Widźał, słyšał, napisał (21.09.15)

Montag, 21. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Borussia Dortmund a FC Energija Choćebuz stej mustwje, za kotrejž moja wutroba bije. Hdys a hdys sej wězo do Dortmunda dojědu – dokelž pak sej to mało časa a fenkow dla tak často­ dowolić njemóžu, sym husćišo w Choćebuzu. Lětsa pak so tež raz wudani, stadiony na wuchodźe wopytać. Wšako wutroba kóždeho koparskeho přiwisnika spěšnišo pukoce, hdyž wobhlada sej hrajny plan třećeje ligi. Wosom mustwow je z wuchoda, wšitke z tradicionalnych towarstwow, kotrež maja hoberske fanowe žro. Kóždy kónc tydźenja znajmjeńša jedyn derby! Wulkotnje, to dyrbimy wužiwać! Tři tajke derbyje sej tuž hižo­ live w stadionje wobhladach. Prěni z nich bě Dynamo přećiwo Čerwjeno­běłym z Erfurta. Štwórtk wječor pod swětłomjetakami, połny blok hosći, legendarny­ K-blok w Drježdźanach a napjatosć hač do kónca hry. Njejsym drje přiwisnik wobeju mustwow, hač do dźensnišeho pak njewobžaruju, zo sym tam był. Nalada bě kaž přeco w Drježdźanskim nowym stadionje fenome­nalna.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte