Podhladny pušćeny

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Po wotkryću pozdatneho teroroweho plana přećiwo francoskemu wójsku wostanu třo zajeći dale w jastwje nutřkokrajneje tajneje słužby DGSI. Tohorunja­ zajateho 16lětneho su porno tomu zaso pušćili, rozprawja francoska powěsćernja AFP. Něhdyši wojak mariny je z komplicomaj pječa terorowy nadpad na zepěranišća francoskeho wójska přihotował, kaž rěkaše.

Woheń zamiškrili

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Reichertshofen (dpa/SN). Njeznaći su planowany dom požadarjow azyla w Bayerskej zapalili. Minjenu nóc zamiškrichu woni woheń při zachodomaj hišće prózdneho kompleksa twarjenjow w Reichertshofenje, we wokrjesu Pfaffenhofen. Dźěl něhdyšeho hosćenca so wupali. Susodny bydlenski dom so snadnje wobškodźi. Cyłkowna škoda wučinja znajmjeńša 150 000 eurow.

Witaja wusud

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Jerusalem (dpa/SN). Israelske wopomnišćo holocausta Yad Vashem je zasudźenje něhdyšeho SSowca Oskara Gröninga jako „wažny signal“ witało. Lüneburgske sudnistwo měješe so po zasadźe, „zo nacistiske złóstnistwa nihdy njezalětnja“. Sudnistwo bě 94lětneho Gröninga wčera k štyrjom lětam jastwa zasudźiło, dokelž bě wón w Auschwitzu při morjenju 300 000 ludźi pomhał.

Mortwi horcoty dla

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Wulka horcota kónc junija a spočatk julija je sej w Francoskej dotal 700 smjertnych woporow žadała. Tole zdźěla nutřkowne ministerstwo kraja. Ličba wopřijima tež indirektne wopory, na přikład w jězorach zatepjenych.

To a tamne (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Wobsadku policajskeho awta pochłostali su w sewjerorynsko-westfalskim Wülfrathu, dokelž bě wona awto wopak par­kowała. Zastojnikaj chcyštaj k pjekarjej nakupować hić. Policajske awto wosta­jištaj na chódniku stejo. Ludźo pak tole fotografowachu a w interneće wozje­wichu. Tak zhoni wo tym tež šef woneju policistow. Wón čitaše jimaj na to lewity, a slědowała je chłostanka po „powšitkownje płaćiwym katalogu warnowanskeho pjenjeza“, kaž ze zdźělenki wuchadźa.

Wjewjerčka je žonu w Bottropje tak zasakle přesćěhała, zo ta w swojej nuzy skónčnje policiju wo pomoc wołaše. Wšojedne, što žona činješe, zwěrjatko běhaše za njej. Přiwołani policisća spodźiwnemu zadźerženju wjewjerčki spočatnje njewěriwje přihladowachu. Wzachu ju tuž sobu na policajsku stražu, doniž zwěrjatownja wjewjerčku njewotewza.

Łužica (16.07.15)

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:

Cyberowa ataka na IHK

Choćebuz (dpa/SN/ch). Industrijna a wikowanska komora Choćebuz (IHK) je so stała z cilom cyberoweje ataki. E-mailnje­ dóstachu tam wčera fingěrowanu zličbowanku z wirusom, zdźěli rěčnik IHK Nils Ohl. Njeje znate, kelko datow je wirus zničił. IHK je chłostajomny njeskutk přećiwo njeznatym wozjewiła. Najprjedy su wčera rano wšitke ličaki ze syće­ wzali a wot wirusa wučisćili. Popołdnju­ dźěło zaso normalnje běžeše. E-mail bě kaž wudrěwanski list formu­lowana. Hrožene bu ze zničenjom wšitkich datow w běhu 96 hodźin, jeli IHK wěsta suma pjenjez njepłaći.

Žane nowe přepytowanja

Na terenje přepjelnjeneho centralneho domu požadarjow azyla Braniborskeje w Eisenhüttenstadće su minjene dny přidatne stany natwarili. W cyłkownje 20 stanach je městno za 280 samostejacych muži. Lětsa wočakuja w Braniborskej hač do 14 000 nowych­ ćěkancow, kaž braniborske nutřkowne ministerstwo informuje. Foto: dpa/Patrick Pleul

Steinmeier: Přinošk k měrej

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN/K). Dojednanje z Iranom we wadźeńcy atoma dla je w Teheranje tysacy na dróhi zwołało, israelskeho ministerskeho prezidenta Benjamina Netanjahuwa porno tomu k raznej kritice pohnuło. Němski wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hódnoći zrěčenje jako přinošk k swětowemu měrej a „dobyće diplomatije“. Netanjahuwej wón zawěsći, zo je Iranej nět atomowa bomba znjemóžnjena. Ameriski prezident Barack Obama wabješe telefonisce wo podpěru za dojednanje. Při tym zaruči wón Netanjahuwej „njechabłacu podpěru“ USA. Nimo toho je z wjacorymi arabskimi statnikami rěčał.

Tsipras wabi za přihłosowanje

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:

Zadołženosć Grjekskeje nabywa hoberskeje dimensije

Athen (dpa/SN/K). Dźensa wječor rozsudźi grjekski parlament wo kompromisu z krajemi euroskupiny nastupajo dołh. Jeho schwalenje je wuměnjenje za to, zo wěrićeljo z Athenom wo financnej pomocy jednanja scyła zahaja. Dźe wo dobre 80 miliardow eurow. Dokelž zběha so w lěhwje knježerstwa hač k někotrym ministram mócne spjećowanje, je minis­terski prezident Alexis Tsipras na pod­pěru prawicoweje opozicije pokazany, kotraž wšak móhła jemu wěsta być.

Za młodych ćěkancow

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Njepołnolětnych ćěkancow, kotřiž sami do Němskeje přińdu, chcedźa přichodnje na młodźinske zarjady po wšej Němskej rozdźěleć. Tole předwidźi naćisk zakonja, kotryž je zwjazkowe knježerstwo dźensa schwaliło. Dotal smědźachu zamołwići jenož dorosćenych ćěkancow rozdźěleć, młodostnych nic. Mjeztym pak je do městow kaž Hamburga, Berlina a Mnichowa telko samo­stejacych młodostnych dóšło, zo njeje hižo­ móžno jich rozumnje zastarać. Wo njepołnolětnych­ dyrbja so wosebje starać, dokelž su mnozy z nich wot wójnskich dožiwjenjow a strapacow ćěkanja trawmatizowani. Nimo toho chcedźa jich na móžne šulske a powołanske wukubłanje w Němskej přihotować.

Anzeige