Bomba k róčnicy njezboža

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Přepytowanska komisija ma nowu wersiju wo lětadłowej katastrofje

Waršawa. Hotowa to bomba na róčnicy lětadłoweje katastrofy w Smolensku: Znjezboženje pólskeje knježerstwoweje mašiny 10. apryla 2010 bě wuslědk bomboweho atentata. To je přepytowanska komisija noweho pólskeho narodnokonserwatiwneho knježerstwa oficialnje wozjewiła. K tomu běchu zastupnicy medijow minjenu póndźelu na wulku žurlu Wojerskeje techniskeje akademije we Waršawje prošeni. Tam pokazowachu jim film, kotryž podawki woneho dnja a rozbuch bomby napodobnja.

Při zražce knježerstwoweho lětadła bě před sydom lětami 96 pasažěrow žiwjenje přisa­dźiło, mjez nimi tehdyši prezident Lech Ka­czyński, dwójnik nawody knježer­stwoweje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho.

Wiki dźěła kćěja

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Bjezdźěłnosć w Čěskej je w nalětniku dale woteběrała – z 5,1 procenta w februaru na 4,6 procentow. 354 112 ludźi njeměješe dźěło, štož bě najniša měrcowska hódnota wot lěta 2008, kaž Krajny dźěłowy zarjad tele dny wozjewi. Hłownje běchu twarstwo, ratarstwo, lěsnistwo, kupjelnistwo a gastronomija nahladne mnóstwo bjezdźěłnych „wotčerpali“, wuswětla spomóžne wuwiće generalna direktorka dźěłoweho zarjada Kateřina Sadílková. Swobodnych dźěłowych městnow je na 150 917 zrostło. Analytikarjo­ maja zdobom za to, zo so bjezdźěłnosć z wěstosću dale pomjeńši. Tak dźě w nalětnich měsacach ličba sezonalnje dźěłacych zaso přibywa. Tež komuny přistajeja ludźi za nalětnje rjedźenje ležownosćow. Najmjenje bjezdźěłnych z 3,1 procentom wupokazuje Plzeňski wobwod, sćěhuje stolica Praha z 3,2 procentomaj před Hradeckralovskim wobwodom z 3,5 procentami. Negatiwnje wusahuje porno tomu pohraničny wobwod Ústí nad Labem ze 7,4 procentami bjezdźěłnosće. Morawskošleskemu wobwodej – tohorunja pohraničnemu – njeńdźe so ze 7,0 procentami wjele lěpje.

Tež w Čěskej křižerjo po puću

Mittwoch, 12. April 2017 geschrieben von:

Dźeń a wjace ludźi susodneho kraja so na jutrowne tradicije dopomina

Praha (HJS/SN). Lětsa je tomu druhi króć, zo je ćichi pjatk w Čěskej republice zakonski swjaty dźeń, na kotrymž so njedźěła. Za čas komunistiskeho, cyrkwi njepřećelsce zmysleneho knjejstwa, běchu tónle dźeń 1951 jako swjatk wotstronili. Zo su zakaz loni zběhnyli, je předewšěm zasłužba křesćanskodemokratiskeje strony KDU-ČSL, kotraž je jako juniorpartner sobu w knježerstwje.

Dotal w kraju stajnje zaso argumentowachu, zo kóždy swobodny dźeń hospodarstwu škodźi. Nimo toho njeje 60 procentow wobydlerstwa kraja na někajke wěrywuznaće wjazanych. A woprawdźe: Loni je jenož mało Čechow swobodny ćichi pjatk wužiwało, zo bychu do cyrkwje šli. Mnohim bě tón dźeń dobra składnosć za wulkonakup. Lědma štó dwěluje, zo budźe tomu lětsa hinak.

Rusnok za wjace migracije

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Prezident Čěskeje narodneje banki Jiří Rusnok wupraja so za to, wjace migracije dopušćić. „Naš kraj je hladajo na import dźěłowych mocow zawrjeny. To je po mojim měnjenju fatalny zmylk“, rjekny 56lětny žurnalistam Hospodářskich novin. Ekonom a ně­hdyši financny minister politikarjow namołwja, na přikład 100 000 dźěłowych wizumow Ukrainjanam přizwolić.

Čěska měješe z runje 3,4 procentami po informacijach europskeho statistiskeho zarjada Eurostat w februaru najmjenje bjezdźěłnych w EU. Předewzaćeljo skorža, zo maja wulke problemy, kmanych fachowcow namakać. „Eksporterojo mi praja, zo maja dosć nadawkow za rozrost 20 procentow. Docpěwamy pak jeno dźesać procentow, dokelž nimamy dosć ludźi“, Rusnok rjekny. Čěska bě njedawno zakoń wo připućowanju samo hišće přiwótřiła. Připokazanje ćěkancow z kwotami EU kraj zasadnje wotpokazuje.

„Wěrnosći bliže přišli“

Dienstag, 11. April 2017 geschrieben von:

Pólska wopory lětadłoweje katastrofy w Smolensku wopominała

Waršawa (dpa/SN). Ze wšelakimi zarjadowanjemi je Pólska wčera wopory lětadłoweje katastrofy w ruskim Smolensku před sydom lětami wopominała. Při zražce knježerstwoweje mašiny dnja 10. apryla 2010 bě 96 pasažěrow žiwjenje přisadźiło, mjez nimi tehdyši prezident Lech Kaczyński, dwójnik nawody knježerstwoweje strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho.

Wčera rano zhromadźichu so čłonojo knježerstwa zhromadnje z wobydlerjemi k wopomnjenskemu apelej před knježerstwowym palastom we Waršawje. Tam předčitachu mjena wšitkich woporow. Kaczyński a ministerska prezidentka Beata Szydło połožištaj kwětki před wobraz znjezboženeho prezidenta a jeho mandźelskeje.

Prezident Andrzej Duda wopyta row prezidentskeho porika na Krakowskim Wawelu. „To njebě někajke njezbožo. To bě katastrofa, při kotrejž je Pólska elitu politiskeho swěta a zjawneho žiwjenja přisadźiła“, Duda rjekny. Mašina prezidenta bě po puću na wopomnjenske zarjadowanje w Ruskej. W hustej kurjawje lětadło znjezboži.

Dźěćom rěč susoda zbližić

Montag, 10. April 2017 geschrieben von:

Němsko-Čěski fonds přichoda nowe projekty schwalił

Praha (dpa/SN). Němsko-Čěski fonds přichoda je pjenjezy za cyłkownje 184 nowych projektow přizwolił. Za to přewostaji fonds přichodnje 830 000 eurow, kaž rěčnica minjeny pjatk w Praze zdźěli. Mjez projektami je tójšto tajkich, kotrež maja předewšěm čěsko-sakskemu susodstwu polěkować.

Mjez druhim podpěruja sympozij wuměłcow „Prudy“ w kulturnym centrumje Řehlovice, něhdźe 30 kilometrow juhowuchodnje Altenberga.

Čěska nazymu woli

Montag, 10. April 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). W Čěskej wotměja so 20. a 21. oktobra wólby do sejma. Termin za nje je prezident Miloš Zeman postajił tak zahe kaž po zakonju móžno – chwile by měł hač do 22. junija. Po jeho słowach je to tohodla tak činił, zo móhli so wolerjo woměrje z programami stron a z kandidatami zeznajomić. „Namjet knjeza prezidenta nastupajo termin wólbow do sejma zda so mi rozumny być“, rjekny ministerski předsyda a šef socialdemokratow Bohuslav Sobotka. Wicepremier a předsyda ANO Andrej Babiš z terminom tež nima problemy a „respektuje rozsud knjeza prezidenta“. Pozitiwnje wuprajichu so tohorunja nawodźa opozicijnych stron. Po poslednich woprašowanjach kiwa wólbne dobyće „hibanju njespokojnych wobydlerjow“ Babiša, přetož to měješe wone cyłych 20 dypkow předskoka před socialdemokratami, kotřiž steja jenož hišće cyle snadnje před komunistami. Slěd jednotliwych stron, politiskich hibanjow a wólbnych koalicijow na wólbnej lisćinje w Čěskej wulosuja, štož wobstara statna wólbna komisija.

„Hoberska politiska blamaža“

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Pólska debatuje wo zadźerženju knježerstwa na wjeršku EU w Brüsselu

Waršawa. Zadźerženje pólskeho knježerstwa na wjeršku Europskeje unije spočatk měrca w Brüsselu je přeco hišće kontrowersnje diskutowana tema w medijach kraja. Na zetkanju běchu dotal­neho prezidenta Europskeje rady, bywšeho pólskeho ministerskeho prezidenta Donalda­ Tuska, znowa do zastojnstwa wuzwolili. Při tym bě jenički ze wšitkich 28 čłonskich statow EU přećiwo Tuskej hłosował: Pólska. Při prašenju, štó je přećiwo Tuskej, bě pólska ministerska prezidentka Beata Szydło ruku zběhnyła.

Wumjetuja Ruskej sobuwinu

Donnerstag, 06. April 2017 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Něšto dnjow do róčnicy lětadłoweje katastrofy pola Smolenska je pólske statne rěčnistwo Ruskej wospjet wumjetowało, zo je sobu wina na njezbožu z cyłkownje 96 smjertnymi woporami. Po słowach zamołwitych we Waršawje staj ruskaj oficěraj, kotrajž měještaj na wěži ruskeho lětanišća swój čas słužbu, pólske knježerstwowe lětadło wotpohladnje do katastrofy wjedłoj. Při njezbožu 10. apryla 2010 běchu wšitcy pasažěrojo, mjez nimi tehdyši prezident Lech Kaczyński, bratr předsydy knježaceje strony Prawo a sprawnosć Jarosława Kaczyńskeho, žiwjenje přisadźili. Jarosław Kaczyński wot toho časa stajnje zaso­ twjerdźi, zo bě katastrofa wuslědk ruskeho atentata.

Pólska opozicija wšak narodnokonserwatiwnemu knježerstwu wumjetuje, zo róčnicu njezboža kóžde lěto za swoje politiske zaměry znjewužiwa. Bywše knježerstwo Wobydlerskeje platformy bě swój čas zwěsćiło, zo njebě lětadłowa katastrofa­ wina lotsow na wěži, ale pilotow mašiny w hustej kurjawje.

Zaso přećelej

Donnerstag, 06. April 2017 geschrieben von:
Pětrohród (ČŽ/K). Po dlěšim času staj so w Pětrohrodźe ruski prezident Wladimir Putin a hłowa Běłoruskeje Aleksander Lukašenko prěni raz zaso zetkałoj. Pjeć hodźin je jeju rozmołwa trała, a mjez woběmaj statnikomaj pječa njeje hižo rozkorow było. Wzajomnje staj hrózbny njeskutk w metro Pětrohroda zasudźiłoj a zawostajenym smjertnych woporow swoju sobuželnosć wuprajiłoj. Jeju hłowna naležnosć wšak bě tema „poćahi mjez statomaj“. Te běchu so minjeny čas chětro pohubjeńšili. Minskej „smjerdźachu“ zwyšene płaćizny za naftu a płun z Ruskeje, Moskwa měješe wustajeć, zo přepušća Běłoruska ze zapada do susodneje Ruskeje sad a zeleninu, za kotrež płaća poprawom antisankcije, a zo dodawa ratarske produkty, kotrež njewotpowěduja ruskim normam. „Energijowy problem je rozrisany, a nimo toho staj so krajej na energetiske zhromadne dźěło hač do lěta 2020 dojednałoj“, rjekny Putin po zetkanju. „Ratarski problem“ je tohorunja ze swěta. Ruscy eksperća budu běłoruskim plahowarjam pomhać kwalitu produktow polěpšić. Lukašenko wobkrući, zo su poćahi zaso znormalizowane.

Anzeige