Łužica (24.11.15)

Dienstag, 24. November 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Klankowy domčk přeproša

Zhorjelc (SN/ch). W Zhorjelskim Baroknym domje Nysowa 30 přeproša hač do kónca februara 2016 klankowy domčk swojich wulkich a małych wopytowarjow. W stilu załožerskeho časa zhotowjene twarjenje je 1,60 króć 2,00 metrow wulke a ma 22 stwow. Twarski knjez je w lěću zemrěty Claus-Peter Kurt-Franken, kiž bě dźesać lět na klankowym domčku dźěłał, meble, wobrazy a debjenki w ručnym dźěle stworił kaž tež wobswětlenje instalował. 1. a 15. decembra budu swójbne popołdnja w muzeju. Wobdźělnicy smědźa sej, po tym zo stej jim Ines Haase a Daniela Schüler miniaturny bydlenski dom prezentowałoj, samo swójski tajki domčk twarić.

Wučerka při pospyće so zraniła

Choćebuz (dpa/SN/ch). Sudobjo ze syrikowej kisalinu je so wčera w Choćebuskej spěchowanskej šuli při chemiskim pospyće puknyło. Při tym so wučerka na mjezwoču­ zrani. Šulerjo 10. lětnika wostachu njezranjeni. Žonu dowjezechu do chorownje. Kubłanišćo bu přechodnje ewakuowane. Po wozjewjenju Johanna Heinricha Pestalozzijoweje spěchowanskeje šule specialna firma fachowu rumnosć nětko rjedźi.

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019