Spěchuje nawuknjenje pólšćiny

Mittwoch, 06. Januar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Choćebuz (SN/MiR). Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choćebuzu zachowa trajne zwiski do susodneje Pólskeje, kotrež wobsteja mjeztym nimale 20 lět. „Mamy zwiski k wšelakim zarjadam, šulam a towarstwam, a wone su so w běhu lět rozšěrili“, praji nawodnica kubłanišća Marja Elikowska-Winklerowa. Aktualne styki wobsteja z městom Żary. W nalětnim semesterje ma kubłanišćo wjacore poskitki, posrědkować pólšćinu. „Při nawuknjenju rěče su zakłady kaž tež nałožowanje zdobytych znajomosćow wažne“, rozłožuje Elikowska-Winklerowa. W meji přewjedu studijnu jězbu na swjedźeń boza (Fliederfest) na twjerdźiznje Karolat, historiskej městnosći njedaloko Żieloneje Góry. „Z tajkimi poskitkami pohonjamy ludźi z Delnjeje Łužicy, kotřiž su Serbja abo serbsce rěča, so tež z pólšćinu zaběrać.“ Zarjadowanje w měrcu wěnuje so poćaham k susodnej Pólskej. Přednošować budźe dr. Wolfram Meyer zu Uptrup z Berlina wo aktualnym wuwiću němsko-pólskich stykow.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige