Serbšćinu w rěčnych skupinach wuknyć wujewja problemy

Mittwoch, 13. Januar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Brošurka „Wo přiswojenju serbšćiny a němčiny“, wudata wot Serbskeho šulskeho towarstwa, swědči wo wuwiću nawuknjenja rěče w serbskich a dwurěčnych kubłanišćach Sakskeje a Braniborskeje.

Budyšin (SN/MiR). Cyle jasnje so z ličbow a diagramow wujewja, zo ličba serbšćinu wuknjacych spaduje. To rjekny předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa přitomnym žurnalistam na nowinarskej konferency. Wčera tydźenja swjećeše towarstwo w Budyskim Serbskim domje 25. róčnicu wobstaća. „Najwjetši wuspěch při nawuknjenju serbšćiny je, zo mamy cyłotny koncept“, Ludmila Budarjowa rozłoži, „naše dźěći móža započeć w žłobiku serbšćinu wuknyć, swoje znajomosće na šulskich kubłanišćach rozšěrić a so ze studijom sorabistiki dale kwalifikować.“

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige