Krótkopowěsće (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Nowa móžnosć kolesować

Zły Komorow. We łužiskej jězorinje so syć kolesowanskich šćežkow z nowej Młynskej čaru wot septembra dale rozšěri. Kaž zdźěli nam Kathrin Winklerowa, jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina, je tam mjeztym dźesać tematiskich kolesowanskich šćežkow. Zajimcy móža tak mjez druhim na slědach Strittmattera abo Krabata na puć podać.

Hotel „mama“ mjenje prašany

Kamjenc. Dale a mjenje młodostnych w Sakskej bydli hišće pola staršeju. Loni bydleše něšto wjac hač třećina (36 procentow) młodych ludźi doma. Před dźesać lětami bě to hišće wjac hač połojca (56 procentow). Přewažnje młodźi mužojo nimaja chwatne, so wot staršeju dźělić, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu informuje.

Utta Danella njeboha

Mnichow. Spisowaćelka woblubowanych romantiskich knihow, kotrež su tež husto předłoha filmow, Utta Danella je, kaž bu nětko znate, hižo w juliju w Mnichowje w starobje 95 lět zemrěła. Rodźena Lipšćanka, kotrejež knihi su so wjacore miliony razow předawali, bu w kruhu swójby pochowana.

Hru přetorhnyć dyrbjeli

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige