Łužica (07.04.15)

Dienstag, 07. April 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wyše płaćizny za taksije

Baršć (SN/ch). Wot přichodneje soboty płaća we wokrjesu Sprjewja-Nysa wyše płaćizny za taksije. Tole su na posedźenju wokrjesneho sejmika 11. měrca wobzamknyli. Zjednoćenstwo taksijow bě wo to prosyło, zo njebychu taksijowe přede­wzaća minimalneje mzdy a přiběracych kóštow dla wjetše straty poćerpjeli. Hakle po tym su wulkeju zhotowjerjow tak­sometrow informowali, zdźěli předsyda towarstwa taksijoweho zjednoćenstwa Christian Reinhold. Zhotowjerjej běštaj minjenej tydźenjej nowe tarify progra­měrowałoj, nětko wšitko krajnemu měrjenskemu zarjadej předleži.

Za runostajenje demonstrowali

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli