Angažuja so za Boha a swět

Dienstag, 02. Februar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Berlin (B/SN). W Němskej mamy po trochowanju Zwjazka němske załožby wjace hač 30 000 cyrkwinskich załožbow wšelakich prawniskich formow. Pod hesłom „Angažowane za Boha a swět“ wuda zwjazk knihu. Wona dawa wobšěrny dohlad do mnohotnosće cyrkwinskich załožbow, kotrež towaršnosć wobohaćeja.

Kak z ćěkancami wobchadźeć

Genf (B/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) je warnował před towaršnostnymi konfliktami hladajo na ćěkancow. „Migracija ma tež swoju ćěmnu stronu“, rjekny de Maizière na konferency Ekumeniskeje rady cyrkwjow a UNO w Genfje. Knježerstwa měli strachi a starosće ludnosće chutnje brać. To nowe a cuze móhło tež křesćanow wohrozyć. Cyrkwjam Europy přicpěwa so nastupajo wobchad z ćěkancami wažna róla, rjekny de Maizière. Jako „rjap ciwilneje towaršnosće“ su to husto cyrkwinske wosady, kotrež pomhaja. Mnozy křesćenjo su čas a pjenjezy nałožili, zo bychu migrantow witali. Ze stron politiki, ciwilneje towaršnosće a priwatneho hospodarstwa pak ma so wjace činić.

Sta milionow migrantow

Veröffentlicht in Cyrkej a swět
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige