Wuslědki (18.05.16)

Mittwoch, 18. Mai 2016 geschrieben von:

Regionalna koparska liga

Halberstadt – Auerbach 2:3 (0:2)

Nordhausen – Luckenwalde 1:3 (1:2)

Neustrelitz – Rathenow 3:1 (2:1)

Hertha BSC II – Budissa Budyšin 1:2 (1:0)

Berlinski AK – Meuselwitz 3:1 (1:1)

RB Lipsk II – FC Viktoria 1:0 (1:0)

Neugersdorf v BFC Dynamo 2:4 (1:2)

Babelsberg 03 – Schönberg 3:0 (3:0)

Zwickau – Jena2:0 (1:0)

1.Zwickau 33 75  : 30 74

2.Berlinski AK 33 65  : 21 74

3.Nordhausen 33 57  : 39 58

4.BFC Dynamo 33 64  : 48 55

5.Neugersdorf 33 52  : 43 54

6.Babelsberg 03 33 49  : 29 52

7.Auerbach 33 52  : 42 50

8.Jena 33 38  : 31 50

9.Neustrelitz 33 49  : 42 48

10.Hertha BSC II 33 50  : 54 48

11.RB Lipsk II 33 48  : 46 44

12.Budissa Budyšin 33 45  : 44 37

13.Schönberg 33 37  : 50 36

14.FC Viktoria 33 43  : 62 35

15.Meuselwitz 33 32  : 58 34

16.Luckenwalde 33 33  : 76 29

17.Halberstadt 33 37  : 75 23

18.Rathenow 33 28  : 64 19

Cyłkownje wosom mustwow bě sej wčera popołdnju na tradicionalny koparski turněr do Pěskec dojěło. Hrajny modus běše podobny kaž minjene lěta. Hrali su w dwěmaj staflomaj, najlěpše mustwo skupiny A nastupi po předkole w finalu přećiwo prěnjemu ze skupiny B. Wjedrowe wuhlady drje njeběchu wčera najlěpše. „Typiske aprylske“, bě najčasćišo słyšeć. Hdys a hdys so tak w stadionje „K dźiwjemu swinjeću“ kapotaše, na to so zaso słónco pokaza. Prjed hač prěnju hru zahwizdachu, spominachu koparjo na zemrěteho Pěskečanskeho koparja a wjesnjana Alfonsa Mjechelu.

Pokalne finale Chrósćicy – Ralbicy

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:
Koparskej mustwje Sportoweje jednotki Chrósćicy a Sokoła Ralbicy/Hórki stej finale wo wokrjesny pokal docpěłoj. Chróšćenjo dobychu połfinalny duel sobotu we Wachauwje 1:0. Sokoljo přewinychu Großröhrsdorf samsny dźeń z 2:1. Na wobrazu widźimy při bulu Měrćina Kurjata (Sokoł Ralbicy/Hórki), kiž docpě 1:0 za Sokoł. Finale wo wokrjesny pokal budźe 18. junija we Wulkej Dubrawje. (Wjace wo połfinalnymaj hromaj na 3. stronje) Foto: Jörg Stephan

Kaž wulki „bratr“ Atlético Madrid

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:

SC Großröhrsdorf

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (0:1)

Zestawa hosći: Gloxyn - Wałda, Šewc, Lulak, M. Matka (46. Rawš), K. Matka, Schultz, Korjeńk, Bjeńš, Bejma, Kurjat (85. Materna)

Ze zbožom do pokalneho finala zaćahnyli

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:

TSV Wachau II

– SJ Chrósćicy 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Zahrodnik, Cyž, Bětnar, Schulze, Žur, Domaška, Runt, Šiman (46. Dehn), Věchet

Chróšćanscy koparjo maja z nišoklasowymi přećiwnikami přeco zaso swoju lubu nuzu. W štwórćfinalu mějachu hižo ćeže přećiwo klóšterskim koparjam a minjenu sobotu dyrbjachu do Wachauwa. Tež přećiwo tamnišej rezerwje wjele hinak njewupadaše. Přeco zaso spytaštej sej wobaj cyłkaj z dołhimi třělwami a přihrawkami móžnosće wuhrawać. Tak prawje pak so to žanomu z njeju njeporadźi. Po jednorej wysokej třělwje Zahrodnika ze škita do nadběha po­dlěši ju Žur cyle jednorje do směra na wrota. Dokelž wrotar kročel předaloko před klětku steješe, njezamó wón bul wotwobarać, tak zo hosćo­ k nawjedowanju trjechichu (29.). Zbožowne, ale přiwšěm rjane wrota to za Chróšćansku SJ. A to bě hižo wšo! Tež Wachaučenjo hdys a hdys nadběhowachu, wulke składnosće pak žane njemě­jachu.

Bjez wuspěcha

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:

Rakečanske ST II

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 3:1 (1:0)

Zestawa hosći: Cyž – Materna, M. Matka, T. Matka, Čornak, Bogusz, Šwejda, Kobalc, Serbin, Šmit, Krawc (46. Šołta)

Znajmjeńša jednoho koparja narunać steji pola Sokoła Ralbicy/Hórki na dnjowym porjedźe. Tak dyrbješe znowa 44lětny Daniel Krawc wupomhać. Za njeho přińdźe po přestawce 48lětny Roland Šołta na trawnik. Zdobom běše wón jenički hrajer za wuměnu. Žane optimalne wuměnjenja to za wuspěch rezerwy Sokoła. Rakečenjo, jako druhi tabulki, hru diktowachu a hosćo hladachu, zo pod kolesa njepřińdu. W 27. min. docpě Naaser z hłójčku nawjedowanje.

Po połčasu zwyši Reineke ze sylnym solom na změrowace 2:0 (68.) Dźesać mjeńšin pozdźišo zniži Šmit na 2:1. Rakečenjo hru přiwšěm dale postajachu a w po­­dlěšenju na kónčne 3:1 (92.) zwyšichu. Kobalc dyrbješe druheje žołteje karty dla hrajnišćo dočasnje wopušćić. Maik Brězan

Widźał, słyšał, napisał (17.05.16)

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:

Awtor dźensa

Tomaš Faska

To njeběch po zazběhu lětušich swětowych mišterstwow w lodohokeju hižo wočakował. Němska wubranka je so za štwórćfinale kwalifikowała. A to najebać šwarnu ličbu zra­njenych hrajerjow. Bjez štyrjoch kruće w mustwje zakótwjenych muži wudobychu sej chowancy trenarja Marca Sturma přećiwo Madźaram ze zasłuženym 4:2 doskónčny skok do koła poslednich wosom cyłkow. Při tym bě to poprawom hižo dočasnje zaručene, dźak dobyću Kanady přećiwo Francoskej. Ale wo to pokoj.

Nětko čaka na němsku wubranku wězo wjetši kaliber – pak hosćićel Ruska pak Čěska pak Šwedska. Kóžde z tychle narodnych mustwow drje Němcam puć do přichodneho koła bjez problemow zarući. Wšo druhe by sensacija była, ale tajkich wšak runje w sporće maš. Wočakńmy!

Što w interneće runje čitam? Miroslav Klose, něhdyši němski narodny kopar, so nawróći? Dźenik Süddeutsche Zeitung znajmjeńša twjerdźi, zo je sej Eintracht Frankfurt 38lětneho rodźeneho Polaka, z 71 wrotami najwuspěšnišeho třělca němskeje wubranki, „kupił“.

Wuslědki (17.05.16)

Dienstag, 17. Mai 2016 geschrieben von:

Wokrjesna wyša koparska liga

Połčnica – Hnašecy1:4 (0:3)

1. Chrósćicy 29 68  : 26 69

2. Hory 28 70  : 34 53

3. Ralbicy/Hórki 28 66  : 30 52

4. Rakecy 29 62  : 45 51

5. Großröhrsdorf 28 71  : 51 49

6. Hnašecy 28 67  : 40 46

7. Póst Budyšin 29 70  : 59 46

8. Ćisk 28 64  : 55 41

9. Kumwałd 28 71  : 63 40

10. Połčnica 28 49  : 53 37

11. Ramnow  28 57  : 68 37

12. Bukecy 28 50  : 73 32

13. Kulow 28 49  : 51 29

14. Kinspork 29 57  : 63 29

15. Wjelećin 28 45  : 77 26

Sport (13.05.16)

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:

Volleyball a kopańcu hrać

31. raz sportuje so swjatki njedźelu w Němskich Pazlicach. Tamniše towarstwo Natwar Němske Pazlicy wuhotuje volleyballowy a koparski turněr. Započatk na arealu při wulkim haće budźe w 10 hodź. W Pěskecach hraja wjesne koparske mustwa zaso swjatki póndźelu. Cyłki zetkaja so w 12.30 hodź., prěnja hra započnje so poł hodźiny pozdźišo.

Hašenske wubědźowanje

Na kupje wjesneho hata we Worklecach wubědźuja so dźensa wot 18.30 hodź. wohnjowi wobornicy. Worklečanscy kameradojo su lětsa prěni, kotřiž hašenske wubědźowanje wo pokal zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow zarjaduja.

Koparskej pokalnej hrě

14.05. 15:00 Großröhrsdorf – Ralbicy

14.05. 15:00 Wachau II – Chrósćicy

Běhi wokoło jězora

Swjatki njedźelu wotměja so běhi wokoło Bjerwałdskeho jězora. Tež wurisanje w skatingu na 21,1 km tam budźe. Te pak započnje so hižo w 7.30 hodź., dokelž njehodźi so paralelnje z běhanskimi wubědźowanjemi přewjesć. Atleća startuja dopołdnja w dźewjećich na distancach 800m/3km/5km/10km a 21,1km.

Tura z tandemami

Za kopańcu

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN/MiR). Budyske towarstwo Nutřkowne město chce składnostnje europskich koparskich mišterstwow wulke koparske zarjadowanje přewjesć. Jemu poboku budu mnozy pomocnicy, sponsorojo kaž tež měšćanske zarjadnistwo. 12. junija wot 10 do 16 hodź. dźěći a młodostni města a regiona w małych mustwach w streetsoccer-cupje přećiwo sebi nastupja. Hač do 1. junija móža so mustwa w interneće pod za to požadać. Tež pěstowarnje a wšitcy dalši zajimcy su přeprošeni sobu hrać. „Naš zaměr je, wjeselo při hraću posrědkować“, zdźěli managerka města Gunhild Mimuß. Za wšitke dźěći a jich přewodnikow budu cyły dźeń hrajne płoniny a předawanske stejnišća natwarjene. Wjeršk dnja budźe wječor prěnja hra němskeje koparskeje wubranki na europskich mišterstwach w Francoskej, kotruž móža wšitcy na Žitnych wikach na wulkej sćěnowinje sćěhować. „Město Budyšin so na tele nutřkoměšćanske zarjadowanje w lěću wjeseli“, zwurazni Gunhild Mimuß. Hižo 11. junija w 11 hodź. wotměje so koncert hwižkow, kotryž wuhotuja Budyscy wikowarjo.

Anzeige