Wo wěstotu a atraktiwitu so starali

Mittwoch, 30. Dezember 2015 geschrieben von:

Lětsa měješe Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) tójšto wužadanjow spjelnić. Z docpětym stawom saněrowanja je LMBV spokojom.

Zły Komorow (SN). Nimo zwoprawdźenja bytostnych nadawkow, saněrowanja hórniskich kónčin z naročnymi geotechniskimi naprawami, měješe předewzaće LMBV rozrisać dołhodobnje skutkowacy škit a wěstotu naslědneho wužiwanja hórniskich kónčin. Za to dyrbješe wuwić a pruwować techniske a technologiske naprawy. Wšitke te mějachu zaměr, dokónčić a zawěsćić wužiwanje brunicowych jamow jako jězory za wočerstwjenje a turistiske zaměry.

Ze zaměrnym dźěłom a podpěrana wot fachowcow namaka LMBV techniske móžnosće, skrućić pódu na skłoninach něhdyšich wuhlowych jamow, kaž při Hórnikečanskim jězorje, hdyž su ze zhusćenskimi naprawami započeli brjóh jězora skrućeć.

Hatarstwa w Delnjej a Hornjej Łužicy su, kaž te Dietmara Bergmanna z Klětnoho, na kónclětny nawal kupcow přihotowane. Najwoblubowaniša ryba k silwestrej je karp z domizniskich hatow. Nimo dalšich čerstwych družin, kaž su to pstruha, šćuka, lina a jasotr, móžeš pola Bergmannec tež suma kupić. Pomocnik Joachim Rodig­ fotografej tule wosebje derje radźeny eksemplar prezentuje. Foto: Joachim Rjela

Přirodźe přichodnje hišće bliže być

Dienstag, 29. Dezember 2015 geschrieben von:

Stróža (SN). Hač do januara wotměwa so internetne naprašowanje nastupajo přirodny dowol w narodnych parkach, bio­sferowych rezerwatach a přirodnych parkach Němskeje. W srjedźišću přepyto­wanja steja 104 přirodne parki 16 na­rodnych parkow a 16 biosferowych rezerwatow, kotrež hromadźe něhdźe třećinu płoniny Němskeje pokrywaja.

Z pomocu přirodnych dožiwjenjow ma so wuswětlić, što hosći a dowolnikow pohnuwa, přirodny dowol abo dnjowy wulět do narodnych a přirodnych parkow přewjesć. Zaměr přepytowanja mjez druhim je, poskitki turizma w přirodnych wobłukach dale wuwiwać. Wuslědki naprašowanja chcedźa w měrcu 2016 na turistiskich wikach ITB w Berlinje předstajić.

Zajim za dźěło a žiwjenje w domiznje dale jara wulki

Montag, 28. Dezember 2015 geschrieben von:

Wosebje młodźi ludźo su před lětami pobrachowaceho dźěła w Budyskim wokrjesu dla do starych zwjazkowych krajow šli. Mnozy z nich chcedźa so zaso­ nawróćić, tu bydlić a dźěłać.

Budyšin (SN/JK). Po lońšim wuspěšnym zazběhu su organizatorojo, město Budyšin a krajnoradny zarjad kaž tež dźěłowa agentura a rjemjeslniska komora druhi raz přeprosyli zajimcow na bursu fachowcow w Budyskim hotelu Best Western.

Poslednja změna, ale žadyn kónc za łužisku brunicu

Montag, 28. Dezember 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JK). Na kóncu změny je minjenu srjedu wječor posledni wuhlowy ćah jamu Choćebuz-sewjer wopušćił. Dwě lokomotiwje ćehnještej ćah ze 16 wagonami, nakładźenymi z 1 000 tonami wuhla, posledni raz do Janšojskeje milinarnje. Tak skónči so 40lětna doba wudobywanja brunicy na kromje Choće­buza.

Składnostnje historiskeho wokomika zhromadźichu so sta něhdyšich a nětčišich přistajenych energijoweho koncerna Vattenfall. Hromadźe z mnohimi hosćimi a zastupjerjemi krajneje a komunalneje politiki kaž tež hospodarstwa zhladowachu hišće raz na wuwiće wuhloweje jamy. Z jamy ma nastać najwjetši kumštny jězor Němskeje, 19 kwadratnych kilometrow wulki.

Poskitki dóšli

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Za łužisku brunicowu spartu energijoweho koncerna Vattenfall su so štyrjo zajimcy z wotpowědnymi poskitkami přizjewili. Nimo třoch čěskich předewzaćow prócuje so tež němske Steag hromadźe z awstralskej inwestorskej skupinu Macquarie wo naslědnistwo šwedskeho koncerna. Po informacijach nowiny Westdeutsche Allgemeine Zeitung leži poskitk Steag w třicyfrowym milionowym wobłuku. Wuprajiło so předewzaće k tomu njeje. Tež koncern Vattenfall sam je so komentarow k dotalnym poskitkam wzdał. Nimo Steag zajimuja so za brunicowu spartu Vršanská Uhelná, ČEZ a EPH, kotrež je zhromadnje z financnym koncernom PPF swój poskitk před dnjomaj zapodało. Podźěl na poskitku Vršanskeje Uhelny ma čěski miliardar Pavel Tykač.

Vattenfall trochuje hódnotu brunicowej sparty na dwě do tři miliardy eurow. Hač do kónca januara wjednistwo rozsudźi, kotry poskitk chutnje a dokładnišo pruwuje. Koncernej EPH słuša hižo srjedźoněmske předewzaće Mibrag, kotrež ma swoje sydło w saksko-anhaltskim Zeitzu.

Nowe blido wužadanje było

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Wosebity dar, kotryž sej młoda serbska swójba jutře, patoržicu, sama wobradźi, je minjene dny a tydźenje w dźěłarni Worklečanskeho blidarskeho mištra Pětra Handrika nastał.

Worklecy (SN/MWj). Wočakuješ-li doma wjetšu hosćinu, dyrbiš zwjetša dwě abo wjacore blida do dołheje tafle zestajeć. Tule starosć młoda serbska swójba wotnětka hižo njezměje. Jej je Worklečanski blidarski mišter blido zdźěłał, kotrež ­hodźi so hač na 5,30 metrow rozćahnyć, tak zo ma 22 ludźi za nim městno. Ale samo w začinjenym stawje je blido přeco hišće 2,30 metrow dołhe a skići něhdźe dźesać ludźom městno. Spočatk tydźenja je Pětr Handrik poslednje dźěle lakěrował, dźensa chcyše je nadawkarjej dowjezć.

Za tón pad, zo temperatury spadnu

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:
Niske płaćizny wolija pohnuwaja tójšto wobsedźerjow domow, swoje składy k dobrym kondicijam napjelnić. Nichtó njewě, hdy a hač zyma přińdźe a kajke budu temperatury. Salowska Maternec firma ma tuchwilu činić, zo by skazanki hišće do hód spjelniła. Matthias Seibt po natankowanju kwitowanku hnydom při tankowym awće wućišća. Hač budźe wolij hižo za swjate dny trěbny, je při tuchwilnym miłym wjedrje skerje dwělomne. Foto: SN/Maćij Bulank

Dalše FLEXITY za němsku stolicu

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Berlinske wobchadniske předewzaće BVG ma dźeń a wjac ludźi transportować. Zo by nadawk zmištrowało, je pola Bombardier dalše tramwajki a přidatne tramwajkowe wozy skazało.

Budyšin/Berlin (SN). Wodźacy producent železniskeje techniki Bombardier Transportation budźe 47 přidatnych FLEXITY tramwajkow za Berlin twarić. Aktualny nadawk je skazanska opcija z wobłukoweho zrěčenja z lěta 2006 za twar 206 jězdźidłow za Berlinske wobchadniske zawody (BVG). Wobłuk aktualneho­ nadawka wučinja 176 mi­lionow eurow. BVG su hižo štyri wozy předchadźaceho typa k wupruwowanju kaž tež 99 tramwajkow w lěće 2009 a 39 dalšich w lěće 2012 skazali. Ličba cył­kownje skazanych wozow powjetša tak na 189. Zo bychu přiběracej ličbje pasa­žěrow wotpowědowali, podlěši BVG 20 tramwajkow wo dwaj přidatnej wozaj na sydom­ wozow. Z pomocu FLEXITY-systema so to bjez problemow hodźi.

„Ze skazanku dalšich 47 FLEXITY- tramwajkow a zasadźejo dlěše ćahi reaguje BVG na wužadanja, nastawace z dale rosćaceje němskeje stolicy nastanu“, podšmórnje Klaus-Dietrich Matschke z BVG.

Posledni ćah pojědźe srjedu

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Wuhlowa jama Choćebuz-sewjer je jedna z łužiskich pjeć hišće aktiwnych koncerna Vattenfall. Wuhlo su w Janšojskej milinarni zmilinili. Nětko přestanu w jamje brunicu wudobywać.

Choćebuz (SN/JK). Budźe to zawěrno historiski wokomik, hdyž wopušći srjedu na kóncu změny posledni wuhlowy ćah jamu Choćebuz-sewjer do směra na Janšojsku milinarnju. Po 34 lětach njebudu blisko Choćebuza hižo brunicu wudobywać. Z něhdy 17 łužiskich wuhlowych jamow budźetej energijowy koncern Vattenfall a pozdźišo nowy mějićel brunicoweje sparty jenož hišće w štyrjoch jamach za łužiskim złotom ryć.

Wot lěta 1981 su w Choćebuskej jamje brunicu wudobywali, hač do dźensnišeho dohromady 220 milionow tonow. W jamje njeležeše wona hłuboko a jeje woršta bě wosom do dźesać metrow tołsta. Brunicu wožachu wot spočatka do Janšojskeje milinarnje, wšědnje 60 000 tonow. Jama Choćebuz-sewjer je jenička, z kotrejež jězdźachu wuhlowe ćahi direktnje do milinarnje.

Anzeige