Ronald Cyž, třělc rozsudneje jědnatki, na dobyćerskim wobrazu pobrachuje. Šesty serbski supercup, turněr štyrjoch serbskich koparskich cyłkow, wčera w Njebjelčicach je mjenujcy mustwo Sportoweho towarstwa Marijina hwězda po třělenju jědnatkow dobyło. W finalu přesadźichu so Pančičenjo po bjezwrotowej hrě ze 6:5 přećiwo zakitowarjej titula Sokoła z Ralbic. Hru wo třeće městno dobychu Radworčenjo přećiwo Njebjelčanam ze 4:1. Šesty serbski supercup bě přez 300 přihladowarjow wopytało. Wjace wo tym w jutřišim wudaću. Foto: Jörg Stephan

Koparski prózdninski camp

Montag, 24. Juli 2023 geschrieben von:

Dźěći z wulkim wjeselom při Baltiskim morju

46 dorostowych koparjow z Budyskeho wokrjesa, mjez nimi někotři z Drježdźanskich towarstwow a tež serbskich sportowych jednotkow, běchu srjedź julija w 11. EWAG prózdninskim koparskim campje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka w Ribnitz-Damgartenje. Kwartěr poćahny so zaso w młodowni „Rejowarnja“, kotraž leži idylisce centralnje we wsy. Dźakowano Regiobus tzwr móžeše kompletne mustwo cyły tydźeń na městnje mobilne być, zo by treningowe městna a wulětnišća docpěło. Wob tydźeń dožiwichu tři holcy a 43 hólcow z 21 towarstwow jara wotměnjawu měšeńcu sporta, kultury, wólneho časa a zhladowanja do profijoweje kopańcy. Započało bě so wšo k překwapjenju wšitkich po puću na pobrjóh ze stadionowym wodźenjom pola wobdźělnika champions league 1. FC Union Berlin. Po rańšim sporće a wšědnych treningowych jednotkach zwosta wězo tež chwile, zo bychu w baltiskomórskimaj kupjelomaj Dierhagen a Wustrow na třoch popołdnjach k trěbnemu wochłódnjenju ke kupanju šli.

Widźał, słyšał, napisał (24.07.23)

Montag, 24. Juli 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Na jednej stronje superstaraj kaž Ada Hegerberg a Caroline Graham Hansen, na tamnym boku jědnaće hosćićelkow z planom. Nowoseelandske koparki su při domjacym swětowym mišterstwje stawizny pisali. Hosćićelki dobychu za­zběhowu hru přećiwo Norwegskej z 1:0 a swjećachu z tym při swojim pjatym wobdźělenju swětoweho mišterstwa prěni wuspěch.

Bywša nadběhowarka zwjazkoweje ligi Hannah Wilkinson da z 42 137 přihladowarkami a přihladowarjemi pjelnjeny Eden park w Aucklandźe štwórtk wječor (čas Auckland) ze swojimi wrotami ržeć. Wuspěch „Football Ferns“, kaž so hosćićelki mjenuja, přećiwo swětowemu mištrej z lěta 1995 a dwójnemu europskemu mištrej bě wulce zasłuženy. Nowoseelandska pokaza přez cyłu distancu jima­cy bojowniski wukon a wědźeše w druhim wotrězku tež hrajersce přeswědčić.

Sport (21.07.23)

Freitag, 21. Juli 2023 geschrieben von:

Dalše zasadźenje za Krječmarjec

Serbska koparska sudnica Lea Krječmarjec změje jutře dalše zasadźenje w Rakecach, wot 15 hodź. sudźi wona testowu hru zastupjerja krajneje klasy prěnjeho mustwa Rakečanskeho sportoweho towarstwa. 13 hodź. přihotujetej so Kulowčenjo doma přećiwo Wojerowčanam na nowu hrajnu dobu.

22.07.  13:00  Módro-běli Kulow –

  Wojerowski FC

22.07.  15:00  Rakečanske ST –

  SZ Weißig

28.07.  19:00  SJ Njebjelčicy –

  TSV Wachau II

29.07.  14:00  Sokoł Ralbicy/Hórki –

  Wojerowski FC

30.07.  13:00  ST Radwor –

  Wojerowski FC II

Přewjedu zaso serbski Supercup

Za serbski Supercup, turněr štyrjoch serbskich koparskich cyłkow, njedźelu w Njebjelčicach je wšitko spřihotowane. Hosćićel mjeztym 6. turněra je SJ Njebjelčicy. Wobdźělić smědźa so lětsa koparske cyłki z Radworja, Njebjelčic, Pančic-Kukowa a Ralbic. Mustwo SJ Chrósćicy wusadźi, dokelž bě loni štwórte městno wobsadźiło. Połfinalnej partiji wulosować chcedźa zamołwići w 14 hodź., a turněr započnje so 14.30 hodź.

Satkula-bičtura dźe zaso dale

32 koparskich mustwow wojuje wot dźensnišeho hač do 20. awgusta w Awstralskej a Nowoseelandskej wo swětowy mišterski pokal. Po tym, zo je němske narodne mustwo žonow loni titul w finalu europskeho mišterstwa jeno snadnje skomdźiło, su wočakowanja na DFB-wubranku lětsa wulke. Ćežišćo snano budźe, zo je polo lětsa wjele šěrše. Cyłkownje 32 narodnych mustwow nastupi na swětowym mišterstwje, kotrež so wot FIFA wuhotuje. 2019 běchu jich hišće 24 mustwow. Nimo toho wotměje so turněr w Awstralskej a Nowoseelandskej, z tym eksistujetej prěni raz w stawiznach žónskeje WM dwaj krajej, kotrejž mišterstwo zhromadnje wuhotujetej. Modus při lětušim turněrje je slědowacy: Hraje so we wosom skupinach ze stajnje štyrjomi mustwami. Najlěpšej cyłkaj ze skupiny přińdźetej do wosmifinala a hrajetej w k.o.-modusu. Tak nastanje na kóncu 64 partijow, kotrež so na cyłkownje dźewjeć městnach a w dźesać stadijach wuhraja.

Zbožo za sportowu akrobatiku

Donnerstag, 20. Juli 2023 geschrieben von:

Wotewrjeny pohlad, přećelna, zdźeržliwa a skromna. Je to prěni zaćišć 18lětnej Sofije Hermes, kotraž wjacekróć tydźensce pola sportoweho kluba we Wojerecach trenuje.

Wuslědki w Duisburgu

Donnerstag, 20. Juli 2023 geschrieben von:
Tež Lotte Tröster, Lea Schubert a Caroline Wieland wudobychu sej při němskim mišterstwje w Duisburgu złotu medalju w balansowym, tempo- a wjaceboju. Annalena Domanic, Tabea Herkner a Mette Matull pokazachu dynamiske zwučowanje a docpěchu ze swojim balansowym zwučowanjom bronzu. Liora Ebnet a Sophia Hermes staštej so třeći raz jako němski mištr.

Lodohokejowe liški su pódla

Mittwoch, 19. Juli 2023 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški dóstachu po zakónčenju licencneho pruwowanskeho jednanja přez DEL2 za sezonu 2023/2024 dowolnosć w přichodnej hrajnej dobje w druhej najwyšej lodohokejowej lize Němskeje hrać.

Tak smědźa so Lodowy sport Běła Woda a wšitcy fanojo Liškow na dalše lěto w druhej Němskej lodohokejowej lize (DEL2) wjeselić.

Liga je we wotpowědnej nowinskej informaciji zdźěliła, zo bu 14 zjednoćenstwow za přichodnu sezonu licencowanych. Bayreuthske Tigry njejsu žanu licencu dóstali. Po pruwowanju wšitkich 15 kwalifikowanych klubow móžeše so we wuslědku licencneho pruwowanskeho procesa 14 zjednoćenstwam licenca za přichodnu hrajnu dobu 2023/2024 wustajić.

Mustwo z Němcow dobyło

Mittwoch, 19. Juli 2023 geschrieben von:
Wjesny koparski cyłk z Němcow z kapitanom Paulom Grafom je sobotu w Sulšecach we wobłuku wjesneho swjedźenja sportowe wubědźowanje z mjenom „Třělenje jědnatkow“ dobył. W finalu přesadźichu so Němčenjo přećiwo cyłkej „Balsam Buben“ z kapitanom Krystofom Cyžom. Na mjeztym hižo dźewjatym turněrje tutoho razu bě so wjac hač 30 wjesnych koparskich cyłkow wobdźěliło. Na lóštnym třělenju startowachu nimo holčeho mustwa tež hólče a mužace w nimale wšěch starobnych klasach­. Foto: Mia-Katarina Hjehorjec

Neuheiten LND