Łužica (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Twarja nowy centrum

Großschweidnitz (SN/ch). Přichodny tydźeń je zaryw z łopaću za twar gerontopsychiatriskeho centruma při chorowni w Großschweidnitzu. Z nowotwarom wutworja tam wuměnjenjam časa wotpowědne lěkowanja pacientow z psychiskimi mylenjemi. Hač do kónca lěta 2017 maja mjez druhim dwě zawrjenej staciji za chcyćiwych, jedna zawrjena stacija za psychisce chorych staršich ludźi kaž tež dnjowa klinika ze stajnje 20 łožemi nastać. Twar płaći 23 milionow eurow. Chorownja w Großschweidnitzu chce přichodnje předewšěm alkoholizm a jeho naslědne chorosće lěkować.

Wuměłstwo z namakankow

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige