Łužica (14.09.15)

Montag, 14. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wopory lěhwa wopominali

Jemjelnica (dpa/SN/ch). Składnostnje 70. róčnicy załoženja sowjetskeho specialneho lěhwa w Jemjelnicy (Jamlitz) je braniborski kulturny statny sekretar Martin Gorholt njeličomne wopory wopominał. „Stawizny specialneho lěhwa su stawizny potłóčowanja a přesćěhanja“, praji Gorholt sobotu na wopominanskim zarjadowanju iniciatiwneje skupiny interněrowanske lěhwo Jemjelnica. W specialnym lěhwje bě po słowach Gorholta wot lěta 1945 do 1947 wjace hač 10 000 ludźi pod najhóršimi wuměnjenjemi zajatych. Něhdźe 3 400 z nich njepřežiwi, wón praji. Sowjetska tajna słužba NKWD bě wot meje 1945 w sowjetskim wobsadniskim pasmje dźesać specialnych lěhwow zarjadować dała. Specialne lěhwo 6 bu z Frankfurta nad Wódru na teren bywšeho nacionalsocialistiskeho wonkowneho lěhwa Luboraz přepołožene. Dźensa informuja wustajeńcy w Jemjelnicy wo dwójnych sta­wiznach lěhwa.

Pjenjezy za młodźinske dźěło

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli