Sport (24.01.20)

Freitag, 24. Januar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Worklečanki z domjacej lěpšinu

Dorostowe žonjace wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy změje jutře swój prěni domjacy hrajny dźeń w nowym lěće, a to w 14 hodź. přećiwo třećemu mustwu MSV Budyšin 04. W 16 hodź. nastupi wone přećiwo rezerwje Módro-běłych Wojerecy. Dalše wolejbulowe hry:

01.02. 14:00 ST Wulka Dubrawa –

  Viktoria Worklecy

01.02. 14:00 Ochranow. wolejfantki –    HZ Pančicy-Worklecy (ž)

01.02. 14:00 MSV Budyšin 04 III –

  HZ Pančicy-Workl. II (ž)

Dźensa na blidotenis

Prěnje blidotenisowe mustwo DJK Konjecy prezentuje so dźensa wot 19 hodź. prěni raz w nowych trikotach. To wočakuje třeći 1. wokrjesneje ligi cyłk z Łuž­nicy, kotryž steji na 7. městnje tabulki.

Mišterstwa w pjasćobulu

ST Kubšicy wuhotuje druhi kónc tydźenja w februaru južnoněmske mišterstwa w pjasćobulu w starobnej skupinje U 14. Na nich wobdźěla so tež šulerjo z Budyšina a Slepoho. Hry budu 8./9. februara w Budyskej Daimlerowej sportowej hali. Sobotu započnje so předkoło hólcow U 14 w 9 hodź., oficialne wotewrjenje pak budźe hakle w 13 hodź. Po tym přewjedu předkoło holcow sk U 14. Njedźelu započnje so kónčne koło w 9.30 hodź., přizamknje so mytowanje dobyćerjow.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte