Hórka poražka za Radworskich

Dienstag, 12. Dezember 2023 geschrieben von:

ST Hnašecy-Dobruša –

ST Radwor 8:1 (4:1)

Zestawa hosći: Ehrlich – B. Grubert (73. Mička), Castejon, Glücklich (66. Wróbl), Paška, Wjacławk (73. Hetaš), Nuk, Omran (86. M. Grubert), Schulze, Schöne, Šnajder

Prěnja hra druheje połserije we wokrjesnej wyšej lize wotmě so za Radworskich koparjow hižo lětsa. Hraješe so w Dobruši přećiwo druhemu tabulki. Z tutej hru chcychu jako mustwo nowy wotrězk zahajić, zo bychu sčasom započeli dypki za zdźerženje ligi hromadźić.

Hižo w prěnjej mjeńšinje měješe Richard Šnajder wulku šansu k nawjedowanju. Tola potom nasta wopačny rozsud sudnikow, přez kotryž wšitcy hosćo z hraćom zastachu a hosćićeljo 1:0 trjechichu. To Radworčanow wězo šokowaše. Woni pak so hnydom zaso do hry namakachu. Přećiwniske nadběhi móžachu derje wotwobarać, ale přez małe rozsudne zmylki padny potom 2:0 w 27. min. Po róžku trjechi Abdullah Omran 1:2 (30.). Tola dalše šansy na Radworskim boku so njewužiwachu. Hnydom dwoje wrota poradźichu so hosćićelam krótko do kónca prěnjeho połčasa.

Adwentna akcija za towarstwo

Dienstag, 12. Dezember 2023 geschrieben von:

Wjele ludźi wjeseleše so 1. hodownika na wotewrjenje prěnjeho adwentneho kalendroweho durčka. Mustwo SJ Njebjelčic (SJN) chcyše čłonam a fanam tež tute wjeselo wobradźić. Trenar Daniel Pohling měješe ideju, zo tity z poprjančkami rozdawaja. Tuž napječechu swójby hrajerjow poprjančki za rjanu akciju.

Prjedy hač pak k zapakowanju dóńdźe, dawaše hišće mała zhromadźizna mustwa muži. Daniel Pohling je prěnju połseriju hišće raz wuhódnoćił. Ze štwórtym městnom je mustwo dotal spokojom. Při domjacych hrach je SJN na druhim městnje. Tola wonkowna statistika je jara skromna. Z jednym dypkom su čerwjene košle najšpatniše wonkowne mustwo. To dyrbi so na kóždy pad hišće něšto činić. Po krótkim wuhledźe na přihot za druhu połseriju a wobkrućenju cilow, dóńdźe k poprawnemu dźělej wječora.

Kóždy hrajer je samopječene poprjančki sobu přinjesł. Kaž w produkciskej liniji, sedźachu wšitcy hrajerjo pódla so a su překwapjenske tity spakowali. Na kóncu bě jich něhdźe 40 titow, kotrež dyrbjachu nětko rozdźělić.

Wuslědki (12.12.23)

Dienstag, 12. Dezember 2023 geschrieben von:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Hnašecy-Dobruša – ST Radwor 8:1 (4:1)

Kulow – FV Ottendorf-Okrilla  5:0 (1:0)

Biskopičanske KT II – Ramnow 1:1 (1:1)

Sokoł – Hlinowski SK  3:1 (2:0)

Něm. Pazlicy – Łaz/Běły Chołmc 8:0 (5:0)

1. Biskopičanske KT II 15 51 : 9 38

2. ST Hnašecy-Dobruša 15 69 : 26 35

3. ST Horni kraj-Sprjewja 15 48 : 15 35

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 15 37 : 18 32

5.SG Großnaundorf 15 27 : 28 27

6. Módro-běli Kulow 15 31 : 24 25

7. Natwar Němske Pazlicy 14 41 : 39 21

8. SC Großröhrsdorf 13 30 : 25 20

9. Drohotka Ramnow 13 27 : 23 18

10. TSV Połčnica 14 21 : 28 18

11. HZ Łaz/Běły Chołmc 15 14 : 38 15

12. FV Ottendorf-Okrilla  15 23 : 39 13

13. TSV Wachau 14 27 : 40 11

14. Hlinowski SK  14 23 : 35 9

15. ST Radwor 15 22 : 55 9

16. ST Ćisk  15 20 : 69 3

Z nowym elanom na parkeće

Montag, 11. Dezember 2023 geschrieben von:

Krótko do měrneho časa adwenta witachu wolejbulisća z Pančic hišće raz hosći do domjaceje hale. Tutón króć čakaštaj na nich přesćěhowarjej w tabulce. Hrajny dźeń lubješe potajkim horcy bój wo dypki. Zdobom běchu wšitcy napjeći, hač su Klóšterscy ze skepsaneho zašłeho hrajneho dnja něšto wuknyli.

Za Marijinu hwězdu hrajachu: Marko Smoła, Benedikt Smoła, Pedro Libš, Lukas Kubica, Tobias Retzela, Jörg Reimann, Pětr Bobka, Rolf Bobka, Metod Šołta

ST Marijina hwězda –

TSV Wóspork 2:0 (25:15, 25:22)

Widźał, słyšał, napisał (11.12.23)

Montag, 11. Dezember 2023 geschrieben von:

Awtor dźensa

Pětr Šołta

Sport (08.12.23)

Freitag, 08. Dezember 2023 geschrieben von:

Terminy koparskeho zwjazka

Předsydstwo Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) zetka so wutoru, 12. decembra, w Kamjencu. Sobotu, 16. decembra, wuhraje so w Załomju halowe wokrjesne mišterstwo žonow. Wutoru, 19. decembra, zetka so w Radworju potom wuběrk młodźiny WFV.

Wotběhanje hodowneje husycy

Sportowa akcija „Wotběhanje hodowneje husycy“ přewjedźe so w Němskich Pazlicach na zwučene wašnje 26. decembra jako ludosportowy běh a započnje so w 10 hodź.

DFB-mobil w Ralbicach

Póndźelu, 11. decembra, přijědźe do Ralbic tak mjenowany DFB-mobil. Je to poskitk Němskeho koparskeho zwjazka, amaterskim towarstwam treningowe jednotki předstajić a so z trenarjemi wo kopańcy rozmołwjeć. Nic jenož trenarjo Sokoła Ralbicy/Hórki, ale tež dalši nazwučowarjo a zajimowani starši z wokolnych towarstwow su přeprošeni, sej treningowu jednotku wot 17.00 do 18.00 hodź. w sportowej hali wobhladać. Informaciska rozmołwa a diskusija budźe po tym w korčmje Stadiona „Jurij Frencl“.

Worklečanki w Žitawje

Jutře pojědu Worklečanki do Žitawy, zo bychu tam jako třeći tabulki přećiwo šestemu hrali.

09.12.  16:00  VV Žitawa 09 –

Tabulki wolejbula

Donnerstag, 07. Dezember 2023 geschrieben von:

Sakska klasa stafla A, mužojo

1. MB Wojerecy    5 15:3 15

2. VfL Pirna-Copitz 07   4 12:3 11

3. ST Viktoria Worklecy   6 12:10 10

4. VV Žitawa 09    5 11:10 7

5. Wolejs Koblicy   6 8:15 5

6. MSV Budyšin    6 1:18 0

Přichodne hry Worklečanow:

16.12.  14:00  MB Wojerecy – Worklecy

20.01.  14:00  Pirna-Copitz – Worklecy

27.01.  14:00  Worklecy I – Koblicy

27.01.  16:00  Worklecy I – VV Žitawa

Sakska klasa stafla A, žony

1. Póst Drježdźany   6 18:0 18

2. MSV Budyšin 04   5 8:9 7

3. ST Viktoria Worklecy   4 6:8 6

4. Hamor Běła Woda  5 7:12 5

5. Motor Mickten   4 7:11 4

6. VV Žitawa 09    4 5:11 2

Přichodne hry Worklečankow:

09.12.  14:00  VV Žitawa 09 – Worklecy

06.01.  14:00  Worklecy II – Koblicy

06.01.  16:00  Worklecy II – Kundraćicy

Wobwodna liga Wuchodosakska, žony

1. Doprědka Rózbork   7 18:8 16

2. ST Kupoj Nowa Łuka   7 19:8 16

3. JTVG Koblicy    7 17:8 16

4. TSV Kundraćicy   6 17:5 15

5. Ochranowske wolejfantki 7 15:11 12

6. MSV Budyšin 04 II   7 10:15 8

7. Viktoria Worklecy II   6 6:16 4

8. Nysa wolejs    6 4:17 2

9. VV ŽItawa 09 II   7 3:21 1

Přichodne hry Worklečankow:

16.12.  14:00  Worklecy II –

  ST Kupoj Nowa Łuka

16.12.  16:00  Worklecy II –

  Ochranowske wolejfan.

06.01.  14:00  Worklecy II – Koblicy

06.01.  16:00  Worklecy II – Kundraćicy

Wokrjesna klasa Budyšin sewjer, mužojo

1. Módro-b. Wojerecy IV   3 6:1 6

2. ST Kupoj Nowa Łuka   2 4:0 4

3. Módro-b. Wojerecy V   2 3:2 2

4. SC Wojerecy    2 2:3 2

5. Viktoria Worklecy   2 2:3 2

6. OSSV Kamjenc   2 1:4 0

7. SC Wojerecy    2 1:4 0

8. Wojerecy młodźina   1 0:2 0

Přichodne hry Worklečanow we Wojerecach:

17.12.  10:00  Worklecy –

  SC Wojerecy II

Sezona za druhe mustwo zahajena

Donnerstag, 07. Dezember 2023 geschrieben von:
Tež wolejbulowa rezerwa muži Viktorije Worklecy je minjeny kónc tydźenja do hrajneje doby 2023/2024 startowała. We Wojerecach młody cyłk prěnju hru z 0:2 (25:27, 20:25) přećiwo druhemu mustwu ST Kupoje Noweje Łuki přěhra a druhu partiju dnja přećiwo cyłkej OSSV Kamjenc z 2:1 (17:25, 25:23, 18:16) doby. Za Worklecy ­hrajachu stejo wotlěwa: Daniel Gall, Benedikt Šołta, Jan Šołta, Jan Zarjeńk, Anton Wićaz a Aleksander Cyž; klečo wotlěwa: Janick Pjetaš, Samuel Paška, Jurij Bobka, ­Florian Zelnak a Jan Bobka. Foto: Werner Müller

Młodźina trenuje zaso za olympiju

Mittwoch, 06. Dezember 2023 geschrieben von:

W Biskopicach wotměchu so wo­krjesne finale we wobłuku wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu 15. nazymnika za starobnu klasu III a 30. nazymnika za starobnu klasu IV. Tež šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) so wobdźělichu.

Hólcy 8. lětnika wudobychu sej 1. městno a su so z tym za regionalne finale kwalifikowali. Z wosebje sylnymi na­dawkami a wuspěšnym nadběhom bě Matej Kober swojemu cyłkej wulka podpěra. Holcy wudobychu sej druhe městno.

Liški lodohokejowej derbyjej dobyli

Dienstag, 05. Dezember 2023 geschrieben von:

Běłowodźanscy lodohokejisća su minjeny kónc tydźenja hnydom dwaj derbyjej měli. Pjatk hrajachu w Crimmitschauwje, njedźelu doma w Běłej Wodźe­.

Defensiwa dypkaj dobyła

Lodowi piraća Crimmitschau –

Łužiske lodohokejowe liški 2:3 p.p.

(0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

W spočatnych mjeńšinach derbyja bě krótke „wottasowanje“ widźeć, prjed hač Lodowi Piraća po dobrymaj mjeńšinomaj wrotarja Liškow Nikitu Quappa dwójce zasobu pruwowachu. Bě to najprjedy wurunana hra, doniž njedyrbješe Philip Ziesche po šěsć mjeńšinach foula dla na chłostansku ławku. Nadběhowarjo hosćićelow ćišć wukonjachu, ale Quapp steješe přeco prawje. Naslědnje dominowachu pola wobeju cyłkow defensiwne rjady. Njebě wjele šansow a hdyž­, potom běše posledni muž na prawym městnje. Při čimž mějachu domjacy strašniše akcije. Najlěpšu móžnosć měješe Thomas Reichel z centralneje pozicije, tola Quapp dźeržeše wěsće. Tak njebě wrotow w prěnich 20 mjeńšinach.

Serbska debata

Neuheiten LND