To a tamne (10.08.15)

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:

Hórska straža w Berchtesgadenje je psa z hórskeje nuzy wumóžiła. Psyk bě po informacijach hórskeje słužby pola Schönauwa nad Königsseejom přez sněhowe polo běžał a do lodowcoweje škałoby padnył. Wobsedźerka bě so na hórsku słužbu wobroćiła. Helikopter pak njebě žadyn dispoziciji, tuž podaštaj so pomocnikaj pěši na puć. Jedyn z njeju pušći so z powjazom do škałoby a psa z wosebitym nastrojom wuchowa.

Před lětom pokradnjene nanowe awto je hólc po njezbožu w Brandenburgu nad Habolu pječa zaso spóznał. Wodźer awta bě ćeknył, po tym zo bě sobotu do 13lětneho zajěł. Hólčec, kiž bě z kolesom po puću, wšak je pokradnjene awto hnydom spóznał. Hólc při njezbožu padny a so zrani. Wodźer awta bě, prjedy hač so zminy, hólcej z pukami hrozył za pad, zo policiju woła.

To a tamne (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Wšitke dróhi New Yorka přeběhał je William Helmreich. 69lětny profesor sociologije bě so před štyrjomi lětami na tróšku „kołwrótnu akciju“, zwažił, kaž me­dije rozprawjeja. Mjeztym je Helmreich wšitke 120 000 bydlenskich blokow w pjeć měšćanskich wobwodach wobešoł, štož je nimale 10 000 kilometrow. „Bych-li tehdy wědźał, kak napinace to budźe, njebych to nihdy činił“, Helmreich rozhłosownikam přeradźi.

Metalowy dźěl jeje nadrowca je turistku při hońtwjerskim njezbožu před ćežkim zranjenjom wuchował. 41lětna žona ze Sewjerorynsko-Westfalskeje bě ze swojim přewodźerjom z kolesom w Mecklenburgsko-Předpomorskej po puću, jako pola Gadebuscha naraz bolosće začuwaše. W metalowym dźělu nadrowca tčeše­ dźěl municije, kotraž pochadźeše z třělby hajnika. Policija pad přepytuje.

To a tamne (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

W drastowym kamorje před policiju schował je so pozdatny paduch w braniborskim Nauenje. Policisća chcychu 28lětneho do jastwa dowjezć, zo by njezapłaćenu pjenježnu pokutu wotsedźał. Tón pak schowa so w kamorje a kazaše sobuwobydlerjej, zastojnikam durje wotewrěć. Woni nańdźechu w bydlenju cyły rjad pokradnjenych wěcow, kolesa, grat a samo brónje. Skónčnje wuhladachu 28lětneho w kamorje. Jemu a kumpanej hrozy nětko krute sudniske jednanje.

Ze sekeru je pilot lětadła pjaneho pasažěra w šwedskim lětadle nuzował nuznik wopušćić. Muž bě so tam zamknył a so spjećował ju zaso wopušćić. Dokelž je za čas přizemjenja zakazane, wustup wužiwać, so pilot rozsudźi durje kabiny ze sekeru rozbić a pasažěra wućahnyć. Muža nachwilnje zajachu a na lětanišću čakacej mandźelskej přepodachu.

To a tamne (05.08.15)

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:

Rozmjerzany guwerner zapadoboliwiskeho departementa Oruro je njedypkownym zastojnikam budźaki darił. Přidatnje­ su stajnje zaso zapozdźeni zastojnicy pisomny porok dóstali. „Někotři zjewja so w poslednim wokomiku“, so guwerner hněwa, „jim ma so wujasnić, zo su słužownicy stata. Nětko dyrbja woni tuž stajnje hižo pjeć mjeńšin do spočatka dźěła na městnje być.“

W Japanskej postupuja přećiwo předešćnikam we wobchadźe. Z předešćnikom wuhotowani kolesowarjo ranja nětko postajenja nadróžneho wobchada. Naprawa pokazuje wuskutk: Dźeń a wjace kolesowarjow wužiwa poncho. A naprašowanja za dešćowymi płašćemi w Japanskej přiběraja. Po změnjenym wobchadnym zakonju je z předešćnikom kolesować runje tak strašne kaž pod wliwom alkohola.

To a tamne (04.08.15)

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:

Njewšědna městnosć přenocowanja přiwisnika „gruftijoweje sceny“ w Frankskej je pěška njesměrnje wustróžiła. Muž bě při wječornym wuchodźowanju z psom na parkowanišću w Zirndorfje čorny kašć wuhladał a policiju informował. Ta namaka w nim 26lětneho spicy. Wón bě sej kašć sam kupił a tak wuhotował, zo móžeše w nim přenocować. To chcyše nětko zaso raz činić, kaž zastojnikam rozłoži. Tući jeho namołwichu, sej přichodnje druhe spanske městno pytać.

Njesměrnje so wadźacy a samo do so bijacy porik dyrbjachu policisća na awtodróze A 4 změrować. Žona a muž běštaj so wčera hižo w awće na so roznjemdriłoj. Mjez Kodersdorfom a Zhorjelcom bije­štaj so na pobóčnej smuze awtodróhi, doniž zastojnicy nje­za­přimnychu. Dotal njeje znate, čehodla so wonaj wadźeštaj a hač staj so zaso wujednałoj.

To a tamne (03.08.15)

Montag, 03. August 2015 geschrieben von:

Hoberska technoparty je wobydlerjow małeje čěskeje wsy překwapiła. Zamoł­wići běchu priwatny swjedźeń z něšto stami hosći wočakowali. Město toho přijědźe po informacijach policije 4 000 ludźi ze wšeje Europy do małeje wsy Červený Újezd pola Teplic z runje 80 wobydlerjemi. Wobydlerjo nócnu hudźbu sćerpnje znjesechu. Policija party wobkedźbo­- waše, njemóžeše pak ničo chłostajomneho zwěsćić, kaž rěkaše.

Wosy dla je žona ze swojim motorskim čołmom na rěče Fulda pola Kassela znjezbožiła. Po informacijach policije bě so 52lětna sobotu insekta tak nastróžiła, zo stłóči płunowu ručicu. Šěsć metrow dołhi čołm na to raznje pospěši. Z wulkej spěšnosću a bjez kontrole wón z wody wujědźe a na kolesowanskej šćežce stejo wosta. Nichtó so njezrani. Škoda wučinja přiwšěm 3 000 eurow.

To a tamne (31.07.15)

Freitag, 31. Juli 2015 geschrieben von:

Njewočakowane pjenježne zamóženstwo zemrěteje bjezdomneje žada sej nětko Düsseldorfski socialny zarjad. Město bě starušce měsačnje 1 500 eurow płaćiło, mjez druhim za podruž, rentu a hladansku słužbu, kaž město zdźěli. Nětko sej pjenjezy wróćo žadaja. Po smjerći žony běchu w jeje tobole 45 000 eurow, dalše pjenjezy, debjenki a zubne złoto našli.­ Priwatny pokład njebě 83lětna nihdy­ naspomniła. Socialny zarjad je so tři lěta wo žonu starał, kotraž bydleše w domje za bjezdomnych.

Jako najmłódši čłowjek scyła chce jědnaćelětny Tyler Armstrong z Kaliforniskeje na Mount Everest zalězć. Kaž jeho staršej informowaštej, chce so klětu w meji na to zwažić. Potom budźe wón dwanaće lět a štyri měsacy stary. Dotal najmłódši krosnowar na najwyšej horje swěta bě 13 lět a dźesać měsacow. Tyler je hižo na wjacorych wysokich horach był, kaž w Argentinskej a Tansaniji.

To a tamne (30.07.15)

Donnerstag, 30. Juli 2015 geschrieben von:

Po 30 hodźinach je kanadiska pobrjóžna straža ruskeho dyrdomdejnika z lodoweje škruty wuchowała. Pilot Sergej Ananow bě ze swojim lochkohelikopterom po puću, zo by swět wobkružił. Nad Grönlandskej pak dyrbješe defekta dla z nuzy na wodźe přizemić. Helikopter so hnydom podnuri, pilot móžeše runje hišće na lodowu škrutu zalězć. Chětro přemjerznjeneho jeho skónčnje nańdźechu. Pječa so hižo běłe mjedwjedźe na njeho měrjachu, kaž nowiny rozprawjeja. Hač k doskónčnemu zaměrej dyrdomdejskeho předewzaća je Ananowej runje hišće 4 000 kilometrow pobrachowało.

W starobje dwanaće lět zasudźeneho mordarja su w USA nětko 29lětneho z jastwa pušćili. Wón smědźeše objekt w Floridźe wopušćić. Jeho 30lětnu sotru, kotruž běchu 13lětnu zasudźili, chcedźa kónc tydźenja pušćić. Dźěsći běchu swój čas zasudźili, dokelž běštej wonej nowu pře­ćelku nana moriłoj. Statne rěčnistwo wumjetowaše­ jimaj žarliwosć.

To a tamne (29.07.15)

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Na wšě 25 lět bjez jězbneje dowolnosće po puću bě 45lětny Šwicar. Nětko je jeho policija při wobchadnej kontroli lepiła. Jězbnu dowolnosć bě wón jako 20lětny přisadźił, najebać to pak přiwšěm dale jězdźeše. Zo bě 25 lět bjez njezboža, jemu njepomha: Dyrbi před sudnistwo, hdźež jemu čućiwa pjenježna pokuta hrozy – papjery su wšak hižo preč.

Studij informatiki nastupić chce 14lětny maturant 1. oktobra w Podstupimje. Tak je Conrad Lempert najmłódši student Němskeje, kaž Institut Hassa Plattnera zdźěla. Lempert, kiž je lětsa maturował, je hižo z pjeć lětami do šule zastupił. W zakładnej šuli přeskoči wón dwě rjadowni, na gymnaziju jednu. Maturu wobsta z přerězkom 1,2. Stajnje zaso je so wón na šulerskich wubědźowanjach wobdźělał. Lěta 2014 doby Lempert braniborske krajne wubědźowanje infor­matiki, lětsa wobsadźi druhe městno.

To a tamne (28.07.15)

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:

Hižo cyły tydźeń čaka młody porik na parkowanišću awtodróhi A 8 pola Ulma na ćeknjeneho psyčka Fleckija. Muž a žona běštaj so póndźelu tydźenja z dowola w Chorwatskej nawróćiłoj. Psyčka bě jimaj znata hakle njedawno přewostajiła. Na parkowanišću so tón hary na bliskim twarnišću nastróži a ćekny do lěsa. Mjeztym pomocnicy młody porik zastaruja, kotryž nochce bjez Fleckija domoj jěć.

Rěznikej ćeknył je wurosćeny byk w badensko-württembergskim Hemmingenje. Ze swojimi 650 kilogramami móžeše byk, kotryž drje čuješe, što jemu hrozy, durje přetłóčić a twochnyć. Policisća za 18 měsacow starym skoćećom pytachu a jeho skónčnje na polu wuhladachu. Z dowolnosću wobsedźerja je zatřělichu.

Anzeige