Znajmjeńša 38 ludźi je dźensa w Indoneskej žiwjenje přisadźiło, jako wojerske transportne lětadło do bydlenskeje štwórće zrazy. Mašina typa Hercules C-130 je po informacijach rěčnika armeje dwě mjeńšinje po wotlěće w milionowej metropoli Medan na kupje Sumatra znjezbožiła. W lětadle bě 53 wosobow. Armeja tuka na techniski defekt mašiny, kotraž bě pječa starša hač 50 lět. Foto: dpa/Kharisma Tarigan

Žane dojednanje njedocpěli

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Najebać 17hodźinske jednanja njejsu so wodźacy zastupnicy Serbiskeje a Kosowa pod posrědkowanjom Europskeje unije na kompromisy dojednać móhli, kak přewinyć mjezsobne konflikty. Tole zdźělištaj serbiski ministerski prezident Aleksandar Vučić a jeho kosowski kolega w zastojnstwje Isa Mustafa dźensa rano w Brüsselu. Wobě stronje sej wumjetowaštej, zo stej z maksimalnymi žadanjemi wuspěchej jednanjow zadźěwałoj. Wobkedźbowarjo běchu wočakowali, zo dóńdźe k dojednanju. EU chcyše jim to z dalšim přibliženjom mytować. Tak chcychu mjez dru- him serbisku mjeńšinu w Kosowje lěpje do albanskeje wjetšiny integrować.

NSA francoske firmy wobčušlała

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Ameriska tajna słužba NSA je wo wotkrywanju internetneje platformy Wikileaks francoske hospodarstwo wjele lět wobšěrnje wobčušlała. Wikileaks je dźensa wotpowědne dokumenty k tomu wozjewiła. Po nim su pječa tež bywšeho francoskeho hospodarskeho ministra a dźensnišeho komisara EU Pierrea Moscovicija kaž tohorunja dalšich wysokich zastojnikow a francoskeho wulkopósłanca w USA wotposkali. Nimo toho je so NSA za mjezynarodne zrěčenja francoskich předewzaćow zajimowała. Minjeny tydźeń běchu wotkryća wo čušlenju USA mjez třomi francoskimi prezidentami w Parisu wulke rozhorjenje a razne reakcije Francoskeje zbudźili.

Wšitko wisa na židźanej nitce

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN/K). Posledni dźeń za Grjeksku­ pod wuchownym krywom. W nocy na srjedu so mjezynarodny pomocny program kónči. Jedyn ze sćěhow je, zo njemóže Grjekska IWF k terminej 1,54 miliardow eurow wróćić. Kaž premier Alexis Tsipras w telewiziji rjekny, knježerstwo ratu njepřepokaza, chi­ba­zo dóńdźe hišće w poslednim wokomiku k spokojacemu dojednanju z mjezynarodnymi pjenjezydawarjemi.

Krótko do ultimatuma su němscy Zeleni eurokraje a Athenske knježerstwo namołwili, sydnyć so za jednanske blido. Kanclerka Angela Merkel (CDU) přilubi, njezawrěć so dalšim jednanjam, by-li Athen po referendumje wo nje prosył. „Chce-li něchtó z nami rěčeć, smy k tomu kóždy čas zwólniwi“, Merkel w grjekskej telewiziji zwurazni, „woprašowanje luda ma zaměr, pokročować z jednanjemi.“ Dźiwajo na hrožacy statny bankrot spyta Europa Grjekow motiwować za paket pjenjezydawarjow nastupajo reformy a lutowanje. „Kóžde ,ně‘ w referendumje je ,ně‘ napřećo Europje“, rjekny šef ko­misije EU Jean-Claude Juncker.

Thomas de Maizière: Nowe koncepty trěbne

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

W Budyskim Kamjentnym domje debatowachu minjeny pjatk wo wěstoće w pomjeznej kónčinje. Terorowe nadpady w Tuneziskej, Francoskej a Kuweiće běchu přiwšěm prezentne.

Budyšin (CS/SN). „To bě grawoćiwy dźeń“, rjekny zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) hladajo na podawki tohole dnja. Zdobom wón ně­hdźe 80 wopytowarjow Budyskeho Kamjentneho domu wo zrozumjenje pro­šeše, zo dawa so na mobilnym telefonje wo najnowšim połoženju běžnje informować. Najebać to pak wotmołwješe suwerenje­ na prašenja přihladowarjow a kandidata CDU za zastojnstwo Budyskeho wyšeho měšćanosty Matthiasa Knaaka. Te poćahowachu so na wěstotne połoženje w Němskej, wosebje w po­mjeznej kónčinje kaž tež na problemy z wo­pojnym jědom crystal a wo přiwzaće ćěkancow.

To a tamne (30.06.15)

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Z 72 lětami maturu wobstał je rentnar Robert Spieß we Wiesbadenje. Wčera přepodachu jemu na statnej šuli za dorosćenych wuswědčenje. Z nětko zdobytej powšitkownej wysokošulskej zrałosću (přerězk 2,5) chce Spieß w Mainzu žurnalistiku studować. Za tónle masterski studij wšak trjeba wuměnkar hišće akademiski schodźenk bachelora. Nětko pak chce so najprjedy wot napinanja maturitnych pruwowanjow wočerstwić, kaž wón rjekny.

Kradnjeny mobilny telefon w spódnich cholowach paducha namakała je policija w Bremenje. Dokelž měješe 19lětny hišće dalšej telefonaj při sebi, jeho zastojnicy zajachu. 23lětna wobsedźerka bě zastojnikow wołała, po tym zo bě jej 19lětny telefon pokradnył. Z pomocu wěstotneje software woni zwěsćichu, zo je paduch w tramwajce, kotruž zadźeržachu.

Łužica (30.06.15)

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Vattenfall rozprawu wotpokazał

Choćebuz (dpa/SN/ch). Vattenfall je wotpokazał medijowe rozprawy, zo matej dwaj blokaj w Janšojskej milinarni dźěłać přestać. Na zwjazkowej runinje diskutuja tuchwilu wo klimoškitnym pakeće, po kotrymž maja stare brunicowe milinarnje na rezerwu dźěłać a so potom krok po kroku wotpinać. Energijowe předewzaća měli za to financielne wurunanje dóstać. „Hač a w kotrej formje so Vattenfall na rezerwje wobdźěli, hodźi so hakle rozsudźić, hdyž je parlament naprawu wobzamknył“, praji rěčnik šwed- skeho statneho koncerna. Rezerwowa warianta je alternatiwa k zwoprědka planowanemu wotedawkej za starše brunicowe milinarnje.

Wo přichodźe Łužicy

Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je sej wčera w Mišnje hišće njewobydleny­ dom požadarjow azyla wobhladał, hdźež bě so nóc do toho paliło. Při tym­ Tilich kóždužkuli namóc přećiwo cuzym zasudźi. Po přeswědčenju policije bu woheń wotpohladnje zamiškrjeny. W domje přihotowachu přebytk za 35 po­žadarjow azyla. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Merkel: Zasadźamy so za druhich

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Z wulkim swjedźenskim zarjadowanjom zhladuje CDU dźensa w Berlinje na 70. róčnicu swojeho załoženja. Wopominajo ćežke časy załoženja po Druhej swětowej wójnje namołwješe předsydka CDU, zwjazkowa kanclerka Angela Merkel, stronu k njesprócniwemu zasadźenju na dobro přichoda. CDU jedna po słowach Merkel na zakładźe křesćanskich hódnotow. Při tym njewojuje přećiwo druhim, ale so za nich zasadźa, kanclerka rjekny. Centralne wuža­danja dźensnišeho časa su globalizacija, digitalna rewolucija a demografiska změna­. Wjeršk zarjadowanja ze 600 ho­sćimi bě diskusija z młodymi a starymi čłonami strony.

Wobsedźer: Nadpad připowědźeny był

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:
Meißen (dpa/SN). Po wohenju w hišće njewobydlenym domje požadarjow azyla w Mišnje je wobsedźer domu na to pokazał, zo bě nadpad připowědźeny. Hižo spočatk junija bě wón wotpowědnu pa­pjerku z jasnym hroženjom při durjach našoł, muž medijam rjekny. Tola policija jeho wotpokaza, jako chcyše wotpowědnu skóržbu zapodać. K wopodstatnjenju rěkaše, zo móža skóržbu hakle přiwzać, je-li škoda nastała. Woheń bě w nocy na njedźelu w štyriposchodowym domje wudyrił, w kotrymž přihotowachu přebytk za 35 ćěkancow. Po informacijach policije bu woheń na wjacorych městnach wotpohladnje zamiškrjeny. Operatiwny centrum policije přepytuje.

Anzeige