Stat měł spartu brunicy přewzać

Mittwoch, 30. März 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Štwórte protestne wuchodźowanje inicia­tiwneho zwjazkarstwa ,,Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ ma ludźi dale pozbudźić. 3. apryla pućuja zajimcy pod hesłom ,,Swjate su nam naše strony a wjeski“ wot Slepoho do Rownoho­. Andreas Kirschke je so z iniciatorom Adrianom Rinnertom rozmołwjał.

Što je zaměr protestneho pućowanja?

A. Rinnert: Demonstrujemy za zdźerženje wsow wokoło Slepoho. Wone maja­ so ze swojimi wjesnymi zhro­madźen­stwami w přirodnej wokolinje zachować. Zdźeržeć měła so runje tak kultura ze Slepjanskej serbšćinu, tradicijemi a nałožkami. Tema protestneho wuchodźowanja je aktualniša dyžli prjedy.

Koncern Vattenfall chce brunicowu spartu předać. Kak realistiske to je?

A. Rinnert: Fakt je, zo nima Vattenfall dosć rezerwow. Wuhlady su tuchwilu jara špatne. Tak nima nichtó wulki zajim, wuhlowu spartu přewzać. Wotnětka budźe inwestor wjele pjenjez zasadźeć dyrbjeć, zo by so brunica hač do kónca wudobywać hodźała. Je jara wažne škody wobmjezować.

Kak měło dale hić?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige