Sport (10.05.24)

Freitag, 10. Mai 2024 geschrieben von:

Wobornicy so zaso wubědźuja

Prěnje lětuše wubědźowanje dobrowólnych wohnjowych woborow w hašenju přewjedźe so jutře w Debricach, dalše potom kónc meje w Konjecach.

11.05.  16:00  Debricy

26.05.  10:30  Konjecy

W Radworju hraja sobotu

We wokrjesnej wyšej lize budźe domjaca dypkowa hra prěnjeho koparskeho mustwa sportoweho towarstwa Radwor jutře, sobotu, a nic na zwučenej njedźeli. Přiwisnicy regionalneho koparskeho ligista FC ­Energije Choćebuz móža njedźelu do Choćebuza jěć a snano postup FCE ­do třećeje ligi swjećić (13 hodź.).

11.05.  14:00  Biskopičanske KT 08 –  

  VfL Halle 96

11.05.  15:00  SC 1911 Großröhrsdorf  

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

11.05.  15:00  ST Radwor –

  Biskopičanske KT II

12.05.  11:00  HZ Wujězd/Łaz/Běły

  Chołmc – SJ Njebjelčicy

12.05.  13:30  FSV Łuty II –

  HZ Ralbicy II/Pančicy II

12.05.  14:00  ST Marijina hwězda –

  Arnsdorfske KT

17.05.  19:00  Motor Kumwałd –

  SJ Chrósćicy II

Dorostowa kopańca w Budyšinje

Poražka steješe w pozadku

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy –

ST Módro-běli Njeswačidło

0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: N. Hahn – C. Reinelt, R. Hanuza, F. Domš (89. G. Čornak), J. Matješk, A. Korjeńk, T. Čornak (62. D. Wagner), P. Hrjehor, N. Rudolf, G. Hermann (89. J. Lehmann), S. Rachela (65. S. Schulze)

Hra bě spočatnje wurunana. Bě jasne, zo přećiwnik jara ćělnje hraje a derje zakituje. W 13. min. pochłosta sudnik Józefa Matješka po hraću z ruku ze žołtej kartku. Jenož 13 mjeńšin pozdźišo dóńdźe k podobnej situaciji. Matješk dótkny po njezbožownym duelu w powětře hrajny nastroj znowa z ruku a bu na to ze žołto-čerwjenej kartu z hrajnišća stajeny. Naje­bać falowaceho nazhoniteho a dobreho srjedźopólneho hrajerja hraješe Njebjelčanske mustwo dale dobru kopańcu. Cyłk trenarja Daniela Pohlinga móžeše sej dobre ofensiwne akcije wuhrać a bě w defensiwje stabilny. Hač k połčasej wosta při 0:0 .

Wuslědki (08.05.24)

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla I

SJ Chrósćicy II – TSV Wjernarjecy 3:5 (3:1)

SZ Drjewnica – HZ Frankenthal 2:3 (1:2)

SZ Steinigtwolmsdorf – Porchow 1:2 (1:1)

ST Wjelećin – TSV Wjazońca 0:4 (0:3)

1. Arnsdorfske KT 23 79 : 30 53

2. Bretnig-Hauswalde 23 83 : 42 52

3. ST Porchow 23 64 : 32 51

4. ST Marijina hwězda 23 64 : 33 43

5. TSV Wjazońca 23 57 : 35 39

6. SZ Steinigtwolmsdorf 23 62 : 53 33

7. HZ Huska/Hodźij 23 50 : 49 32

8. Motor Kumwałd 23 64 : 58 31

9. ST Wjelećin 23 44 : 58 27

10. TSV Wjernarjecy 23 49 : 64 26

11. HZ Frankenthal 23 38 : 64 26

12. SJ Chrósćicy II 23 36 : 56 24

13. HZ Rakecy/Minakał II 23 33 : 99 17

14. SZ Drjewnica 05 23 20 : 70 9

wokrjesna klasa, stafla III

HZ Wujězd/Łaz/Běły Chołmc –

HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II 2:0 (0:0)

HZ Ralbicy II/Pančicy II –

HZ Běła/Cunnersd./N. Pazlicy III 0:5 (0:3)

Jednota Kamjenc – ST Lubuš II 2:1 (1:1)

Zeleno-běli Sepicy – FSV Łuty II 11:0 (3:0)

SJ Njebjelčicy – ST Njeswačidło 0:1 (0:0)

1. Zeleno-běli Sepicy 17 65 : 21 36

2. ST Njeswačidło 17 49 : 19 36

3. SJ Njebjelčicy 18 45 : 26 35

4.  Běła/Cunnersd./Němske Pazlicy III 

 17 70 : 34 34

5. HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II

 18 38 : 39 27

6. HZ Halštrow/Hlinowc II 17 46 : 47 22

7. Wujězd/Łaz/B. Chołmc 18 32 : 49 20

8. Jednota Kamjenc 17 23 : 35 18

9. ST Lubuš II 16 31 : 30 16

10. HZ Ralbicy/Pančicy II 16 20 : 41 14

11. FSV Łuty II 17 16 : 94 4

Po zažnych wrotach tola hišće přěhrali

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

SJ Chrósćicy II

– ST Porchow 1:3 (1:3)

Zestawa domjacych: Škoda – Lehmann (82. Šiman), Donat, Dórnik, Mark, Sćapan, Liznar, Wencl, Rätze, Žur (76. F. Zahrodnik), K. Zahrodnik

Jako so po cyłej Łužicy meje stajachu nachwata so 30. jutrownika wječor w Chrósćicach hra mjez tamnišej rezerwu a cyłkom z Porchowa.

Dobry wukon njedosahaše

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

ST Horni kraj-Sprjewja 1:2 (0:2)

Zestawa domjacych: Žur – P. Šołta (72. K. Hrjehor), Heidorn, Schultz, Woko, Rawš, D. Gloxyn, Korjeńk (62. M. Matka), Rachela, S. Bjeńš, Bejmak

Po poražce w pokalnej hrě chcychu Sokoljo njedźelu w domjacym stadionje zaso dobyć, tola přećiwnik je jedyn z najlěpšich cyłkow wokrjesneje wyšeje ligi. Sokołam zaso tójšto hrajerjow zranjenja dla pobrachowachu. Tuž so chowancy trenarja Krystofa Gloxyna najprjedy raz na defensiwu koncentrowachu.

Prěnju šansu mějachu hosćo po hakle 20 mjeńšinach, kotruž Titus Žur hišće wulkotnje wotwobara. Štyri mjeńšiny na to pak Róžeńčan šansu njeměješe, jako přećiwnicy po rjanej kombinaciji z dźesać metrow nisko k 1:0 přetworichu. W 32. min. docpěchu samo dalše wrota. Znowa so woni sćerpnje hač před wrota kombinowachu a tónraz z 10 metrow do hornjeho kuta trjechichu. Ralbičenjo pak dale wojowachu a spytachu na mokrym trawniku tohorunja kombinować. Čim dlěje hra traješe, ćim lěpje so jim to zešlachći. Wulke šansy pak njewuskočichu.

Wokrjesny koparski derby Póst Germania Budyšin přećiwo Rakečanskemu ST w krajnej klasy stafla wuchod su hosćo sobotu z 2:1 dobyli. Bruno Brückner bě nawjedowanje 1:0 (21.) za hosćićelow docpěł, potom pak Paul Kockert (38.) a Danny Gärtner (43.) hru hišće do połčasa zwjertnyštaj. Za wobaj cyłkaj bě to tak mjenowana šěsćdypkowa hra, wšako dźěše wo zwostaće w krajnej klasy. Foto: Jörg Stephan

Radworčenjo rezistentni za dobyće

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

TSV Wachau –

ST 1922 Radwor 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: Grenzemann – Wjesela (73. Mička), Schäfer, M. Grubert (18. Omran), Wjeńka, B. Grubert (64. Wróbl), Nuk, Glücklich, Paška, Wjacławk, Schulze

Dotal wotběža sezona za Radworskich koparjow­ jara njezbožownje a po poražce přećiwo Hlinowcej je tež zestup nimale hižo wěsty. Přiwšěm pak nochcychu Radworčenjo­ sezonu jako předposledni tabulki­ zakónčić. Z dobyćom bychu cyłk z Wachauwa samo w tabulce dosćah­nyli.

Druha němska lodohokejowa liga (DEL2) je za přichodnu sezonu změny w swojim hrajnym porjedźe wobzamknyła, zo by so wuwiće młodych němskich lodohokejowych talentow dale spěchowało.

Jedna z rozsudnych změnow nastupa wobłuk spěchowanskich licencow mjez DEL a DEL2. Dotal płaćeše klawsla, kotraž kooperaciju kóždeho towarstwa DEL z jenož jednym klubom DEL dowoli. Nětko tute rjadowanje rozpušćichu, tak zo móža spěchowanskich licencnych hrajerjow DEL swobodnje mjez klubami rozdźělować. To dyrbi so zjednorić, za kóždeho hrajerja so hodźace stejnišćo namakać. Wobwliwowanje wubědźowanja štyrnaće cyłki DEL2 w tym hižo njewidźa. Wužadanja za wobdźělenje spěchowanskich licencnych hrajerjow na kónčnym kole w druhej lize wostanu. To rěka, zo dyrbjał wotpowědny hrajer 20 hrow za towarstwo DEL2 we hłownym kole absolwować. Pola licencowanych wrotarjow je regula, zo stejachu znajmjeńša 300 mjeńšin na lodźe.

Pokalny kónc w štwórćfinalu

Montag, 06. Mai 2024 geschrieben von:

Wojerowski FC II –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Žur – M. Matka (65. S. Jakubaš), Heidorn, Schultz, Woko, Rachela, Gloxyn, An. Wałda, Rawš, D. Šołta, M. Šołta (55. Materna)

Z druhim zastupnistwom Wojerowskeho FC (wokrjesna liga) dóstachu Sokoljo pozdatnje lochkeho přećiwnika w štwórćfinalu wokrjesneho pokala přilosowany. Zo pak ma pokal swójske zakonje Ralbičenjo bolostnje dožiwichu.

Hižo po třoch mjeńšinach běchu Sokoljo w zastatku. Wólny kop na lěwym křidle bu wróćo hraty a škitar flankowaše do hóstneje šěsnatki, hdźež Daniel Kruse bul do dołheho róžka zhłójčkowa. Traješe hač do 20. min., doniž so hrajerjo Sokoła prěni raz strašnje do šěsnatki nje kombinowachu. Pospyt Dawida Šołty prasny pak nažel na łatu. W 25. min. hosćićeljo druhu šansu z konterom hnydom wužichu. Kruse přetwori bul nisko w dołhim róžku wrotow. To běše wězo šok. Krótko do połčasa bychu Sokoljo poprawom znižić dyrbjeli. Prěni pospyt D. Šołty wrotar doprědka placny a druhi bul sadźi Pawl Rachela pódla wrotow.

Mało kročelow k docpěću cila

Montag, 06. Mai 2024 geschrieben von:

BFC Dynamo –

FC Energija Choćebuz 0:2 (0:0)

Zestawa FC Energije Choćebuz: Bethke – Hasse (79. Kusić), Slamar, Hildebrandt, Bretschneider, Putze, Juckel, Proničew (60. Shcherbakovski), Heike, Thiele, Halbauer (60. Krauß)

wrota: 0:1 Krauß (67.), 0:2 Heike (82.)

Energija Choćebuz je ze suwerenje wuhratym wonkownym dobyćom trilogiju mišterstwoweje kónčneje fazy zahajiła.

Znata naprawa trenarja Clausa Dietera Wollitza, po hodźinje čerstwe mocy přinjesć, pokaza w 67. min. skutkownosć. Přihrawka Jana Shcherbakovskeho ze srjedźneje linije do běha Maksimiliana Kraußa, bu wěsće k 1:0 přetworjena. Třělwa Tima Heike z hranicy šěsnatki přinjese předrozsud 0:2.

Dwaj hrajnej dnjej (12. meje doma přećiwo Luckenwalde a 19. meje pola Hertha BSC II) matej nětko jenož hišće sćěhować, zo by Energija z dalšimi dypkami wočakowany postup zwoprawdźiła.

Georg Zielonkowski

Neuheiten LND