Łužica (08.02.16)

Montag, 08. Februar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wjace prawicarskich akcijow

Zły Komorow (dpa/ch/SN). Demonstracije a zhromadźizny ekstremnych prawicarjow w Braniborskej su w poslednich třoch měsacach minjeneho lěta jasnje přiběrali. Policija zliči w štwórtym kwartalu 2015 cyłkownje 93 tajkich zarjadowanjow, wuchadźa z wotmołwy braniborskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće na parlamentariske naprašowanje frakcije Lěwicy. Z toho měješe 77 poćah k ćěkancam abo k prašenjam azyla. W předchadźacym kwartalu bě jich cyłkownje 37 zarjadowanjow, 31 z nich z poćahom k ćěkancam. Strony kaž NPD a přiběrajo tež prawicarskopopulistiska AfD spytaja, naladu w towaršnosći wužić a hidu na cuzych do towaršnosće njesć, zwurazni Andrea Johlige, zapósłanča Lěwych w krajnym sejmje.

Tysacy na karnewalu

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND