To a tamne (06.01.16)

Mittwoch, 06. Januar 2016 geschrieben von:

Pčołki dla štyri hodźiny čakać dyrbješe indoneske pasažěrske lětadło w Medanje na kupje Sumatra. Piloća běchu insekt při prawidłownej kontroli do wotlěta w nastroju wuhladali, kotryž měri spěšnosć mašiny. Z wěstotnych přičin wotlět přesunychu. Hakle, jako běchu pčołku wotstronili a wšitke funkcije nastroja dokładnje­ přepruwowali, smědźeše lětadło ze zapozdźenjom wotlećeć.

Pod wliwom drogow staj sej paduchaj w pokradnjenym awće w saksko-anhaltskim Halle wusnyłoj. Pěšk pakostnikow w starobje 43 a 27 lět wuhlada. Při přepruwowanju jězdźidła namakachu zastojnicy grat k zadobywanju a kradnjene wěcy.­ Awto bě runje tak pokradnjene kaž čisłowa taflička při nim. 43lětny je policiji hižo derje znaty, dokelž ­ stajnje zaso bjez papjerow jězdźi. Jězbnu dowolnosć mjenujcy tež žanu njeměješe.

To a tamne (05.01.16)

Dienstag, 05. Januar 2016 geschrieben von:

Štyrnaće hodźin po kraju błudźił je 87lětny ze swojim awtom w sewjernej Němskej, doniž jeho policija w Mecklenburgsko-Předpomorskej njezadźerža. Kaž muž zastojnikam rozłoži, bě so wón póndźelu dopołdnja w delnjosakskim Wolfsburgu na krótki wujězd podał. Poněčim zhubi orientaciju, jědźeše pak dale. Policistam wón napadny, dokelž bě z runje 50 km/h na awtodróze po puću. Po odyseji informowachu zastojnicy přiwuznych.

W kinje přenocować dyrbješe 33lětny w Zwickauwje, po tym zo bě personal wusnjeneho muža přewidźał a zamknył. Pytajo za wuchodom wšak zawini wón awtomatiski alarm a bu wuswobodźeny, kaž policija zdźěli. Hač stej wostudły film abo 1,8 promilow alkohola na mučnoće muža wina byłoj, njeje znate.

To a tamne (04.01.16)

Montag, 04. Januar 2016 geschrieben von:

Jaelyn a Luis Valencia staj drje dwójnikaj, njebudźetaj pak ženje w samsnym lěće narodniny swjećić. Mała Jealyn je so silwester krótko do połnocy narodźiła. Jeje bratr Luis je dwě mjeńšinje po połnocy w nowym lěće na swět přišoł. Tole zdźěli chorownja w kaliforniskim San Diegu. Ličili běchu swójbni z porodom hakle měsac pozdźišo. „Tak změjemy dwaj narodninskej swjedźenjej krótko za sobu“­, so nan dwójnikow wjeseleše.

Štóž chodźeše we 18. lětstotku w Pruskej w drjewjancach, tomu hrožeše zboha pokuta. W drjewjancach chodźić bě tehdy zakazane, štož chłostachu ze železom wokoło šije abo samo z jastwom. To rozjasni wědomost­nica Techniskeje uniwersity Berlin, po tym zo by sej pře­hladała wotpowědny edikt pruskeho krala­ Bjedricha Wylema I. z lěta 1726. Z ediktom chcyše wón opoziciju šewcow w swojim kraju sylnić.

To a tamne (30.12.15)

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Čerwjene naměsto w Moskwje wostanje lětsa silwester zawrjene. Wotměć chcedźa tam telewizijne live-wusyłanje, za kotrež předawaja jeničce specielne zastupne lisćiki. To zdźěli wěstotny šef města Aleksej Majorow.­ Moskowčenjo měli so na swjedźenje w měšćanskich parkach wuwinyć. Na Čerwjenym naměsće hewak hač do 100 000 ludźi nowe lěto wita.

Z helikopterami su pomocnicy něhdźe 60 psow w sewjernej Awstralskej před krokodilemi wuchowali. Reptilije běchu so z wulkej wodu do přepławjeneje wsy Daly River dóstali a sej hižo wjacore psy hrabnyli. 400 wobydlerjow wsy dowjezechu pomocnicy do 200 km zdaleneho Darwina. Hač su woni tež druhe zwěrjata wumóžili, njeje znate. Sobudźěłaćerjo zarjada za škit zwěrjatow su poł tony picy do Daly Rivera transportowali, zo bychu tam zwostaty domjacy skót zastarali.

To a tamne (29.12.15)

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:

Z palencom pjelnjene praliny su swójbny měr w bayerskej swójbje skazyli: Wowka bě swojemu wnučkej tyzku pralinow dariła. Dokelž pak běchu te z alkoholom pjelnjene, chcyše mać jědnaćelětneho hólca swoju přichodnu mać wobskoržić. Policisća 67lětnu wowku zazwonichu. Ta policistam potwjerdźi, zo njebě sej palenca w pralinach wědoma a zo swoje zadźerženje wobžaruje. Mać hólca skóržbu na to zaso cofny. Praliny wšak hólc jědł njebě. Hižo při woptanju wón prěnju hnydom zaso wupluny.

Wosrjedź jězby z awta padnył je 28lětny w Mnichowje. Kaž policija zdźěli, bě so wón na městnje sobujěduceho wo durje awta zlehnył, kotrež so njejapcy wočinichu. Snadnje zranjeneho su jeho w chorowni ambulantnje zastarali. Kaž policija zhoni, njebě muž připasany. Za wodźi­dłom sedźeše jeho mandźelska.

To a tamne (28.12.15)

Montag, 28. Dezember 2015 geschrieben von:

Blisko Łaza je zajac do awta skočił a so tak njezbožownje na prědnim dźělu awta zatłusnył, zo skutkowaše nachwilnje kaž galionska figura. Ani šofer ani policija njezamó jeho wućahnyć. 32lětny wodźer dyrbješe ze swojim awtom do porjedźernje, hdźež zajaca skónčnje fachowsce „wutwarichu“. Po zdźělenju policije njetrjebaše zajac ćerpjeć a bě prawdźepodobnje při zražce nablaku mortwy.

Jako wěrnaj pomocnikaj wopokazaštaj so policistaj-karabinieraj w sewjeroitalskej prowincy Brescia. Jako lepištaj chudu rentnarku, kak w nakupowanišću za swoje­ wnučki słódkosće kradnje, zapłaćištaj spontanje nastatu škodu a zadźěwaštaj tak skóržbje. Wudawki 27 eurow sej wobsadka policajskeho rewěra pozdźišo dźěleše. Wulkomyslnosć poli­cistow hódnoćeše jeju komandant jako přikładne zadźerženje.

To a tamne (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Z nakusanej kołbasu je policija mužej dopokazała, zo bě so w februaru do kupnicy zadobył. 33lětny bě do wobchoda w srjedźofrankskim Ansbachu zalězł, kaž policija zdźěli. Tam spakosći cigarety w hódnoće 300 eurow a načini nimo toho tójšto škody. Kriminalna policija namaka na nakusanej kołbasy slědy DNA. Te móžeše nětko 33lětnemu přirjadować, kiž hižo druheho delikta dla w přepytowanskej jatbje sedźi.

Z kofejom a wosuškom je policija w badensko-württembergskim Ludwigsburgu starušku zastarała. Wona bě z ćahom přijěła, zo by přiwuznych k hodam wopytała – tola dźeń přezahe. Policija dowjeze žonu k přiwuznym, dokelž njebě nichtó po nju přijěł. Dokelž pak woni hišće doma njeběchu, hospodowachu rentnarku na rewěrje, doniž ju tam dźowka njewotewza.

To a tamne (22.12.15)

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Koza liznyła je nižozemskeho wikowarja drogow, jako wón před dnjemi do Gronauwa přijědźe. Němscy cłownicy pokazachu 31lětnemu wukaz zajeća z lěta 2005 a jeho zajachu. Mužej wumjetuja, zo je tehdy 14 kilogramow hašiša a tři kilogramy marihuany pašował. Wot toho časa­ njebě wón hižo w Němskej. Nětko drje sej mysleše, zo je policija mjeztym na njeho zabyła. Kak su Nižozemjana wuslědźili, policisća njepřeradźa.

Kreatiwnosć ludźi w Rudnych horinach při wuzwolenju mjena dźěsća bě tež lětsa zaso njesměrna. Mjena kaž Aubery, Cataleya, Elly Fee, Serafina Elfriede, Alyson Aubery abo Estelle Summer su jenož jónu spožčili, stawnistwo w Aue zdźěla. Tež Leni-Melody, Holli Hilda, Ylvie abo Liam Jermaine su jónkrótne. Najwoblubowaniše předmjena běchu Marie, Emma, Mia a Sophie kaž tež Leon, Paul a Luis.

To a tamne (21.12.15)

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Po fatalnym zaměnjenju dobyćerki wólbow Miss-Universe w Las Vegasu je prezident Kolumbiskeje Juan Manuel Santos na 2. městno wuzwolenu Ariadnu Gutiérrez wosobinsce tróštował. Jej běchu na kóncu wubědźowanja hižo krónu a šerpu dobyćerki přepodali, jako moderator misnjenje spózna a zdźěli, zo je němska Philippinjanka Pia Alonzo Wurtzbach nowa Miss-Universe. Kolumbiske nowiny přewšo rozhorjene na panu reaguja.

Wóń kisykała je w hornjobayerskim Waldkraiburgu zasadźenje wo­hnjoweje wobory zawiniła. Kaž policija zdźěli, bě so muž na schodźe wjaceswójbneho domu płunoweho smjerda dla nastróžił a zastojnikow wołał. Wone pak njemóžachu runje tak kaž wobornicy ničo zwěsćić, wšako tam scyła z płunom njetepja. Skónčnje přičinu nańdźechu: Jedna z wobydlerkow bě krótko do toho kisykał wariła.

To a tamne (18.12.15)

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:

Nowe nawoči k hodam přeje sej španiski ministerski prezident Mariano Rajoy. Swoje stare bě 60lětny zawčerawšim přisadźił, jako jemu 17lětny muž z pjasću do mjezwoča biješe. „Nětko mam jenož hišće jedne nawoči, kotrež runje nošu. Hdyž mje hišće něchtó do mjezwoča bije, nimam scyła žane wjace“, Rajoy w špa­niskim rozhłosu žortowaše.

Muž z tesakomaj při sebi je w Marbachu pola Ludwigshafena zasadźenje policije zawinił. Sobujěducy měšćanskeje železnicy běchu policiju wołali, po tym zo bě spodźiwnje zdrasćeny muž z tesakomaj zastupił. Policija ćah zadźerža a jón přepyta, kaž regionalne medije rozprawjeja. Brónje podhladneho pasažěra pak wukopachu so jako atrapy z gumija. Muž bě sobuskutkowacy na srjedźowěkowskich hodownych wikach w ba­densko-­würt­tem­bergskim Esslingenje.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019