Rozhłós (27.01.17)

Freitag, 27. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wuzwolenju rady starostow

11:20 Zyma w serbskej hudźbje

11:45 Dejmantny ptači kwas SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (20.01.17)

Freitag, 20. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Filmowc Toni Bruk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo ptačokwasnym programje SLA „Dejmantne a druhe ptaški“

13:00 Tematiske wusyłanje: Do Pratyje 2017 hladane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (13.01.17)

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a wo kubłanskej konferency iniciatiwneje skupiny Serbski sejm

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Rěčne projekty we Waliziskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Rozhłosowa woklapnica 2016 (2. dźěl)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća 

Rozhłós (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo koparskim turněrje TCM

11:20 Chcemy serbski sejm?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Zhladowanje na lěto 2016

13:30  Nabožne wusyłanje

 Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije 

Rozhłós (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Runje Nowe lěto narodniny swjećić

11:20 Póstowa žona a silwester

11:30 Nowolětne tradicije

11:40 Wołoj leć

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim ze słowom do Noweho lěta­

13:00 Nowolětny koncert

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (23.12.16)

Freitag, 23. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 hodź.

 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

 Hodowny koncert po přećach připosłucharjow

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Serwisowe pokiwy k hodam

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Wito Sćapan)

20:00 do 22:00 hodź.

 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 

 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

 Hodowne stawiznički, čěska hodowna hudźba a gratulacije

Rozhłós (16.12.16)

Freitag, 16. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo adwentnej akciji

„Sadźće so!“

11:20 Bjarnat Cyž so rozžohnuje

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo naprašowanju Rěčneho centruma WITAJ.

13:00 Adwentne spěwy z Poznańskim hólčim chórom

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.12.16)

Freitag, 09. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Słuchohra „Zwotkel přińdźe rumpodich?“

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo adwentničce w Mosće

13:00 Portret Marjany Worakoweje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.12.16)

Freitag, 02. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej zhromadźiznje Kulowskeho Bratrowstwa

11:20 300 lět Sorabija Lipsk

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo adwentnej protyce

13:00 Serbski adwentny koncert RBB 2015 w Slepom

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo SŠT, Domowinje a šulskim zakonju

11:20 Brunica a spěchowanje Serbow

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo „hłownej“ spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi

13:00 Literarna kermuša w Drjenowje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa) 

 po tym zbožopřeća

Anzeige