Łužica (20.05.15)

Mittwoch, 20. Mai 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Pomnik zaso steji

Choćebuz (SN/ch). Zašłu sobotu su so čłonojo Zeleneje ligi wobswětoweje skupiny Choćebuz we Łakomje na dźěłowe zasadźenje zetkali, zo bychu pomnik za wotbagrowane wjeski we Łužicy zaso natwa­rili. Zhromadnje z wobydlerjemi Choćebuza-Rogozna a bywšimi woby­dlerjemi Łakomy su woni dwanaće drjewjanych běłych křižow znowa nastajili. Wot 1994 dopominaja na tymle městnje na zwjazkowej dróze mjez Choćebuzom a Picnjom drjewjane křiže na łužiske wjeski­, kotrež běchu so brunicowych wuhlowych jamow dla zhubili. Dwanaće křižow­ steja symbolisce za cyłkownje 136 dospołnje abo zdźěla zhubjenych wjeskow.

Diskutuja wo reformje

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019