Łužica (09.06.15)

Dienstag, 09. Juni 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Znamjo solidarity pokazali

Wojerecy (SN/ch). Po pospytanym zapalerskim nadpadźe na nuzowe přebywanišćo požadarjow azyla we Wojerecach je wčera něhdźe 35 ludźi namołwu wobydlerskeho zwjazkarstwa „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ na Beethovenowu sćěho­wało. Z plakatami „Žadyn čłowjek njeje ilegalny“ a „Ćěkancy su witani“ pokazachu woni před nuzowym přebywanišćom znamjo čłowjeskosće a solidarity. „Tule knježa ciwilna kuraža, sobuzačuće a smil­nosć“, praji farar Jörg Michel wobdźělnikam, mjez kotrymiž bě něhdźe dźesać wobydlerjow domu. Tam je 26 požadarjow azyla zaměstnjene. Namołwu sćěhowało je tež Zwjazkarstwo za čłowjeskosć a tolerancu Kamjenc.

Planuja dwaceći premjerow

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019