Pozdźišo radšo na sćěnu molować

Mittwoch, 06. Juli 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
JadwigaŠołćic Foto: SN/MaćijBulank JadwigaŠołćic Foto: SN/MaćijBulank

Tež, hdyž hišće tak prawje njewě, što chce jónu powołansce činić, to jedne pak je Jadwize Šołćic nětko hižo jasne: „Hdyž změju jónu swójsku chěžu abo swójske bydlenje, chcu swoje motiwy na sćěnu molować. To je cool!“ A dokelž hišće tak daloko njeje, spokoja so 15lětna Prawočanka z tym, najprjedy raz na papjeru rysować – najradšo mandale, z kružidłom a wołojnikom samo wuhotowane abo tež ćežke motiwy w molowanskej knize.

Tučasnje wukonja šulerka Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ prózdninske dźěło w SN. Čehodla? „Dokelž rady pisam“, wona praji, „a zajimuju so za stawizny.“ W 9. lětniku su čas nacionalsocializma we wučbje wobjednawali. To je ju hnuło. „Kak su ludźi zamordowali a napřećo Židam wustupowali, to bě grawoćiwe.“ W redakciji našeho wječornika so jej lubi. „Je zajimawe pisać, přełožować a tak přez słownik přiwuknyć. Móžu tež sama teksty přihotować – wostudłe mi tu ženje njeje.“

Veröffentlicht in Kubłanje
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte