Sokoljo hru njetrjebawšo z rukow dali

Donnerstag, 15. Dezember 2022 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

ST Hnašecy/Dobruša 0:3 (0:0)

zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Matka, An. Wałda (84. Kurjat), Šewc, Domaška, Al. Wałda, Nuk (59. Bejmak), Šołta, D. Gloxyn, Bejma, Rachela

Hra wotmě so na zasněženym twjerdym hrajnišću. Tam pak hodźeše so najebać toho dosć derje hrać. Jeničce linije běchu ćežko spóznajomne, štož pak sudnik za problem njeměješe. Prěnje mjeńšiny Sokoljo zaspachu. Hósć běše sej wjele předewzał. Po tutej fazy pak mějachu Ralbičenjo prěnju wulku składnosć. Wrotar pokaza njewěstosć a druhi bul zdoby sej Stani Šewc. Wrotar pak swój zmylk zaso wuruna a třělwu wotpopadnje. Potom chabłaše hra tam a sem, ale wjele ličomneho na woběmaj bokomaj njewuskoči. Krótko do połčasa měješe Dawid Šołta dobru móžnosć, tola škitar jeho třělwu k róžkej wotblokowa. Hosćo pruwowachu w 45. min. wrotarja Christopha Gloxyna z wólnym kopom.

Francoska slěduje Argentinskej do finala

Donnerstag, 15. Dezember 2022 geschrieben von:

60 lět njeje žadyn koparski swětowy mišter zdokonjał titul wuspěšnje zakitować. Nětko dóstanu Francozojo šansu, dźakowano dobyću 2:0 přećiwo Marokkej w połfinalu w Katarje. Jenož pjeć mjeńšin traješe, doniž faworit njenawjedowaše. Dokelž so zakitowar Jawad El Yamiq při pospyće zakitowanja nimo suny, měješe Antoine Griezmann na prawej stronje tójšto městna. Po jeho prěčnym pasu bu Kyliana Mbappéjowy kop najprjedy wotblokowany, prjedy hač Theo Hernández w druhim pospyće akrobatisce do krótkeho róžka trjechi (5.). Prěnje napřećiwne wrota w turněrje, kiž njeběchu swójske, tyknychu Marokkočenjo derje preč. Jenož krótko po 0:1 měrješe Azedine Bounahi z něhdźe 20 metrow na lěwy róžk, tola wrotar Hugo Lloris sylnje parěrowaše (10.).

Při abi-cupje druhe městno

Mittwoch, 14. Dezember 2022 geschrieben von:

Štwórty raz bě so w sportowni Powołanskošulskeho centruma Budyšin abi-cup přichodnych maturantow Sprjewineho města we wolejbulu přewjedł. Dwanatkarjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wudobychu sej druhe a jědnatkarjo pjate městno mjez sydom měšanymi cyłkami.

Argentinska prěni finalist

Mittwoch, 14. Dezember 2022 geschrieben von:

Argentinske narodne koparske mustwo steji po wuspěchu 3:0 nad Chorwatskej w finalu swětowych mišterstwow (WM) w Katarje. W spočatnej fazy wuhra sej Chorwatska wčera wječor drje jasne lěpšiny, dokelž měješe dlěje bul w swojich rjadach, traješe pak 25 mjeńšin hač do prěnjeje třělwy na wrota w stadionje ­Lusail, a tu mějachu Argentinjenjo. Na to so hra zaso tróšku změrowa a kaž z ničeho bu nadobo strašne. Při dołhim bulu Fernándeza chorwatski nutřkowny škitar Dejan Lovren njekedźbowaše, a za Juliána Álvareza wotewri so dźěra. Jako nadběhowar Manchester City bul nimo Livakovića zběhny, přinjese tutón jeho k padnjenju. Sudnik Daniele Orsato pokaza hnydom na pokutny dypk, kapitan Lionel Messi zapali kop z twjerdej třělwu naprawo horjeka do wrotow (34.).

Wuslědki (14.12.22)

Mittwoch, 14. Dezember 2022 geschrieben von:

kopańca, krajna klasa

1. SC Borea Drježdźany 14 47 : 15 35

2. FV Přezjednota Niska 13 44 : 11 31

3. TSV Rotacija Drježdźany 14 30 : 15 31

4. SJ Chrósćicy 14 21 : 13 21

5. FSV Nowosolc-Hrodk 13 28 : 19 19

6. Drježdźanski SC 1898 14 21 : 19 19

7. SG Weixdorf 14 27 : 30 18

8. VfB Běła Woda  14 29 : 34 18

9. Rakečanske ST 13 25 : 32 16

10. SV Wesenitzal 12 26 : 27 15

11. Wojerowski FC 14 24 : 25 15

12. TSV Cossebaude 14 24 : 34 13

13. Radebergerske ST 14 27 : 46 13

14. Drohotka Ramnow 13 23 : 39 8

15. BSV Sebnitz 14 17 : 54 8

16. VfB Žitawa zg. 0 0 : 0 0

krajna liga

Jed. Kamjenc – Radefelder SV 0:0 (0:0)

1. FSV Motor Marienberg 16 40 : 18 39

2. Großenhainski FV  16 33 : 10 36

3. SSV Markranstädt 16 42 : 12 34

4. SG Rjemj. Rabenstein 17 31 : 21 33

5. SG Taucha  15 30 : 13 32

6. Radebeulski BC  17 38 : 29 32

7. VfB Empor Glauchau 16 31 : 19 29

8. Drježdźany Laubegast 16 40 : 30 24

9. VfB Fortuna Kamjenica 17 32 : 30 24

10. Radefelder SV 16 29 : 29 21

11. Jednota Kamjenc 17 20 : 30 20

Póńdu do zymskeje přestawki

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:

Prěnja połserija sezony 2022/2023 krajneje klasy wuchod je nimo a prěnje mustwo SJ Chrósćicy steji tučasnje na štwórtym městnje. Po swojich 14 hrach su Chróšćenjo cyłkownje pjeć króć dobyli, pjeć króć njerozsudne hrali a trójce přěhrali. Zdobom tworja woni druhi najlěpši škit ligi. Sportowa redakcija Serbskich Nowin je so z trenarjom Pavelom Runtom a z hrajerjom Maksimilianom Zahrodnikom wo přičinach za dotalny wuspěch, kaž tež zaměrach do přichoda rozmołwjała.

Knježe Runto, kotry cil sće sebi z mustwom za hrajnu dobu 2022/2023 stajił?

P. Runt: Kaž kóždu sezonu bě tež lětsa zaso cyle jasny cil ligu dźeržeć, w kotrejž mjez tym hižo sydom lět dołho hrajemy.

Što běchu wusahowace přičiny za to, zo sće lětsa tak derje do sezony startowali?

P. Runt: Za najwažniši rozdźěl mam, zo so nětko wjace hrajerjow na woběmaj treningowymaj dnomaj wobdźěla. To je wězo z toho wida wažne, zo móžemy so tak lěpje na dypkowe hry přihotować. Zdobom móžemy potom wězo tež kmańšo wšelake taktiske předewzaća přerěčeć a hrajne formy zwučować.

Sće něšto na hrajnym systemje změnili?

Jasna poražka Liškow

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški –

Ravensburg Towerstars 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Žane wrota – žane dypki! Po połojcy předkoła steja módro-žołći na dźewjatym městnje w tabulce. Běła Woda bě derje z kabiny přišła. Eric Valentin swobodnje před Jonasom Langmannom čornu tačel wotfalšowa, ale wrotarja njepřewiny (1.). Při zaso połnych rjadach smědźeše so Josh MacDonald raz jednorje přez škitne pasmo Liškow wuchodźować a puk zatřělić. To bě „perfektna zymna duša“. Srjedź prěnich 20 mjeńšin bu wurunanišo. W powerplayju mjez 14. a 16. min. wuhrachu sej domjacy štyri dobre šansy, kotrež pak stajnje posledni muž Langmann dźeržeše.

Zwjazkowa liga derje zastupjena

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:
Koparske swětowe mišterstwo (WM) w Katarje dźe do rozsudneje fazy. Hišće štyri z prěnjotnych 32 mustwow wubědźuja so wo titul. Francoska bě so po wotjězdźe ­Lucasa Hernandeza wzdała noweho hrajerja nominować. Hačrunjež Němske narodne mustwo w předkole WM žałosćiwje zwrěšći, je tudyša zwjazkowa liga w kole najlěpšich štyrjoch dale sylnje zastupjena. Cyłkownje dwanaće profijow z němskeje elitoweje klasy smě so tuchwilu triumfa nadźijeć. K přirunanju je 19 profijow ze španiskeje Primera Division zastupjenych, francoska Liga 1 z 15 koparjemi. 14 hrajerjow zasłuža swoje pjenjezy w jendźelskej Premier league a z italskeje Serija A hraje 13 koparjow w połfinalu. Najwjetši podźěl w zwjazkowej lize ma FC Bayern Mnichow. Němski rekordny mišter staja pjeć hrajerjow w połfinalu WM. Tohorunja z pjeć akterami zastupjenej stej španiskej teamaj Atlético Madrid a FC Sevilla. Po Mnichowje je Eintracht Frankfurt jenički zwjazkowy ligist, kotryž je z wjace hač jednym hrajerjom w kónčnej fazy turněra.

Tadej Cyž nowy předsyda SJ Chrósćicy

Dienstag, 13. Dezember 2022 geschrieben von:

Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje SJ Chrósćicy je prezident Jurij Kokla přitomnych čłonow powitał a so wšěm za jich prócu a čestnohamtske dźěło w běhu lěta na dobro sportoweje jednotki podźakował. Přizamknyštej so rozprawje wo dźěławosći a financach.

Jednaćel Tadej Cyž rozprawješe wo tym, štož bě so w běhu zašłych třoch lět na sportnišću zwoprawdźiło. Tak natwarichu mjez druhim nowu studnju a awtomatisku připrawu za krjepjenje trawnika. Dale kupichu nowy roboter za syćenje trawnika z pomocu spěchowanskich srědkow Chróšćanskeje gmejny. Tuž podźakowa so Tadej Cyž tež přitomnemu wjesnjanosće Markej Klimanej za podpěru a dobre zhromadne dźěło, wšako njebě bjez toho móžno projekty zwoprawdźić. Zwjeselace je, zo je towarstwo dale rostła a wobsteji nětko z něhdźe 165 čłonow a čłonkow. Tohorunja su lětsa hižo třeći króć mjezynarodny turněr młodźinow E a D přewjedli, na kotrymž nastupichu cyłki z pólskeho Namysłowa, Njebjelčic a Chrósćic.

Dobyće w napjatym derbiju

Montag, 12. Dezember 2022 geschrieben von:

Volleys Koblicy – Viktoria Worklecy 2:3 (25:27, 25:15, 18:25, 25:22, 13:15)

zestawa domjacych: Beno, Jakub a Ławrjenc Bobka, Marko Brězan, Ludwig Eck- ert, Stephan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka a Šćěpan Wjenka.

Wjace derbyja njeńdźe. Tydźenja trjechištej w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma mustwje MSV Budyšin a Viktorije Worklecy na hosćićela Volleys Koblicy. Wšitke tři mustwa steja tuchwilu w druhej połojcy tabulki Sakskeje klasy.

W prěnjej hrě pokazachu Kobličenjo jara koncentrowany wukon a dobychu přećiwo Budyskemu MSV suwerenje z 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).

Anzeige