Widźał, słyšał, napisał (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Minjeny kónc tydźenja zahaji so nowa koparska sezona w krajnej a wo­krjesnej wyšej lize. Sokoł Ralbicy/Hórki a SJ Chrósćicy stej hižo raz wuspěšnje startowałoj. Do derbyja přichodnu njedźelu w Chrósćicach stej potajkim wobě mustwje hišće raz sebjewědomje skrućiłoj. Sokoljo nastupichu přećiwo postupnikej z Kinsporka, hru přez cyły čas jasnje dominowachu a dobychu skónčnje 6:1! Běch njedźelu sam w Ralbičanskim stadionje a sym přeswědčeny, zo wojuja delanscy koparjo wo městno w načolnej skupinje. Z kruteho škita natwarjeja chowancy trenarja Schultza hru měrnje z krótkimi, ale tež dołhimi přihrawkami. Wosebje w srjedźnym polu a w nadběhu su jara derje nastajeni a přeco strašni. Wulka kwalita pak je, zo móže mustwo lětsa wupady bjez problemow wurunać. Tež po róžkach a wólnych kopach z połpola su hrajerjo kaž Bosćij Bjeńš, Domaška a Korjeńk jara efektiwni a přeco kmani wrota třělić. Hrajerjo dokładnje wědźa, što maja na wotpowědnych pozicijach činić. Mustwo je we wšitkich rjadach wurunane a ma jasnu strukturu a hrajersku ideju. Wona nasta hižo za čas trenarja Pětra Bejmaka a so nětko wuspěšnje dale wjedźe. Sokoł pak ma tež hrajerjow, kotřiž móža nadawk na kopanišću přesadźić. Wosebje dwójka Šołta a Stefan Bjeńš w srjedźnym polu zawostaji minjenu njedźelu sylny wukon. Přińdźe-li mustwo bjez wulkich zranjenjow přez lěto, móhło wone samo medaljowe městno docpěć.

Z přećelskeje hry kaž tohorunja z derbyjow znaju tež koparjow Chróšćanskeje SJ. Woni su so nětko přećiwo Połčnicy přesadźili. W derbyju pak dyrbja bohužel bjez Pavela Runta nastupić, štož je wězo škoda. Znaju jeho z časa pola Jednoty Kamjenc jako jara přijomneho čłowjeka. Chróšćenjo maja mnohich talentowanych hrajerjow, kotrychž móža do mustwa zapřijeć. To je prawy puć za přichod. Wažne pak tež je, zo na trenarskim stólcu konstantnosć zaćehnje. Tež chowancy noweho trenarskeho duwa Latkolik/Runt hru derje přez křidła natwarjeja a maja z Kralíčekom wrotarja, kiž móže bjez problemow w krajnej lize hrać. Bětnar, Dórnik a Domaška tworja sylny zdónk a mustwo na trawniku nawjeduja. W ofensiwje je Chróšćanski­ cyłk jara fleksibelny a wobsedźi tam technisce dobrych koparjow. Nowy šef w škiće je młody, ale hižo jara nazhonity Bosćij Cyž. Škoda, zo je Jednotu wopušćił.

Přeju woběmaj mustwomaj kaž tež jeju přiwisnikam fairny, napjaty a wosebje wotměnjawy koparski derby. Faworita wšak tu žanoho postajić nochcu.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige