Łužica (05.01.16)

Dienstag, 05. Januar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Hraničnu hódnotu dodźeržał

Choćebuz (dpa/ch/SN). Po wozjewjenju studije wo poćežowanju ze žiwym slěbrom we wuhlowych milinarnjach je energijowy koncern Vattenfall na dodźerženje hraničnych hódnotow na swojich stejnišćach skedźbnił. Hižo nětko w brunicowych milinarnjach samo hakle wot lěta 2019 w Němskej planowanu wótrišu namjeznu hódnotu dźerža, zdźěli šwedski statny koncern wčera w Choćebuzu. Posudk Hamburgskeho instituta za ekologiju a politiku w nadawku zwjazkoweje frakcije Zelenych bě zwěsćił, zo němske wuhlowe milinarnje kóžde lěto něhdźe sydom tonow jědojteho žiweho slěbra wustorkuja. To je 70 procentow wšeho wustorka žiweho slěbra w Němskej. Tež Vattenfallej wobswětoškitne organizacije wumjetuja, zo zanjerodźenju powětra masiwnje polěkuje.

Pokradnjeny transporter našli

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson