Žane brónje Turkowskej

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Jako reakciju na najnowšu wojersku akciju turkowskeho wójska přećiwo Kurdiskej dźěłaćerskej stronje PKK je sej frakcija Lěwicy w Němskim zwjazkowym sejmje žadała, Turkowskej hižo žane brónje njedodawać. Wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) dyrbjał so hnydom do Ankary podać a so wo to postarać, zo so mrěće ciwilistow skónči, žadaše sej předsyda frakcije Bernd Riexinger napřećo medijam. Zasadźić dodawane brónje přećiwo swójskej ludnosći, to rani zrěčenje NATO, Riexinger rjekny. Při ofensiwje přećiwo PKK na juhowuchodźe Turkowskeje su dotal wjace hač sto ludźi morili.

Islamski stat mjeńši

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:
London (dpa/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je w nachilacym so lěće tójšto zdobytych kónčin zaso zhubiła. Tak mjenowany kalifat pomjeńši so wo něhdźe 14 procentow, kaž wojerski institut IHS Jane’s Conflict Monitor trochuje. Wosebje wjele teritorija dyrbješe milica IS na sewjeru­ Syriskeje podłu mjezy k Tur­kowskej kurdiskim wojowarjam přewostajić.

Wojacy morjeni

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:
Kabul (dpa/SN). Při sebjemordarskim atentaće na wukrajne jednotki w Afghanistanje su šěsć wojakow USA morili. Třo dalši so při nadpadźe njedaloko zepěranišća USA w Bagramje zranichu, kaž zakitowanske ministerstwo USA wob­krući. Atentatnik jědźeše z motorskim do skupiny­ amerisko-afghaniskich wojakow, kotřiž běchu pěši na patruli, a rozbuchny wosrjedź nich bombu.

Bamž chcył reformy

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Wot bamža Franciskusa připowědźene reformy žadaja sej „bolostne a dołho trajace zasahi“, kaž wón wčera w narěči k hodam kardinalam we Vatikanje­ zwurazni. Reformy měli so z roz­sudźenosću, rozumom a skutkownej mocu zwoprawdźić. Zdobom wobžarowaše 79lětny pontifeks nowe financne skandale we Vatikanje a potwjerdźi, zo njeměli so swójby zanjechać.

To a tamne (22.12.15)

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Koza liznyła je nižozemskeho wikowarja drogow, jako wón před dnjemi do Gronauwa přijědźe. Němscy cłownicy pokazachu 31lětnemu wukaz zajeća z lěta 2005 a jeho zajachu. Mužej wumjetuja, zo je tehdy 14 kilogramow hašiša a tři kilogramy marihuany pašował. Wot toho časa­ njebě wón hižo w Němskej. Nětko drje sej mysleše, zo je policija mjeztym na njeho zabyła. Kak su Nižozemjana wuslědźili, policisća njepřeradźa.

Kreatiwnosć ludźi w Rudnych horinach při wuzwolenju mjena dźěsća bě tež lětsa zaso njesměrna. Mjena kaž Aubery, Cataleya, Elly Fee, Serafina Elfriede, Alyson Aubery abo Estelle Summer su jenož jónu spožčili, stawnistwo w Aue zdźěla. Tež Leni-Melody, Holli Hilda, Ylvie abo Liam Jermaine su jónkrótne. Najwoblubowaniše předmjena běchu Marie, Emma, Mia a Sophie kaž tež Leon, Paul a Luis.

Łužica (22.12.15)

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Saněruja twarjenja

Choćebuz (dpa/ch/SN). Rjemjeslnicy na pućowanju budu w južnej Braniborskej stare twarjenja za socialne zaměry restawrować. Města, gmejny a powšitkownosći słužace towarstwa su namołwjene, z hodźacym objektom so wo to prócować, zdźěli wčera Choćebuska rjemjeslniska komora. Wuměnjenje je, zo słuša imobilija zjawnej ruce abo powšitkownosći słužacemu zarjadnišću. Namołwa płaći tež za wobšěrne drjewowe dźěła, dokelž tójšto ćěsliskich wučomnikow swoje pućowanske lěta absolwuje. Próstwy měli so hač do 22. januara zapodać. 2016 steji iniciatiwa kulturny kraj Braniborska pod hesłom „Rjemjesło – mjez wčerawšim a zajutřišim“. Rjemjeslniska komora wobdźěli so z projektom „Rjemjeslniscy na pućowanju“.

Plantažu konopje našli

Něhdźe sto zastupnikow wšelakich skupin je sobotu w Choćebuzu pod hesłom „Wójna w Syriskej – nic w mojim mjenje“ demonstrowało. Při tym zběrachu wobdźělnicy podpisma přećiwo zapřimnjenju Němskeje do wójny. Foto: Michael Helbig

Blatter a Platini wosom lět wuwjazanaj

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Zürich (dpa/SN). Šef swětoweho koparskeho zwjazka FIFA Joseph Blatter a prezident europskeho koparskeho zwjazka UEFA Michel Patini staj přichodne wosom lět ze zastojnstwa wuwjazanaj. Tole je etikowa komisija swětoweho zwjazka z němskim sudnikom Hansom-Joachimom Eckertom na čole dźensa rozsudźiła. Po tym drje njemóže Platini kaž planowane kónc februara 2016 za noweho předsydu FIFA kandidować. Sportopolitiska doba 79lětneho Blattera je z rozsudom komisije doskónčnje nimo.­

Wobaj funkcionaraj staj hižo do dźensnišeh­o rozsuda připowědźiłoj, zo chcetaj so w padźe wuwjazanja juristisce wobarać. Hłowna přičina rozsuda etikoweje komisije je dubiozna přepokazanka dweju milionow šwicarskich frankow Blattera na dobro Platinija w lěće 2011.

Ćěkancow pruwować

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Warnowanje agentury za škit europskich mjezow Frontex, zo móhli ćěkancy z kradnjenymi abo falšowanymi dokumentami po puću do Němskeje być, politikarjow unije a SPD aktiwizuje. „Trjebamy w Europje najručišo dospołne a dokładne registrowanje wšěch ludźi, kotřiž k nam přińdu“, rjekny předsyda nutřkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Ansgar Heveling (CDU) nowinarjam. Tež pola ćěkancow ze Syriskeje měli kóždy jednotliwy pad pruwować. Podobnje wupraji so nutřkopolitiski fachowc SPD Burkhard Lischka. Teroristiska milica Islamski stat je w Syriskej, Iraku a Libyskej statne instancy přewzała. Při tym je jej wulka ličba płaćiwych wupokazow do rukow padnyła.

Za nowy system

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Wotnětka štyri strony w španiskim parlamenće

Madrid (dpa/K/SN). Wot wčerawšeje njedźele ma politiska krajina Španiskeje hinaši napohlad. Doba knježenja dweju stronow je zašłosć, na dnjowym porjedźe steji koalicija. Z parlamentnych wólbow je drje prawicowa Ludowa strona (PP) premiera Mariana Rajoyja znowa jako najsylniša móc wušła, ze 27,7 procentami pak jeno 123 sydłow docpěła – 63 mjenje hač lěta 2011 – a je tak zdobom wo absolutnu wjetšinu přišła, přede­wšěm swojeje njepopularneje lutowanskeje politiki dla. Druha bu socialistiska strona PSOE z 22 procentami a 90 sydłami. Nowa lěwa strona Podemos (Zdokonjamy to) nažnja nablaku 20,7 procentow a z nimi 69 sydłow. Dalša nowa strona­ Ciudadanos (Wobydlerjo) přińdźe na 13,9 procentow a 40 sydłow. Prěni raz w nowšich stawiznach Španiskeje budu tuž štyri sylne strony w parlamenće zastupjene. Wólbne wobdźělenje z 73,2 procentomaj móže so tohorunja widźeć dać, je dźě jasnje wjace ludźi swój hłós wotedało hač 2011 z 68,9 procentami.

Anzeige