Našočasne poselstwo

Freitag, 20. November 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na wotewrjenju wustajeńcy w Budyskej Ludowej bance wobdźělichu so tež wustajerki-serbske wuměłče kaž tule Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa a Marion Kwicojc (wotprawa).  Foto: SN/Maćij Bulank Na wotewrjenju wustajeńcy w Budyskej Ludowej bance wobdźělichu so tež wustajerki-serbske wuměłče kaž tule Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa a Marion Kwicojc (wotprawa). Foto: SN/Maćij Bulank

Zajimawa wustajeńca serbskeho tworjaceho wuměłstwa w Budyšinje

Pjenježna hódnota mólby abo grafiki a plastiki njeruna so zwjetša wěrnej wuměłskej hódnoće wuměłskeje twórby. Tele zwěsćenje njetrjeba poprawom dopokazy, jeli pak tola: Tuchwilna wustajeńca „Ja sym – molerstwo – grafika – plastika“ šěsć serbskich wuměłcow w Budyskej Ludowej bance rěči za sebje za tutu wěrnosć (Serbske Nowiny 11. nowembra pod „Namibija w Budyskej bance“ rozprawjachu). Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa, Sophie Natuškec, Marion Kwicojc a Borbora Wiesnerec swoje nowše, samo najnowše twórby w Budyšinje pokazuja. Wothladajo wot kedźbyhód­neho podawka, zo šěsć žonow-wuměłčow jedneje generacije hromadźe wustajeja, a njehladajo na to, zo trochowana pjenježna hódnota jich dźěłow wjace hač 50 000 eurow wučinja, je estetiska, wuměłskostawizniska hódnota wjele wjetša.

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli