Sport (13.05.22)

Freitag, 13. Mai 2022 geschrieben von:

Finale lětsa w Drjowku

Po prěnim běhu wo Němske dumperowe mišterstwa (DDM) zašły tydźeń ­w Adelsdorfje steja nětko tež dalše terminy. Spočatk julija dźe w Baćonju dale, na to sćěhujetej běhaj w Hórkach a Bad Freienwalde. Wulki finale budźe lětsa w Drjowku pola Choćebuza.

Kopańca kónc tydźenja

14.05. 14:00  FC International Lipsk –

  Budissa Budyšin

14.05.  15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Horni kraj-Sprjewja

15.05.  12:30  SJ Chrósćicy II –

  Traktor Malešecy

15.05.  13:00  FC Energija Choćebuz –

  BSG Chemija Lipsk

15.05.  13:00  SJ Njebjelčicy II –

  Sokoł Ralbicy/Hórki II

15.05.  14:00  ST Marijina hwězda –

  Wojerowski FC

15.05.  15:00  ST Kinspork/Łužnica –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

15.05.  15:00  SJ Njebjelčicy –

  ST 1896 Wulka Dubrawa

15.05.  15:00  ST Radwor –

  HZ Hórnikečanski jězor

Běh po Krakečanskich hórkach

Stajnje srjedu nawječor do Božeho spěća wotměwa so po tradiciji wurisanje po Krakečanskich hórkach. A tak budźe tomu nadźijomnje tež srjedu, 25. meje, mjeztym hižo 34. króć. Wubědźowanje organizuje zaso sportowe zjednoćenstwo Módro-běli Krakecy. Přizjewjenja su pod móžne. Planowany je kołokurs přez lěsy a łuki a zdźěla na asfaltowanych pućach. Zapisać móžeće so za čary 350 m, 700 m, 2 km, 5 km a 10 km.

W měsće dwójce dypkowali

Donnerstag, 12. Mai 2022 geschrieben von:

Tři wučerske mustwa Budyskeje wučerskeje wolejbuloweje ligi su so před ­něšto časom w měsće na nachwatanski hrajny dźeń zetkali.

W prěnjej hrě steještej sej mustwje Budyskeho powołanskošulskeho centruma a wyšeje šule Wjazońca napřećo sebi. Mjez hrajerkami a hrajerjemi z Wjazońcy hraješe serbski wučer w Slepom Tomaš Suchy sobu.

W prěnjej sadźbje přesadźi so šěstka Powołanskošulskeho centruma jasnje z 25:12. Dołho wupadaše tež w druhim přeběhu tak, zo Budyšenjo dobudu. Po nawjedowanju 24:19 pak pokaza přećiwnik z Wjazońcy sylniše čuwy a sadźbu ze 27:25 hišće za sebje rozsudźi. Napjatosć wosta tež w tiebreaku wysoka, štož rezultat 16:14 za Budyski powołanskošulski centrum wobkrući.

Jednaćel wokrjesneho sportoweho zwjazka Lars Bauer (naprawo) je šulerkam a šulerjam Léona-Foucaultoweho-gymnazija Wojerecy Nickej Schwarzej, Linje Gruhn, ­Clemensej Braunerej (wotlěwa) a sportowej wučerce Steffi Wagner dobyćerski pokal a šek přepodał. Kubłanišćo je při wubědźowanju sportoweho znamješka najlěpše wukony w kategoriji wyše šule a gymnazije pokazało. Druhe a třeće městno wob­sadźištej Lessingowy gymnazij z Kamjenca a Wyša šula „Při Halštrowskej niwje“ ­Kamjenc. Prěnje městno pola zakładnych šulow dźěše do Hornjeje Hórki, druhe wobsadźichu šulerki a šulerjo z Wjelećina a třeće Za­kładna šula Bukecy.

Foto: Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin

Módro-běli Wojerecy Łužiski derby dobyli

Mittwoch, 11. Mai 2022 geschrieben von:

ST Viktoria Worklecy – MB Wojerecy 0:3 (20:25, 19:25, 27:29)

Posledni hrajny dźeń w Sakskej klasy běchu wolejbulisća Viktorije Worklecy 13. nowembra 2021 wuhrali. Krótko po tym slědowaše přetorhnjenje hrajneje doby a něšto pozdźišo kompletne cofnjenje sezony. Jako w nalěću zakazy korony dla padnychu, wobzamknychu funkcionarojo SSVB, znajmjeńša jedne koło sezony kompletować, zo nastanje něšto podobne kaž njeoficialny ranking ligi. Konsek­wency nastupajo postup abo zestup njeběchu předwidźane. Wšitcy mějachu zaso wulki lóšt na wolejbul. Nó haj, snano nic wšitcy. Někotre hry su mustwa hnydom přepo­łožili abo scyła wotprajili, druhe sej za­pisachu 3:0-dobyća za zelenym blidom. To běše chětro chaotiska situacija. Tak tež Łužnica a MSV Budyšin hru přećiwo ­Worklečanam 26. měrca krótkodobnje wotpraji­štej. Wulke pak bě wjeselo pola Viktoričanow, jako wolejbulowi přećeljo Módro-běli Wojerecy připrajichu, falowacu dypkowu hru we Worklecach přewjesć. Skónčnje zaso wolejbul pod wubědźowanskimi wuměnjenjemi we Worklečanskej hali – po 146 dnjach(!).

Donat derby rozsudźił

Dienstag, 10. Mai 2022 geschrieben von:

SJ Chrósćicy II – SJ Njebjelčicy 2:1 (0:1)

Zestawa domjacych: M. Cyž – Sćapan (57. R. Šołta), Kola, Dehn, Mark (90. Čornak), Zahrodnik, Domaška, M. Donat, P. Šołta, J. Donat, Liznar

Zestawa hosći: Hahn – Kral, J. Šołta, ­Hanuza, Šmit (46. Lejnart), Matješk, Korjenk, Hrjehor, Pawlik, Ričel, Malaškin (88. Tomschke)

Na słónčnej njedźeli, na dnju maćerjow, bě mustwo sportoweje jednotki z Njebjelčic z hosćom cyłka w Chrósćicach. Z dotalnych hrow wudobyštej sej wobě mustwje 13 dypkow. Z dobyćom byštej z delnjeho do srjedźneho dźěla tabulki wulězć móhłoj.

Znowa so wubědźowali

Dienstag, 10. Mai 2022 geschrieben von:

Nimale tydźeń po 30. jubilejnym Wostrowskim nalětnim běhu wotměchu so po dwulětnym přetorhnjenju koronapandemije dla 43. Biskopičanske běhi na dołhe distancy, a to pod nimale lěćnymi poměrami. Cyłkownje je lětsa 314 starterow a starterkow do cila doběžało, štož je něšto mjenje hač běchmy z poslednich lět zwučeni.

Aktiwni mějachu móžnosć so na jednej ze šěsć poskićenych distancow wubědźować a lubowarjo walkinga na dwěmaj. Na štyrjoch z tutych wojowachu tež jednotliwi serbscy starterojo. Aktiwni běchu ze Sakskeje, z Berlina, Hessenskeje, Durinskeje, Nürnberga a wosebje z Drježdźanskeho wobwoda. Młódši šulerjo wubědźowachu so podźělnje na 0,8 km (U8) abo 2,5 km (U10 a U12). Młodostni a starši dorosćeni wšitcy na 4,5 km a dorosćeni zwjetša na 20 km.

Spočatk partije znowa zaspali

Dienstag, 10. Mai 2022 geschrieben von:

ST 1896 Wulka Dubrawa – SJ Chrósćicy II 5:2 (3:1)

Zestawa hosći: Škoda – Sćapan, M. Donat, Kola, F. Mark, K. Mark, Wornar, ­Kliman, J. Donat, Liznar, Čornak (55. B. Donat)

We Wulkej Dubrawje bě druhe koparske mustwo SJ Chrósćicy (SJC) njedawno přećiwo druhemu tabulki hrało. Po tym, zo bě SJC poslednju hru w Lubušu dobyła, chcychu hosćo tež tu dobry wukon pokazać a so znajmjeńša z dypkom do domizny nawróćić.

Braniborska ze Serbowku turněr dobyła

Dienstag, 10. Mai 2022 geschrieben von:

Wot štwórtka do njedźele minjeneho tydźenja wotmě so w Lindowje sewjernje Berlina turněr holčich koparskich wubrankow pod 14 lětami. Běše to zarjadowanje Sewjerowuchodneho němskeho koparskeho zwjazka NOFV.

Přitomne běchu holče wubranki Sakskeje, Braniborskeje, Saksko-Anhaltskeje, Durinskeje, Berlina a Mecklenburgsko-Předpomorskeje.

Pjatk wubědźowachu so mustwa po wulosowanju, hrajo přeco trójce 20 mjeńšin. Sobotu a njedźelu potom kónčne městna mustwow po stawje dypkow wuhrachu. Wosebje napjata běše hra njedźelu mjez wubranku Sakskeje, w kotrejž kopaštej tež Ralbičance Lavinia Frenclec a Stella Pilcec a wubranku Braniborskeje, w kotrejž hraješe Serbowka Johana Wjeselic z Radworja. Braniborska duel z 3:1 doby a wobsadźi prěnje městno. Sakska wubranka podleža na kóncu po dypkach snadnje Berlinskim holcam a wudoby sej tak 3. městno. Sylwija Wjeselina

Kónčny staw turněra:

1. Braniborska

2. Berlin

3. Sakska

4. Saksko-Anhaltska

5. Durinska

6. Mecklenburgsko-Předpomorska

Wuslědki (10.05.22)

Dienstag, 10. Mai 2022 geschrieben von:

Kopańca

wokrjesna liga, stafla I

HZ Huska/Hodźij –

HZ Kumwałd/Schönbach 0:0 (0:0)

Arnsdorf – Bretnig-Hauswalde 2:0 (2:0)

ST Kubšicy – SV Frankenthal wupad

Wjazońca – Zeleno-běli Bukecy 3:0 (1:0)

Sepicy – FV Ottendorf-Okrilla 05 0:4 (0:2)

1. FV Ottendorf-Okrilla 05 12 52 : 12 31

2. Arnsdorfske KT 12 24 : 11 28

3. TSV Wjernarjecy 11 23 : 12 23

4. ST Kubšicy 11 23 : 18 18

5. SV Haselbachtal 11 24 : 22 16

6. Zeleno-běli Bukecy 12 26 : 26 16

7. Bretnig-Hauswalde 12 19 : 19 16

8. ST Wjelećin 12 24 : 28 14

9. HZ Huska/Hodźij 12 16 : 20 13

10. Kumwałd/Schönbach 12 17 : 31 12

11. Zeleno-běli Sepicy 12 29 : 37 10

12. TSV Wjazońca 12 19 : 39 10

13. SV Frankenthal 11 13 : 34 8

wokrjesna liga, stafla 2

HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II –

ST Hlinowc  0:5 (0:2)

ST Lubuš – Traktor Malešecy 2:3 (1:1)

ST Radwor – FSV Łuty 1:1 (0:0)

Rakečanske ST II – Wojerecy II 2:3 (2:2)

SJ Chrósćicy II – SJ Njebjelčicy 2:1 (0:1)

Nadr. Hrabowka – Hórnikecy 1:1 (0:0)

Minakał – Wulka Dubrawa 1:1 (0:1)

1. ST Radwor 13 40 : 7 35

2. ST 1896 Wulka Dubrawa 13 33 : 17 27

3. Traktor Malešecy 13 30 : 22 26

4. Wojerowski FC II 13 37 : 29 24

5. FSV Łuty 13 30 : 19 21

6. ST Hlinowc 13 33 : 25 19

7. Skaskow/Kulow II 13 26 : 29 18

8. HZ Hórnikečanski jězor 13 29 : 31 16

9. SJ Chrósćicy II 13 19 : 32 16

10. Módro-běli Minakał 13 34 : 38 15

11. SJ Njebjelčicy 13 24 : 30 13

12. ST Nadrózna Hrabowka 13 26 : 35 9

13. Rakečanske ST II 13 14 : 39 9

14. ST Lubuš 13 14 : 36 7

wokrjesna klasa, stafla 3

Njeswačidło – Njebjelčicy II 1:0 (1:0)

HZ Hory II/Bluń –

HZ Mały Wosyk/Pančicy II 4:2 (1:0)

Sokoł Ralbicy/Hórki II –

ST Natwar Němske Pazlicy II 0:3 (0:2)

ST Porchow II –

Dale njeporaženi

Montag, 09. Mai 2022 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Großnaundorf 1:1 (0:1)

Zestawa domjacych: Schöne – Šewc, Wałda, T. Bejma, M. Matka, Gloxyn, B. Bejma, Šołta, Kř. Matka, Domaška, Nuk (59. Šiman)

Po pokalnym triumfje w Kumwałdźe chcychu Sokoljo seriju njeporaženych hrow doma přećiwo Großnaundorfej ­dale wjesć. To so jim tež poradźi, tež hdyž na kóncu dobyće njewuskoči.

Trenar Krystof Gloxyn měješe chorosće a zranjenjow dla jenož 12 hrajerjow k dispoziciji, prěnja jědnatka pak hnydom z chětro wjele energiju doprědka tłóčeše. Dawid Šołta so dwójce na lěwym boku přesadźi, před wrotami pak zwrěšći. Ale tež hosćo hrajachu spěšnje doprědka a běchu w prěnich mjeńšinach husćišo strašni. W poslednim wokomiku Sokołski škit k róžkej wuchowa. Jedyn tajki bu wot Großnaundorfskeho hrajerja poprawom słabje nisko třěleny. Tola hnydom dwaj Sokołaj bul prawje njetrjechištaj a tak njeměješe hóstny hrajer přewulke ćeže, bul z pjeć metrow do wrotow třělić (16.). To bě chětro njetrjebawše! Sokoljo na to dale tłóčachu, stoprocentne šansy pak njewuskočichu a tak dźěše ze snadnym zastatkom do kabiny.

Anzeige