Widźał, słyšał, napisał (28.09.15)

Montag, 28. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Wulke njezbožo we wulkim zbožu! Tak někak móhli nadpismo za dožiwjenje wosebiteho razu mjenować, kotrež běchmy – mój syn, přiwuzny a ja – lětsa w juliju w Innsbrucku dožiwili. Tróšku wšak sym wahał, hač wo tym pisam abo nic, dokelž bě akcija při skakanišću Bergisel za nas chětro njepřijomna, ale tež dožiwjenjowpołna. W dowolu w Chiemgauskich Alpach bě so mi na wonym horcym dnju poradźiło dweju z našeje dowoloweje skupiny přeswědčić, zo byštaj sej ze mnu do Innsbrucka na skakanišćo Bergisel dojěłoj. Wone dźě steji kóžde lěto spočatk januara w fokusu zymskeho sportoweho rozprawnistwa. Innsbruck je mjenujcy třeća stacija turneje po štyrjoch skakanišćach.

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte