Jan Arnošt Smoler? – To je wuznamny Serb

Donnerstag, 03. März 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wón běše wudawaćel, publicist, slawist a samo wučer serbšćiny. Jan Arnošt Smoler je jedyn z najwuznamnišich zastupjerjow swojeho ludu. Tola što młodostni wo jeho žiwjenju a skutkowanju wědźa? Alena Pawlikec je so mjez šulerjami 9. do 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wobhoniła.

Pawoł Cyž z Wotrowa, 10. lětnik: Jan Arnošt Smoler je w Budyšinje swójsku kniharnju załožił. Blisko powołanskeje akademije dopomina na njeho dźensa pomnik. Dale wuwiwał je wosebje tež našu spisownu rěč. Kóždy Serb měł jeho znać. Wón běše wuznamny čłowjek.

Feliks Langer z Wotrowa, 9. lětnik: We wučbje smy wo Smolerju hižo w 6. lětniku słyšeli a nětko wo nim tohorunja rěčimy. Wěm, zo je wón wjele serbskich spěwow zezběrał.

Annamaria Hadankec z Kopšina, 12. lětnik: To bě jedyn z najwuznamnišich prócowarjow serbskeho naroda. Wón je wosebje tež serbsku rěč sobu wuwiwał. Chcyše serbske narodne wědomje sylnić, zo by so naš lud w němskim swěće přesadźić móhł. Tema Jana Arnošta Smolerjowej žiwjenje a skutkowanje je na gymnaziju wobstatk wučby.

Veröffentlicht in Měnjenja
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige