Chróšćenjo so přesadźili

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Tradicionalnje Nowowješćenjo a jich hosćo k wjesnemu swjedźenjej tež sportuja. Tak je z wašnjom, zo wubědźuja so wo­kol­ne wjesne mustwa na koparskim turněrje. Wone drje su so sobotu tež zetkali, kopańcu hrali pak njejsu. Polo, na kotrymž měli poprawom za bulom honić, njemóža ratarskich přičin hač do kónca julija wužiwać. Tak su město toho volleyball hrali. Z pjeć mustwow přesadźi so na kóncu młody cyłk z Chrósćic.

Wokrjesna wyša liga ze 17 cyłkami

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) je w běhu tydźenja nowu zestawu staflow na wokrjesnej runinje předstajił. Při tym napadnje we wokrjesnej wyše lize ličba mustwow. Město 16 hraje tam 17. Při­čina: Koparjo TSV Wachauwa su za zelenym blidom sportoweho sudnistwa WFV wuspěšnje skoržili. W oficialnej tabulce běštej přez cyłu hrajnu dobu jenož 15. a 16. městno z čerwjenej-zestupnej barbu woznamjenjenej. Wachauske mustwo bě na kóncu štyrnate, dyrbješe pak tohorunja zestupić. Po jeho wuspěšnej skóržbje změje tuž wokrjesna wyša liga wot awgusta 17 zastupnistwow.

Wuskutkować budźe so njeruna ličba tež na ličbu hrajnych dnjow. Tak dyrbi staflowy nawoda dalšej hrajnej dnjej zapla­nować. Jedyn z přidatneju je hrajny wuběrk na kónc tydźenja 8./9. awgusta 2015 połožił, dalši na 25./26. junij 2016. Wjacore koparske towarstwa pak su hižo protestowali, dokelž maja za datum w awgusće 2015 treningowe lěhwo knihowane.

Wobornicy so wubědźuja

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Jutře wot 18.30 hodź. wubědźuja so wo­hnjowi wobornicy zaso we Worklecach. Domjacy hašerjo budu znowa spytać načol­nu poziciju w boju wo pokal za­rjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe zakitować. Po dwěmaj přeběhomaj, kotrejž su dobyli, steja woni mjenujcy na čole tabulki.

Tabulka po 1. a 2. přeběhu: 1. Worklecy (36 dypkow), 2. Konjecy- Šunow (33), 3. Róžant-Sernjany (32), 4. Ralbicy-Róžant (30), 5. Wotrow (29), 6. Pěskecy (26)

Wopačna ličba

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Wopačna ličba

W rozprawje Bjarnata Deleńka zawčerawšim wo wuměnje ze sportowymi přećelemi čěskeho towarstwa Sokol Roztoky měješe prawje rěkać, zo je so wuměna lětsa 47. raz přewjedła. 1968 su Njebjelčanscy sportowcy přećelske styki nawjazali. Jedne lěto žaneje wuměny njebě.

Hoj, horje, serbscy Sokoljo

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Pod tymle nadpismom wobroća so starosta Serbskeho Sokoła Milan Funka na trenarjow a wšitkich sportowcow dorostowych wubrankow:

Lubi serbscy Sokoljo dorostowych koparskich wubrankow młodźinow E, D a C, lubi starši, lubi trenarjo Franko Šnajdro, Mariano Žuro, Tomašo Bjeńšo, Křesćano Bejmako a Fabiano Pöpelo! Wam wšěm słuša wulki sokołski dźak za wulkotny angažement w zašłych tydźenjach na­stupajo serbske dorostowe koparske wubranki. Wutworiwši tři wubranki a wob­dźělejo so na třoch turněrach smy njesměrnje wulki krok w dorostowym dźěle Serb­skeho Sokoła docpěli. Wosebje wulki zaćišć zawostaja we mni waša zwólniwosć, za tute projekty so zasadźeć. Hladajo na dobre wotrěznjenje w Kubšicach, Bukecach a Liegauwje-Augustusbadźe sće so we wobłuku Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka kaž tež za jeho mje­zami wo dalše pozitiwne zwobraznjenje serbskich sportowcow starali. Za to wam wšitkim wulke připóznaće.

Poražka w poslednjej hrě

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

SV Haselbachtal

– ST Marijina hwězda 3:1 (2:1)

Zestawa hosći: Vacek – Lipič, Sbjeznie, Łušćanski, T. Jurš, Wróbl, Bělk, D. Jurš, Rab, Winkler (58. Škoda), Peschmann (46. Schmidt)

Dorostowe myto ST 1922 Radworjej

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
ST 1922 Radwor bu kónc junija w Großenhainje z dorostowym mytom energijoweho zastaraćela ENSO mytowane. Dźesać sportowych towarstwow bě kan­didowało, Radworske je dobyło a dósta premiju 2 500 eurow. Na wobrazu widźi­my nawodu doro­stoweje kopańcy ST 1922 Radworja Carstena Simona (zady nalěwo), hrajerjow młodźiny E Klemensa Bušu, Marlona Wenzela a Bena Gruberta hromadźe z Klausom Sammerom. Foto: Achim Buša

48. volleyballowe mišterstwa wučer­skich mustwow zakónčene

Konstelacija do poslednjeho hrajneho dnja volleyballowych mišterstwow wučerskich mustwow tydźenja w Lubiju bě njesměrnje brizantna, dokelž mějachu hišće tři cyłki teoretisku šansu na cyłkowne dobyće. Mjez nimi běštej to amtěrowacy wokrjesny mišter, kombinowane mustwo Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin (SŠZC) a třeći minjeneje sezony, pedagogojo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB). Ale tež volleyballisća 5. SŠ-eks/Melanchthonoweho gymnazija Budyšin běchu móžny kan­didat na złoto. Wuměnjenje na titul bě jasne dobyće 2:0 we wječornym rozestajenju serbskeju cyłkow.

Serbski gymnazij Budyšin – SŠZC 2:1 (25:20, 22:25, 21:19)

Wjelelětnych přećelow witali

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Posledni kónc tydźenja w juniju zarjadowa sej Sportowa jednotka Njebjelčicy mały swjedźeń. Na njón je tež wjele­lětnych přećelow zjednoćenstwa Sokol Roztoky witała.

Dypkownje su čěscy přećeljo sobotu dojě­li, a to k zhromadnemu wobjedej. Po planje běžachu tež přihoty za dorostowu kopańcu. Zapřijate běchu cyłki štyrjoch starobnych klasow, hrajace na małym polu. Mustwo bambinijow bě sej koparjow ze susodnych Němskich Pazlic přeprosyło, młodźina F měrješe mocy z Ralbičanskimi Sokołami a młodźina E z koparjemi z Hlinowca. Młodźina D zaběraše so mjez sobu ze wšelakimi hrajnymi formami, dokelž bě jich partner krótkodobnje wotprajił.

Sezona delanskich koparjow z dypkom zakónčena

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– FC Łužica Wojerecy 2:2 (0:1)

Zestawa Sokoła: Cyž – M. Matka, Bogusz, Budar, Šołta, Róbl, Rawš (62. Mět), Młynk, Serbin (65. Šěn), Jakubaš (62. Šnajder), J. Matka

Do hry bě wšěm jasne, zo njemóže kopar­ska rezerwa Sokoła Ralbicy/Hórki hižo zestupić. Módro-běli z Kulowa a Wětničenjo běchu swojej předposlednjej partiji přěhrali. Sokoljo móžachu sej tuž bjez ćišća zahrać. Tež Wojerowčenjo stejachu do duela we wěstym srjedźnym polu a njemóžachu so wjace polěpšić.

Domjacy chcychu hru kaž přeco z wěsteho škita natwarjeć a Wojerowčanow dalokož móžno wot swojeje klětki wotdźeržować. Woni pak stejachu sami jara wěsće­ a šansy lědma wuskočichu. Tak běchu­ standardy najstrašniše akcije. Róbl měješe dobru poziciju, ale bul wosta w muri wisajo. Na tamnym boku běše młody Cyž na městnje. Wón smědźeše w poslednjej hrě sezony 2014/2015 swoje kmanosće pokazać jako dźak za prawidłowny trening. W 33. min. pak hosćo po jědnatce nawjedowachu. Tak tłóčachu Sokoljo na wurunanje. Jónu pospy­ta so Jakubaš z wótrej třělwu, kotraž pak běše přecentralna. Tež Młynkowy pospyt dźěše pódla wrotow.

Anzeige