To a tamne (25.06.15)

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Paket z 13 žiwymi hadami je awstralska policija sćazała. Pašowanje reptilijow bě so při rutinowej kontroli w mjezynarodnej rozdźělerni pósta w Melbournje wukopało. Paket pochadźeše z Indoneskeje. Kaž awstralski ratarski zarjad zdźěli, su hady morili.

Zo by swojeho njepřijomneho něhdy­šeho lubowarja skónčnje wotbyła, je žona­ z Delnjeje Sakskeje zhromadnje z mandźelskim krawne mordarstwo inscenowała. Wona lehny so na špundowanje, da so z kečupom namazać a fotografować. Foto pósła něhdyšemu lubowarjej, kiž ju hižo dlěje z mejlkami a intimnymi fotami přesćěhowaše, dokelž chcyše so wjećić. Jako muž foto wuhlada, alarmowaše policiju, kotraž „wopor a skućićela“ žiweju namaka.

Łužica (25.06.15)

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Inowaciski centrum zahaji dźěło

Podstupim/Choćebuz (SN/ch). Inowaciski centrum Moderna industrija Braniborska na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) započnje w juliju dźěłać. Tak nastanje nowy­ kontaktny a poradźowanski běrow za małe a srjedźostawske předewzaća, kotrež chcedźa wužadanjam přiběraceho splećenja produkcije z informaciskimi technologijemi wotpowědować. Braniborska je kraj srjedźneho stawa. Nimale 95 procentow zawodow w předźěłacym přemysle su małe a srjedźne předewzaća. W inowaciskim centrumje dóstanu wone radu a podpěru ekspertow z wědomosće a slědźenja.

Rozsudźa wo spěchowanju

Torsten Mak předsyda rady

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Nowa Rada za serbske naležnosće Brani­borskeje je so wčera w Podstupimje skonstituowała. Prěni raz běchu tam serbsku radu po nowym modusu listowych wólbow wuzwolili.

Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je dźensa w Berlinje britisku kralownu Elizabeth II. a jeje mandźelskeho, princa Philipa, witał. Hósć z Londona postrowi tež před hrodom Bellevue čakacych ludźi. Na to podaštaj so kralowna a jeje mandźelski z čołmom po Sprjewi ke kanclerskemu zarjadej, hdźež jeju zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) powita. Foto: dpa/Markus Schreiber

Tež prezidenća wobčušleni

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Paris/Washington (dpa/SN/K). Hnydom třoch francoskich prezidentow je ame­riska tajna słužba NSA wobčušlała. To je najnowše­ wotkryće Wikileaksa. „Wotposłuchani“ buchu Jacques Chirac, Nicolas­ Sarkozy a François Hollande. Nimo­ toho buchu wysocy zastojnicy knježerstwa „dohladowani“, rěkaše wčera wječor na internetnej stronje woneje wotkrywanskeje platformy. Wikileaks powołuje­ so na tajne podłožki NSA. Knježerstwo­ USA najprjedy jónu kóžde­ž­kuli konkretne stejišćo nastupajo přewšo skandaloznu naležnosć wotpoka­zuje. Francoska je nablaku reagowała. Prezident Hollande zwoła za jutře zakito­wansku radu. Wona ma „wo naturje“ w nowinach publikowanych informa­cijow kaž tež wo „zmysłapołnych kon­kluzijach“ wuradźować.

Krejpřeliwanje zakónčić

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Štyrjo wonkowni ministrojo naležnje namołwjeja

Paris/Washington (dpa/SN/K). Wonkowni ministrojo Němskeje, Francoskeje, Ruskeje a Ukrainy su dźiwajo na to, zo dochadźa z winy wobeju stron přeco zaso k wojowanjam w Donbaskim regionje, k tomu namołwili, zakónčić krejpřeliwanje na wuchodnej Ukrainje. „Pominamy spěšnu deeskalaciju a hnydomny přiměr“, rjekny šef francoskeje diplomatije Laurent Fabius wčera wječor po jich zetkanju. Jeho němski kolega Frank-Walter Steinmeier (SPD) so nadźija, zo su rozmołwy puć zrunali k lokalnemu při­měrej we wuchodoukrainskim sydlišću Širokinje.

Tójšto terminow Grjekskeje dla

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Do wurjadneho wjerškoweho zetkanja financnych ministrow EU Grjekskeje dla su so mjezynarodni pjenjezydawarjo hišće raz wothłosowali. W Brüsselu zetkachu so prezident komisije EU Jean-Claude Juncker, šef Europskeje centralneje banki Mario Draghi a prezidentka Mjezynarodneho měnoweho fondsa Christine Lagarde. Grjekskeho ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa wočakowachu w běhu dnja. Wječor chcychu so financni ministrojo zetkać, zo bychu so po měsacy trajacych jednanjach na lutowanske a reformowe naprawy dojednali. To je wuměnjenje dalšich kre­ditow za wot bankrota wohroženy kraj.

Koncept wottrašenja

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Napjatosćow z Ruskej dla su zakitowanscy ministrojo NATO dźensa w Brüsselu wo nowym koncepće wottrašenja wuradźowali. Tak měło wyšemu rozkazowarjej NATO w Europje přichodnje dowolene być, jednotki za zwučowanja abo w padźe wójny alarmować. Zakitowanski minister USA Ashton Carter je wčera připowědźił, zo přepołoža ćežke brónje do wuchodneje Europy.

Ministrojo wuradźuja

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Mainz (dpa/SN). Nutřkowni ministrojo Zwjazka a zwjazkowych krajow schadźuja so dźensa w Mainzu. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim konsekwency z terorowych nadpadow w Parisu. Nimo toho wuradźuja, kak hodźało so z pomocu składowanych telefoniskich a internetnych datow skutkownišo přećiwo organizowanej kriminaliće postupować, kotraž je po wšej Němskej aktiwna.

Wočakuja rozrisanje

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Offenbach (dpa/SN). W tarifowej zwadźe wo płaćenje kubłarkow w komunalnych dźěćacych přebywanišćach wočakowachu hišće dźensa wječor rozrisanje. Wuchadźejo z wčerawšeho rozsuda posrědkowarjow chcychu w Offenbachu tarifowe zrěčenje wujednać. Posrědkowarjej Georg Milbradt a Herbert Schmalstieg běštaj zwyšenje mzdow wo dwaj hač do 4,5 procentow namjetowałoj.

Anzeige