Wohnjowej woborje, kupjel a puće maja prioritu

Donnerstag, 04. Juni 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Trjebin (AK/SN). Do swojeju wohnjoweju woborow w Trjebinje a Miłorazu chce Trjebinska gmejna dale inwestować. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Jeje čłonojo su tam lětuši hospodarski plan jednohłósnje wobzamknyli. „Wobě woborje dóstanjetej digitalne škričkowanske nastroje, Trjebinska nimo toho sirenu a nowu chorhoj“, komornica rozłoži. Dohromady chcedźa za wobor­nikow 25 000 eurow wudać.

Za Miłorasku kupjel wobstara gmejna Trjebin rjedźenski nastroj w hódnoće 5 000 eurow. Za wuporjedźenje železniskich přechodow planuja 16 000 eurow. Dalše dróhotwarske naprawy wopřijimuja 28 000 eurow. Za 6 000 eurow chcedźa nadróžne wobswětlenje instalować a za 6 500 eurow zwučowansku čaru za Trjebinskich wobornikow wutwarić. Jedyn z najwjetšich nadawkow pak budźe, staru rostlinsku wodočisćernju spotorhać. Za to chcedźa 165 000 eurow wudać.

„Je to naš prěni doppikowy hospodarski plan“, Trjebinska komornica podšmórny. Hižo wot apryla běchu so radźićeljo z nim zaběrali. Na posedźenjach jednotliwych wuběrkow gmejnskeje rady su prašenja wobydlerjow intensiwnje a hłuboko rozjimali. Wot 26. měrca hač do 8. apryla bě etat 2015 zjawnje wupołoženy. Znapřećiwjenjow žanych njebě. „Znajmjeńša pak je sej jedyn wobydler podłožki wobhladał“, rjekny Carmen Petrick.

Dohromady maja w swojim hospo­darskim planje 2,228 milionow eurow dochodow a 2,627 milionow eurow wudaw­kow, z čimž wostanje 399 000 eurow deficita. Runja druhim komunam je při­čina toho tež w Trjebinskej gmejnje, zo dyrbja z doppikowym zličbowanskim systemom wotpisanja nadźěłać a je do plana zapřijeć. W přechodnym času pak je móžno, zo prawniski dohlado­wanski zarjad tež etat z deficitom schwali. Na čas po tym tuchwilu radšo nichtó njemysli.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige