Rozhłós (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo konferency „Oskar Kolberg a Europa małych regionow“ w Choćebuzu

11:10 Dźensa dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z portretom serbskeje maćerje

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (30.04.15)

Donnerstag, 30. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Moja melodija:

Weronika Rachelic

11:45 Recensija knihi Bena Budarja „Sym měła tajki strach“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym wuhotowanju domizniskeje stwy w Bórku

13:00 K swětowemu dnjej smjeća

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi

11:15 70 lět po zakónčenju Druheje swětoweje wójny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźiwadłowej premjerje NSLDź w Hochozy a z komentarom „tak to widźu“

13:00 Naše serbske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (17.04.15)

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Słuchohra Helmuta Rychtarja „Wopyt w starowni“

11:45 Nowy direktor Serbskeho ins­tituta Hauke Bartels

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Michał Anders)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich wobrotach

13:00 70 lět kónc Druheje swětoweje wójny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (10.04.15)

Freitag, 10. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „Vattenfall a předań brunicoweje sparty“

11:15 Spěwy Přezpólnych

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 200 lět Delnja Łužica w Prusko-Braniborskej

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (02.04.15)

Donnerstag, 02. April 2015 geschrieben von:

pjatk, hornjoserbsce

11:00 Hdyž zwony mjelča – zawjazanje zwonow

11:20 Serbski rekwiem

11:45 Reporter poboku křižerjow w konjencu – originalnje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (ewangelski farar Christoph Rummel z Hodźija)

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

Nabožne wusyłanje z Dieterom Schüttom; pasionski spěw Paula Gerhardta „Kak połna kšwě a ranow“; swjatočna pišće­lowa hudźba; jutrowne kulturne pokazki; zbožopřeća dnja

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Wurězki z oratorija „Nalěćo“

11:45 Live z křižerskich procesionow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Budyski tachantski farar Wito Sćapan)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

Swójbny program jutrownu njedźelu, mjez druhim z nabožnym wusyłanjom (Manfred Hermaš), wo jutrownych nałožkach w Chorwatskej, wo serbskich rěčnych wobrotach kołowokoło jutrow, wo jutrownym spěwanju w Janšojcach a ze zbožopřećemi dnja

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Zwony w Koćinje křižerjow witali

Anzeige