Serbaj w Lipsku startowałoj

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Marian Žur z Lejna (nalěwo) a Beno Šołta z Miłoćic (naprawo) – triatletaj tri-teama-Serbja – staj so njedźelu w Lipsku na 35. Lipšćanskim triatlonje wobdźěliłoj. Žur bu na­ olympiskej distancy 98. a Šołta wobsadźi 128. městno. Interne serbske mocy­měrjenje Lejnjan potajkim znowa doby. Na wobrazu steja hišće Tilo Mayer a Sandro Besold (wobaj BLV čerwjeno-běli 90 Budyšin) a Torsten Müller (OSSV Kamjenc).

Foto: Marian Žur

Napjaty sportowy podawk z 28 cyłkami

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

5. turněr w třělenju jědnatkow w Sulšecach

„Jako tu 2014 prěni raz stejachmy, bě Němska čerstwy swětowy mišter a my witachmy na prěni turněr 14 mustwow. Nětko, štyri lěta pozdźišo, su Němcy drje blamabelnje zwrěšćili, za to pak sće so wy z dohromady 28 přizjewje­njemi wo to postarali, zo přewjedźemy tu dźensa jedyn z najwjetšich turněrow Sakskeje w třělenju jědnatkow – wutrobny dźak wam!“, tak powita sobotu popołdnju hłowny organizator Stephan Prucha wšěch wobdźělnikow w delnich Sulšecach. W dohromady sydom staflach wojowachu tam cyłki ze susodnych wjeskow wo zaćah do wosmifinala. Cyłkaj z Hermsdorfa abo Choćebuza měještaj najdlěši přijězd.

Wuspěšnje do přihotow startowali

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Chrósćicy 2:3 (1:3)

Zestawa hosći: Králíček – Dehn, Püschel, Sentivan, Lešawa, Špitank, G. Zahrodnik, Henzel, Beneš, Baldeh, Młynk

Prěnje mustwo Chróšćanskeje SJ nastu­pi minjeny pjatk w prěnjej testowej hrě noweje hrajneje doby we Łužnicy. Mustwo hraje we wokrjesnej wyšej lize a bě w zašłej hrajnej dobje 12. městno wobsadźiło. Chróšćenjo nastupichu ze ze­stawu, kajkaž dotal tak hišće dawała njeje. Nowi hrajerjo ze swójskeje młodźiny běchu­ sobu, kaž na přikład Nick Lešawa, kotryž hraješe wot započatka sem. Tež Tadej Špitank steješe po nimale dwěmaj lětomaj zaso raz na hrajnišću, po tym zo bě so ćežko při kolenu zranił. W ofensiwje stejachu z Filipom Henzelom a Jakubom Benešom tež nowi koparjo na hrajnišću.

Europeada-termin postajeny

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:
Termin za štwórtu Europeadu – koparske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Europy – je postajeny. Planowane je, hrać w tydźenju wot 20. junija 2020 w Awstriskej pola Korutanskich Słowjencow. Znowa z cyłkomaj muži a žonow chce so Serbska koparska wubranka wob­dźělić. Problematiski pak budźe termin za tójšto młodych hrajerkow a hra­jerjow kaž tež přiwisnikow a swójby wubran­kow, dokelž započnu so wulke prózdniny hakle měsac pozdźišo. Nimo toho budźe w času Europeady 2020 tež pruwowanski čas. Jurij Bjeńš

Koparski camp

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:
56 dźěći z 19 sportowych towarstwow je so­ minjeny tydźeń na 8. prózdninskim ko­parskim campje ewag, kotryž orga­nizuje a přewjedźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) při Baltiskim morju njedaloko połkupy Darß w Fuhlendorfje wobdźěliło. Mjez 15 pomocnikami a trenarjemi bě tež Józef Šwon, čłon před­sydstwa Serbskeho Sokoła. Klětu camp za dźěći w starobje 10 do 14 lět w prózdninskim arealu Seeigel posledni raz přewjedu, dokelž póńdźe mějićel za dwě lěće do­ renty. Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka pak pytaja hižo za nowym domicilom. Jurij Bjeńš

Přichady a wotchady Budissy Budyšin

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

Regionalny koparski ligist Budissa Budy­šin je w zašłych tydźenjach tójšto nowopřichadow za hrajnu dobu 2018/2019 prezentował a na tamnym boku hnydom wjacorych hrajerjow rozžohnował. Nowinarski rěčnik Budissy Torsten Zettl je raz přehlad zestajał.

přichady: Alexander Schidun (škit/Jednota Kamjenc), Marcel Bär (škit/ Dyna­mo Drježdźany U 19), Eric Merkel (škit/Biskopičanske KT 08), Stefan Richter (trenar za wrotarjow), Philipp Dartsch (škit/SpVgg Bayern Hof), Marek Langr (nadběh/Jednota Kamjenc), Christopher Schulz (wrotar/SpVgg Bayern Hof), Mateusz Ciapa (srjedźne polo/U 19 1. FC Magdeburg), Michael Schlicht (srjedźne polo/1. FC Schweinfurt 05), Niclas Treu (nadběh/Lüneburger SK Hansa)

wotchady: Franz Pfanne (srjedźne polo/SV Rödinghausen), Paul Milde (nadběh/Kamjeničanski FC), Max Gehrmann (nadběh/njeznate), Ezequiel Rosendo (srjedźne polo/kónc karjery), Jan Schulz (wrotar/Kaiserslautern II), Toni Barnickel (srjedźne polo/Jednota Kamjenc), Norman Kloß (srjedźne polo/Biskopičanske KT 08), Tobias Heppner (škit/Biskopi­čanske KT 08) Torsten Zettl

FC Energija Choćebuz – FC Hornja Łužica Neugersdorf 6:1 (3:0)

Zestawa domjacych: Spahić – Starcew, Stein (61. Knechtel), Matuwila (75. Baude), Schlüter (61. Karbstein), Kruse (61. Geisler), Weidlich (75. Grundmann), Zimmer (75. Graudenz), Marcelo, Viteritti, Mamba (61. Scheidhauer)

Zestawa hosći: Vaizov – Rosa, Wolf, Knechtel, Träger, Gniesner (65. Gerstmann), Petrick, Schmidt, Dittrich (65. Blaser), Marek (65. von Brezinski), Djumo

Znowa team Satkule dobył

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:
Na pjatej staciji bičwolejbuloweje tury Radija Satkule wobdźělichu so hnydom šěsnaće­ mustwow – tak wjele kaž hišće ženje w tutym lěće. W Njebjelčicach hrajachu mustwa při najrjeńšim wjedrje wo dobyće. Po skupinskej a k.o. fazy steještej mustwje­ „Dwójna Nula 1“ a mustwo Radija Satkule w finalu. Na kóncu přesadźichu so młodźi Satkularjo z 21:15 a zaručichu sej z tym hižo k třećemu razej dnjowe dobyće­ na lětušej turje. Přichodny tydźeń zetkaja so młodostni k šestej staciji we 18 hodź. w Pančicach-Kukowje. Tekst: Feliks Cyž; foto: Handrij Špitank

Wuslědki (24.07.18)

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

Kónčne tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina F, wokrjesna liga, stafla 2

1. ST Hnašecy-Dobruša II 9 9 : 0 27

2. ST Huska 9 8 : 1 24

3. HZ TSV 1859 Wernarjecy/

Concordia Załom 9 7 : 2 21

4. ST Horni kraj Sprjewja 9 5 : 4 15

4. HZ Bukecy/ST Kubšicy 9 5 : 4 15

4. TSV 90 Wjazońca 9 5 : 4 15

7. Motor Kumwałd 9 3 : 6 9

8. FSV Budissa Budyšin II 9 2 : 8 4

9. Póst Germania Budyšin 9 2 : 9 2

10. ST Horni kraj Sprjewja II 9 1 : 9 1

młodźina F, wokrjesna liga, stafla 3

1. HZ Natwar Němske Pazlicy/

ST Běła/Cunnersdorf 9 9 : 0 27

2. ST Porchow 9 8 : 1 24

3. Biskopičanske KT 08 9 7 : 2 21

4. Biskopičanske KT 08 II 9 5 : 4 15

4. SZ Zemicy-Tumicy 9 5 : 4 15

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 4 : 5 12

7. SJ Njebjelčicy 9 3 : 6 9

7. HZ ST Postup Großharthau/

SV Seeligstadt 9 3 : 6 9

9. ST Porchow II 9 1 : 8 3

10. ST Drohotka Ramnow 9 0 : 9 0

młodźina F, wokrjesna liga, stafla 4

1. FV Ottendorf-Okrilla 05 8 7 : 0 22

2. Liegau-Augustusbad II 8 7 : 1 21

3. Lomnitzer SV 8 6 : 3 16

4. SC Großröhrsdorf II 8 5 : 2 16

5. TSV Wachau II 8 4 : 4 12

6. Liegau-Augustusbad II 8 4 : 5 10

7. FV Ottendorf-Okrilla II 8 2 : 6 6

8. Arnsdorfske KT 8 1 : 7 3

9. SC Großröhrsdorf II 8 0 : 8 0

Trofeja znowa do Chrósćic

Montag, 23. Juli 2018 geschrieben von:

Druhi serbski supercup w Njebjelčicach

Po lońšej premjerje přichwatachu wčera ze SJ Chrósćicy, Sokołom Ralbicy/Hórki, ST 1922 Radwor a ST Marijinej hwězdu znowa štyri serbske koparske cyłki do Njebjelčanskeho stadiona. Domjacy sami so na turněrje njewobdźělichu, dokelž běchu loni poslednje městno wobsadźili. Najebać tužne wjedro witaše Sportowa jednotka Njebjelčicy, kotraž turněr wuhotowaše, tójšto přihladowarjow. Woni widźachu mjez druhim tuchwilnu formu cyłkow a kopicu nowopřichadow, kiž w kóždym mustwje sobu kopachu.

W prěnim połfinalu měrjachu naj­prjedy Chróšćenjo a Radworčenjo swoje mocy. Sčasom přewza faworit z Chrósćic, kotryž hraje w krajnej klasy, komando a doby hru suwerenje z 2:0. Wosebje čěski nowopřichad Jakub Beneš, kiž docpě tež nawjedowanje, tu pozitiwnje napadny. Radworčenjo spytachu z konterami abo přez standardy k wuspěchej dóńć, tola defensiwa SJC steješe derje a tuž docpě zakitowar pokala tež wčera zaso jako prěni finale.

Anzeige