Dwurěčnosć je lěpšina Empfehlung

Donnerstag, 11. Februar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Budyscy wokrjesni radźićeljo wuzwola bórze wěcywustojnych

Budyšin (SN/MiR). Na stejnišćach krajnoradneho zarjada w Budyšinje, w Kamjencu a we Wojerecach dźěłaja tuchwilu něhdźe 70 maćernorěčnych serbskich přistajenych. Tole wuchadźa z naprašnika, kiž je społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa do wšitkich wotrjadow rozesłała. W přichodnym času chce wona k jednotliwym sobudźěłaćerjam zarjadow, kotřiž su jej informaciju wo swojim serbskim pozadku posrědkowali, wosobinski zwisk nawjazać. „Mam za cyle wažne, zo zarjad wě, štó serbsce rěči abo rozumi. Wšako je to znamjo přidatneje kwalifikacije za jednotliwca w dwurěčnym regionje.“ Tole zarjadej posrědkować, ma wona za wobstatk swojeho skutkowanja. „Widźu při přistajenju nowych sobudźěłaćerjow šansu, so za tutej přidatnej kwalifikaciju hnydom naprašować. Wotpowědny nutřkowny serwis wokrjesa měł sej wuwědomić, zo přinjese dwurěčnosć lěpšiny za wobchad w zarjadach samych kaž tež w poměrje k wobydlerjam.“

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige