Remis w napjatym derbyju

Mittwoch, 01. November 2023 geschrieben von:

Módro-běli Kulow – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Čórlich – Sauer (69. Brückner/90. Zablocki), Bergmann, B. Korch, Koplanski, Popjela (67. Kisch), Nicolaides, A. Korch, Langa (57. Wittek), Wehlan, Bulang (76. Woko)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Heidorn, Schultz, Wałda, Woko, D. Gloxyn, Rawš, Korjeńk, Bejmak, Rachela (65. Šewc), Domaška

Při prawym nazymskim wjedrje – wětrje, dešću a słóncu – wobhlada sej wjac hač 130 přihladowarjow klasiski derby w Kulowje. A hra běše hač do poslednjeje sekundy napjata.

Negatiwna serija so po bojowniskej hrě skónčiła

Mittwoch, 01. November 2023 geschrieben von:

Hlinowski SC –

ST Radwor 2:3 (0:1)

Zestawa hosći: Ehrlich – B. Grubert, Castejon (74. Pěčak), Schäfer, Paška, Reineke, Nuk, Schöne (69. Omran), Wjacławk (82. Seiler), Glücklich, Hetaš (94. M. Grubert)

Radworčenjo hrajachu zwjetša přez lěwu stronu, hdźež steješe Reineke. Hlinowc spyta přez dołhe bule před wrota přińć. W 25. min. hraje Glücklich kožanu kulu k Reineke, kotryž njedźeržomnje direktnje do dołheho róžka třěli. Tute wrota za Radworčanow běchu chětro wažne. Nětko móžachu hosćo hru dominować. Reineke bu časćišo foulowany a jónu widźeše Hlinowčan žołtočerwjenu kartu (45.+1). Tuta njeměła jenička wostać, tež trenar domjacych dyrbješe polo wopušćić (45.+1). Po róžku skićeše so hišće šansa na 2:0, kotraž pak so nje­wuži.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Z něhdźe 30 dalšimi koparskimi trenarjemi Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wobdźělich so minjenej měsacaj na tak mjenowanym Basis-Coach-kursu w Kamjencu. Kaž mjeno hižo praji, je to prěnja trenarska licenca, kotruž móžeš sej jako nazwučowar w kopańcy zasłužić. Sćěhuja hišće licency C, B a A kaž tež tak mjenowana pro-licenca. Na dohromady třoch dnjach w Kamjencu nam dwaj referentaj Sakskeho koparskeho zwjazka wšelake zwučowanja za wšě starobne klasy předstajištaj a tež tutu abo tamnu zajimawu epizodu z dotalneje karjery wubledźištaj. Móžu kóždemu trenarjej jenož doporučić, so tež na tajkim kursu wobdźělić. Kóžda starobna klasa je hladajo na wobchad z dźěćimi a młodostnymi, treningowy wobsah, taktiku, atd. ekstremnje rozdźělna. Tuž bě kurs, nimo třoch wobstejacych prezentnych dnjow, tež z tójšto nadawkami doma při kompjuteru pjelnjeny, chětro wobohaćacy.

Wuslědki (01.11.23)

Mittwoch, 01. November 2023 geschrieben von:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

TSV Połčnica –

ST Hnašecy-Dobruša 0:4 (0:1)

Módro-běli Kulow –

Sokoł Ralbicy/Hórki1:1 (1:0)

HZ Łaz/Běły Chołmc –

TSV Wachau  4:0 (1:0)

FV Ottendorf-Okrilla –

Biskopičanske KT II0:2 (0:0)

SC Großröhrsdorf –

Drohotka Ramnow1:0 (1:0)

ST Horni kraj-Sprjewja – ST Ćisk  5:1 (2:1)

Natwar Němske Pazlicy –

SG Großnaundorf2:3 (2:2)

Hlinowski SK – ST Radwor 2:3 (0:1)

1. Biskopičanske KT II 10 35 : 6 27

2. ST Horni kraj-Sprjewja 10 36 : 8 27

3. ST Hnašecy-Dobruša 10 48 : 16 25

4. SG Großnaundorf 10 20 : 20 20

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 10 23 : 12 19

6. TSV Połčnica 10 19 : 18 18

7. SC Großröhrsdorf 10 20 : 15 16

8. Módro-běli Kulow 10 22 : 18 15

9. HZ Łaz/Běły Chołmc 10 10 : 17 12

10. Drohotka Ramnow 10 18 : 19 11

11. Natw. Němske Pazlicy 10 25 : 36 11

12. FV Ottendorf-Okrilla  10 11 : 19 10

13. Hlinowski SK  10 18 : 24 8

14. ST Radwor 10 13 : 34 7

15. TSV Wachau 10 19 : 33 5

16. ST Ćisk  10 9 : 51 0

Worklečanki w prěnim pokalnym kole

Montag, 30. Oktober 2023 geschrieben von:

Sobotu nastupi prěnje wolejbulowe mustwo žonow Viktorije Worklecy doma přećiwo ST Germania Hormersdorf kaž tež přećiwo prěnjej garniturje ST Motor Mickten. Trójka wuhra prěnje pokalne koło. Cyłk ST Germania Hormersdorf je hižo w minjenej sezonje wuspěšnje w sakskej klasy hrał. Žony z Rudnych horin wobsadźichu 3. městno. Hinaši profil měješe prěnje zastupnistwo ST Motor Mickten. Drježdźanjanki hraja ligu wyše w sakskej lize. Tež woni zaměstnichu so w zašłym hrajnym kole na 3. městnje. Potajkim běštej cyłkaj za Worklečanki wosebitej přećiwnikaj, wot kotrejuž móžeše so wysoki hrajny niwow wočakować. Tutón hižo w prěnjej partiji dnja, kotraž traješe pjeć sadźbow, dopokaza­štej. Hóstnej mustwje hraještej w prěnim zetkanju dnja na kwalitatiwnje wysokim niwowje. Kónčny sadźbowy staw bě 3:2 za ST Motor Mickten.

Za prěnje zastupnistwo Viktorije Worklecy běchu zasadźeni: Fanny Hassemeier, Kira Hrjehorjec, Marina Köhler, Stefanie Köhler, Anne Kurzetz, Jennifer Otto, Constance Pötschke, Kathrin Spiesec, Rejzka Rawšec a Tadeja Šefrec; trenarka: Daniela Kralec

Kołwrótna kónčna faza

Montag, 30. Oktober 2023 geschrieben von:

Módro-Běli Zschachwitz – SJ Chrósćicy 3:4 (3:1)

Zestawa SJC: Králíček – B. Cyž, F. Cyž, Sentiwan, Hawš ((33. Kreuz (90. Mark)), L. Zahrodnik (74. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matik (33. Matješk), Bogusz (62. C. Handrik), Młynk

Crossowe běhia kolesowanje

Montag, 30. Oktober 2023 geschrieben von:
Wjace hač 200 sportowčow a sportowcow je so wčera w Radworju na 18. crossowych běhach a kolesowanskich wubědźowanjach wobdźěliło. Běh dorosta starobneje klasy lětnika 2014 a młódšich doby Milan Kandt, kiž startowaše za Viktoriju Worklecy. We wurisanju lětnika 2012/2013 přesadźi so Janek Měrćink, startowacy za Zakładnu šulu Radwor. Foto: Dawid Wowčer

Sport (27.10.23)

Freitag, 27. Oktober 2023 geschrieben von:

Wolejbul w měsće a doma

Prěnje wolejbulowe mustwo muži Viktorije Worklecy hraje jutře, 28. oktobra, wot 16 hodź. w Budyskej sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma přećiwo cyłkej MSV Budyšin. Samsny dźeń hraje tež prěnje mustwo žonow Viktorije Worklecy doma wot 10 hodź. wo cuplutowarnjow přećiwo mustwomaj ze sakskeje ligi.

Prěki a podłu w Radworju

Za 18. crossowy běh „Prěki a podłu“ njedźelu, 29. oktobra, w Radworju je so dotal nimale 200 wobdźělnikow přizjewiło. Crossowy běh podpěra tamniše Kupowe towarstwo. Tež kolesowarjo so wubědźuja.

09:30  crossowy běh 550m

09:40  crossowy běh 1100m

09:40  duatlon běh/koleso

10:05  duatlon běh/koleso

Wot 10:30 hodź. wjacore kolesowarske wubědźowanja startuja. Hłowne přezpólne kolesowanje wo myto Radworskeje agrarneje GmbH započnje so w 13 hodź.

Kopańca kónc tydźenja

W Kulowje wuhraje so jutře wulki koparski derby mjez worjołami a sokołami. Wulki derby Rakecy – Budyšin w krajnej klasy wuchod steji jutře tež na hrajnych planach.

28.10.  14:00  Módro-běli Kulow –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

28.10.  14:00  Biskopičanske KT –

  Motor Marienberg

28.10.  14:00  TSV Wjernarjecy –

  SJ Chrósćicy II

Dobyći a poražce za Sokoł Budyšin

Donnerstag, 26. Oktober 2023 geschrieben von:

Sokoł Budyšin –

TSV Wóspork 0:2 (9:25, 16:25)

Sokoł Budyšin –

Sokolnik Wjazońca 2:1

(25:23, 17:25, 15:10)

Zestawa Sokoła Budyšin: Tomaš Suchy, Frank Püschel, Mario Walter, Stefan Cuška­, Robert Krawc, Moritz Bjarš, libero Florian Kaulfürst

Na prěnim hrajnym dnju doma startowachu wolejbulisća Sokoła Budyšina do sezony 2023/24.

Prěnju hru we wokrjesnej klasy wuchod přećiwo Wósporkčanam přěhrachu Sokoljo jasnje z 9:25 a 16:25. Přičiny běchu hłownje špatne nadaća a přiwzaće bulow. Nimo toho hrajachu z nowej „startowej šestku“ w kotrejž dyrbještaj so nowy přistajer Moritz Bjarš a srjedźny nadběhowar Frank Püschel integrować, respektiwnje so na wobstejnosće dypkowych hrow zwučić. Ale tež sudnik měješe swój podźěl na tym, rozsudźi přehnaće korektnje, samo arogantnje. Swojich pomocnikow na linijach prosće ignorowaše. Přihladowarjo jeho samo husćišo na zmylki Wósporkskich hrajerjow skedźbnichu, ale wón njeda so wobwliwować.

Stota dypkowa hra w trikoće SJC

Mittwoch, 25. Oktober 2023 geschrieben von:

Předsydstwo SJ Chrósćic přepoda před winowatostnej dypkowej hru přećiwo Póstej Germaniji Budyšin Lucianej Zahrodnikej a Janej Boguszej pokal za stotu dypkowu hru w Chróšćan trikoće.

24lětny Lucian Zahrodnik je wažny hrajer stajneho mustwa, takrjec prěnjeje jědnatki Chróšćanow. Po prawej stronje smali wón kóždu hru horje a dele, druhdy jako zakitowar, druhdy skerje ofensiwnišo, jako hrajer srjedźneho pola. Tak tež často nadběhowarjow z dobrymi flankami posłužuje.

Nadběhowar SJC je 25lětny Jan Bogusz. W škiće přećiwnikow Chróšćan stajnje strach wubudźa a wusahuje tam ze swojej dobrej techniku, wotzamknjenjom, ale tež ze swojej staturu. W sto hrach je Bogusz tež hižo 32 wrotow za SJC docpěł. Tak je mustwje hižo mnoho dypkow zaručił.

Neuheiten LND