkow – Wuchačec swójbje w Awstralskej a w Němskej“ přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. do Budyskeho „Wjelbika“. Robert Wuchatsch z Melbourna, kotrehož serbscy prjedownicy běchu w 19. lětstotku ze Žarkow pola Wósporka do Awstralskeje wupućowali, předstaji knihu wo stawiznach swojeje swójby. K tomu porěči tež Budyšan Thomas Dils w přednošku wo wuwiću Wuchačec swójby w Němskej. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny.

1989! – A dźensa?

Protyka (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Pjatk 16.11. 19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła Kamenz can Dance „X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

Sobotu 17.11. 14:00 Skonstituowanje prěnjeho Serbskeho sejma w Slepom

  16:30 Komorny koncert SLA k 90. posmjertnym narodninam Jana Rawpa na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  18:30 Koncert Praskeho cyrkwinskeho chóra Cantus Amici w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  19:30 1. kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  19:30 Wuzwolenje princa 49. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Koncert ze smyčkowym kwartetom Amaryllis w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 18.11.   Kermuše w Radworju, Žuricach, Blunju, Łazu a Wulkim Wosyku

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z Christianom Grashofom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Předstajenje dźiwadłoweje inscenacije NSLDź „Sergej“ na Krajnych jewišćach w Radebeulu

Póndźelu 19. do 22.11.   Přijimanje pakćikow za hodownu darowansku akciju towarstwa swj. Filomeny w Smjerdźečanskim kulturnym domje (stajnje 17 do 18 hodź.)

Pokiwy (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Praski chór spěwa

Róžant. Cyrkwinski chór Cantus Amici z Prahi wuhotuje jutře, sobotu, we 18.30 hodź. koncert w Róžeńčanskej cyrkwi. Mjez druhim zaklinčitej Antona Brucknerowe „Locus iste“ a „Ave Maria“. Wuměłski nawod změje Lukáš Dobrodinský, na pišćelach hudźi Ondřej Valenta. Nazajtra we 8.30 hodź. wobrubi chór Božu mšu w Ralbicach.

Swójby pućuja

Malešecy. Serbske koło „Budyski kraj“ a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetej serbske swójby a dalšich zajimowanych na pućowanje podłu hatow wokoło ­Malešec. Něhdźe pjeć kilometrow dołhe pućowanje je wuraznje přistupne za swójby z Witaj-dźěćimi, zo móhli so wone serbsce rozmołwjeć. Zajimcy zetkaja so jutře, sobotu, w 14.30 hodź. na nawsy w Malešecach. Po puću chcedźa z dźěćimi hry hrać a sposrědkuja wobdźělnikam zajimawosće wo Malešanskich Serbach. Po nawróće poskićuja kofej a po­prjančki.

Spominaja na wopory

Linija (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:
Dźeće-li wot wupokazaneho spočatka po liniji dale, wučitaće titul spěwa.

Rozhłós (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo konstituowanju Serbskeho sejma

11:20 Zběranje jako hobby abo za renditu?

11:45 Wo Serbach w Awstralskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo kolokwiju na česć Mata Kosyka w Choćebuzu

13:00 100 lět wólbne prawo za žony

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019