Fantazija tči w přirodźe

Donnerstag, 28. April 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Na njedawnej fachowej konferency „Kulturne kubłanje w zažnym dźěćatstwje a na zakładnej šuli“ w Zhorjelcu běštej Maxi Braun (nalěwo) a Lisa Hendel mjez 55 wobdźělnikami. Wonej studujetej w šestym semestrje předmjet dźěćaca pedagogika. We wobłuku konferency wobdźělištej so na dźěłarničce „Dźěło z přirodnymi materjaljemi“ pola wuhotowarki drjewa Christiany Eichner. Studentce tworještej originelny motiw „Bachelorske-koło zboža“. Za nje wužiwaštej wonej hałzy, hałžki, moch, kamjenje, hable, chěžki šlinkow a dalše materialije z přirody. Foto: Andreas Kirschke Na njedawnej fachowej konferency „Kulturne kubłanje w zažnym dźěćatstwje a na zakładnej šuli“ w Zhorjelcu běštej Maxi Braun (nalěwo) a Lisa Hendel mjez 55 wobdźělnikami. Wonej studujetej w šestym semestrje předmjet dźěćaca pedagogika. We wobłuku konferency wobdźělištej so na dźěłarničce „Dźěło z přirodnymi materjaljemi“ pola wuhotowarki drjewa Christiany Eichner. Studentce tworještej originelny motiw „Bachelorske-koło zboža“. Za nje wužiwaštej wonej hałzy, hałžki, moch, kamjenje, hable, chěžki šlinkow a dalše materialije z přirody. Foto: Andreas Kirschke

Wuhotowarka drjewa Christiane Eichner wo projekće rozprawjała

Sofija zawjesela z originelnymi idejemi za mjena. Jeje sobušulerka Lea kładźe jasne přirodne wobrazy z najwšelakorišich maćiznow. Tanja a Marta wuhotujetej z mocha a łopjenow klona mandale. Julia twori ze žołdźow praworóžk. „Dźěći su sej na wšelakore wašnje dźěło z přirodnymi materialijemi zbližili. Mějachu dźěłać bjez wonkowneho wobwliwowanja, swojej kreatiwiće dawać swobodny rum. W zasadźe bě puć zaměr“, rozjasnja wuhotowarka drjewa Christiane Eichner z Taschendorfa swój projekt „Spektren – Von Ton in Ton bis Regenbogen“. Z dźewjeć hortowymi dźěćimi Chróšćanskeho dnjoweho přebywanišća Při Pastyrni, kotrež­ je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, je wona loni wot oktobra do decembra w tymle wobłuku skutkowała.

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte