Łužica (20.10.15)

Dienstag, 20. Oktober 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Pomocne poskitki ćěkancam

Choćebuz (SN/ch). Studenća, sobudźěłaćerjo kaž tež nawodnistwo Braniborskeje techniskeje uniwersity su zhromadny akciski plan zestajeli, zo bychu ćěkancam w regionje, předewšěm na uniwersitnymaj stejnišćomaj w Choćebuzu a Złym Komorowje, ze wšelakimi poskitkami pomhali. K tomu słušeja studijna a sportowa podpěra, čitanja dźěćaceje uniwersity w arabšćinje, zarjadowanje witanskeho stejnišća zajimcam za studij, darjenska akcija drasty a přikrywow a wjele wjace. Z podpěru studentskeje iniciatiwy Flumico (iniciatiwa ćěkanje a migracija Choćebuz) su tež čestnohamtske rěčne poskitki móžne. Štóž je w swojej domiznje hižo studował, smě so za pruwowanje přizjewić abo přihotowanske kursy wopytać. W sportowym poskitku su hižo wjace hač 50 ćěkancow do wšelakich kursow přiwzali.

Wustajeńcy dale wjedu

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige