Pokiwy (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Drastu měnjeć

Budyšin. Drastu za ćěšenki a dźěći k přijomnej płaćiznje dóstanu starši na při­chodnej měnjenskej bursy na žurli Budyskeje Montessoriskeje šule na Tzschirnerowej. Bursa je jutře, sobotu, wot 14 do 16 hodź.

Předstaja „Čeplski recept“

Radwor. Štóž njeje dotal hišće kome­diju Chróšćanskeje serbskeje lajskeje dźi­wa­dłoweje skupiny „Čeplski recept“ widźał, změje k tomu zajutřišim, njedźelu, w Radworju składnosć. Tam wustupja lajscy­ hrajerjo w 16 hodź. Dalšej před­stajeni budźetej 24. měrca w Haslowje a 31. měrca w Šunowje. W aprylu pokazaja hru w Sernjanach a Chró­sćicach.

Benedikt Dyrlich čita

Budyšin. We wobłuku rjada zarjado­wanjow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Łužiske literarne dopołdnjo“ čita njedźelu w 11 hodź. Benedikt Dyrlich w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Tam předstaji mjeztym w Drježdźanach bydlacy němsku wersiju swojeje bio­grafiskeje zběrki dokumentow, listow a dźenikowych zapiskow „Doma we wućekach 1“. Zajimowani wopytowarjo móža w dźiwadle wot 10 hodź. posnědać.

Wo přichodźe pjenjez

„Mała rejwana stawizna“ rěka wosebity program Serbskeho ludoweho ansambla, z kotrymž balet tuchwilu předewšěm w šulach wustupuje. Njedźelu SLA produkciju zjawnje pokaza, a to w 16 hodź. na swojej žurli w Budyšinje. Program rysuje stawizny reje wot barok­neho menueta přez folkloru hač k modernym dźensnišim rytmam. Foto: Toni Lehder

Budyšin. Kaž kóžde lěto přewjeduje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu stajnje druhi kónc tydźenja póstneho časa jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje.

Mjeztym 26. zarjadowanje tajkeho razu je jutře a njedźelu wot 10 do 18 hodź. přistupne. Zastup płaći 2,50 eurow za dorosćenych, dźěći hač do 16 lět płaća 50 centow. Wopytowarjo móža tam debjerjam jutrownych jejkow při dźěle přihladować, so sami w pisanjenju pospytać a sej dobyćerske kolekcije lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko wobhladać. Kóždemu 500. abo 1 000. wopytowarjej darja debjene jutrowne jejko.

Protyka (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

Rozhłós (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo najrjeńšich serbskich jutrownych jejkach

11:20 Live z jutrownych wikow

11:45 Wobrazki z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim instituće a wo strukturnej změnje

13:00 Towarstwo Kólesko prócuje so wo zachowanje slepjanšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Do kina (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

14.3.–20.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Escape Room: wšědnje 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 16:00 | štw, so, nj a wu 14:15 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | štw, so, nj a wu 13:30 | pj a so 22:45 Ostwind: wšědnje 15:30 | štw, so, nj a wu 13:15 Hard Powder: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Mia und der weiße Löwe: pj a nj 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:15 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 17:45 (nimo wu | wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 The Lego Movie: nj 11:00 Alita: Battle Angel w 3 D: pj a so 22:30 100 Dinge: so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: štw, so, pó a srj 18:00 Glass: pj 22:30

Kino-ekstra: Gegen den Strom: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 14:00 a 17:45 | so a nj 12:10 Head full of Honey: srj 19:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 15:55, 18:25 a 20:00 | pj a so 22:35 Escape Room: wšědnje 20:55 | pj a so 23:00 Captain Marvel: nj, pó a wu 19:45 Beautiful Boy: srj 17.15 Ostwind: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | nj, pó a wu 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: srj 15:00 | nj, pó a wu 15:15 Mia und der weiße Löwe: nj 13:00

Pokiwy (08.03.19)

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:

Prapremjera w NSLDź

Budyšin. Jutře, sobotu, 9. měrca, w 19.30 hodź. je w Budyskim NSLDź prapremjera inscenacije „Wopušćeny dom“. Wot Carle Nie­wöhner spisana hra, kotruž je Lubina Hajduk-Veljkovićowa zeserb­šćiła, powěda stawiznu wulkoměšćanki Anny, kotraž dyrbi domoj do prowincy. Wowka je schorjeła a trjeba jeje pomoc. Anna je jenička wnučka staruški, dalšich přiwuznych njeje. Režiju přewzała je jako hósć Esther Undisz, wo wuhotowanje stara so Katharina Lorenz.

Na „hłownu“ Maćicy Serbskeje

Přichodny měsac zahaja přesydlenski proces w Miłorazu (na foće). Rozšěrjenja Wochožanskeje wuhloweje dla je mjeztym jasne, zo holansku wjes wotbagruja. Wjetšina wobydlerjow bě so hižo dawno za přesydlenje do Slepoho wuprajiła. Póndźelu wječor na wobydlerskej zhromadźiznje woni zhonja, kak budźe w přesydlenskim procesu postupowane. Foto: Jens Kaczmarek

Płastowka (08.03.19)

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:
Spočatk pytanych słowow 1–12 je wupokazany. 1 delnjoserbski zymski nałožk, 2 nic hakle druha, ale ..., 3 wodźěće na hłowu, 4 přewšo rjana­, 5 w NDR běštej HO a ..., 6 streicheln serbsce, 7 nic daloka, 8 krajina a horiny južneje Europy, 9 nic konsonanty, 10 nadpadnicy na morju, 11 krejne zajědojćenje, 12 žónske předmjeno

Protyka (08.03.19)

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:

Sobotu 9. a 10.3.   Dźeń wotewrjenych hornčernjow, mjez druhim w Bóščanskej Barchmannec hornčerni

Sobotu 9.3. 13:00 Zjawne wuradźowanje Serbskeho sejma na Hodźijskim kantoraće

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskej hudźbnej šuli

  17:00 Duchowna hudźba pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ z Janom a Józefom Brězanom, Philippom Adamom, Friedemannom Böhmu, Teren­ceom Lohrom a Annu Batz w Budyskej cyrkwi­ Našeje lubeje knjenje

  19:30 Koncert „Grand Dame němskeho jazza“ z Uschi Brüning a Lukasom Natschinskim w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.3. 13:00 Zapust w Turnowje (Turnow)

Póndźelu 11. do 16.3.   Tydźeń wotewrjenych předewzaćow w Budyskim wokrjesu

Póndźelu 11.3. 9:30 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  19:30 Ekumeniski póstny seminar na temu „Wosady mjez strukturnej změnu a wjesołym poselstwom“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 12. do 16.3.   Swjedźeń k dnjej žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, započatk stajnje w 15 hodź.

Wutoru 12.3. 9:00 Informaciske zarjadowanje za nawrótnikow do po­wołanja w Budyskim powołanskoinfor­maciskim centrumje

Anzeige