Łužica (29.04.15)

Mittwoch, 29. April 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Nachwilne postajenje prawniske

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po akciji přiwjazanja z rjećazom při wuhlowej jamje Wjelcej-juh su wobswětowi aktiwisća nachwilne postajenje přećiwo sebi skónčnje akceptowali. Na jednanju na Wyšim krajnym sudnistwje Berlin-Braniborska (OLG) woni powołanje přećiwo wusudej Choćebuskeho krajneho sudnistwa wčera­ cofnychu, kaž rěčnik OLG informuje. Nazymu 2013 bě so dźewjeć aktiwistow z rjećazom na kolije přiwjazało a nimale cyły dźeń dźěło w brunicowej jamje blisko Choćebuza haćiło, prote­stujo tak přećiwo planowanemu rozšěrjenju jamy. Wobsadźenje kolijow bě „wotpohladany a njezakonski zasah“ do prawa koncerna, kaž Vattenfall zdźěla.

Pjenjezy za braniborsku kulturu

Veröffentlicht in Łužica
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019