Tři dypki na dnju maćerjow maćerjam

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:
Přichodne wažne ličaki bě sej njedźelu w Šwikawje młodźina C Budissy Budyšin wuwojowała. Hólcy starobneje klasy U15 hraja w krajnej lize a steja po wonkownym dobyću 2:1 tuchwilu w srjedźnym polu tabulki. A tež maćerje hrajerjow so přez „kwětkace dypki“ wjeselachu. Nawjedowanje za koparjow ze Sprjewineho města docpě Kilian Cyž, dobyćerske wrota třěli Constantin Märcz. Dalši Serbja w mustwje su Matej Kober, Matej Nuk a Pawl Richter. Richterej, čisło 15, pósłachu koparjo wosebity postrow, dokelž bě so njedawno při kulce zranił a na dlěši čas wupadnje. W zbytnych 3 hrach sezony 2023/2024 přijědźe mjez druhim hišće RB Lipsk do sportoweho kompleksa Humboldtowy haj w Budyšinje. Foto: Tadej Cyž

Wuslědki (15.05.24)

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Kopańca,

wokrjesna klasa stafla III

ST Lubuš II – ST Njeswačidło 0:4 (0:2)

Wuj./Łaz/B. Chołmc – Njebjelčicy 0:2 (0:1)

Łuty II – HZ Ralbicy/Pančicy II 0:6 (0:2)

1. Zeleno-běli Sepicy 18 71  :  23 39

2. ST M.-běli Njeswačidło 18 53  :  19 39

3. SJ Njebjelčicy 19 47  :  26 38

4. HZ Běła/Cunnersd./Němske Pazlicy III

 18 72  :  34 37

5. HZ Wulka Dubrawa II/Radwor II 

 18 38  :  39 27

6. HZ Halštrow/Hlinowc II 18 48  :  53 22

7. HZ Ralbicy II/Pančicy II 18 28  :  41 20

8. Wujězd/Łaz/B. Chołmc 19 32  :  51 20

9. Jednota Kamjenc 18 23  :  37 18

10. ST Lubuš II 18 31  :  36 16

11. FSV Łuty II 18 16  :  1004

Wokrjesna liga stafla I

Wjazońca – Bretnig-Hauswalde 4:0 (3:0)

Wjernarjecy – HZ Huska/Hodźij 4:1 (2:1)

Frankenthal – Steinigtwolmsdorf 3:1 (1:0)

Mar. hwězda – Arnsdorfske KT 2:2 (1:2)

ST Porchow – ST Wjelećin 3:1 (1:0)

1. Arnsdorfske KT 24 81  :  32 54

2. ST Porchow 24 67  :  33 54

3. Bretnig-Hauswalde 24 83  :  46 52

4. ST Marijina hwězda 24 66  :  35 44

5. TSV Wjazońca 24 61  :  35 42

6. SZ Steinigtwolmsdorf 24 63  :  56 33

7. HZ Huska/Hodźij 24 51  :  53 32

8. Motor Kumwałd 23 64  :  58 31

9. TSV Wjernarjecy 24 53  :  65 29

10. HZ Frankenthal 24 41  :  65 29

11. ST Wjelećin 24 45  :  61 27

12. SJ Chrósćicy II 23 36  :  56 24

13. Rakecy II/Minakał II 24 37  :  99 20

14. SZ Drjewnica 05 24 20  :  74 9

Nowopřichad a hórki wotchad

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:

Łužiske lodohokejowe liški maja noweho hrajerja, a to Němsko-Kanadźana Lewisa Zertera-Gossage. Nadběhowar absolwowaše hižo w sezonje 2022/2023 pjeć hrow w trikoće Łužiskich liškow. To bě tehdy w zhromadnym dźěle z kooperaciskim partnerom – z Běłymi mjedwjedźemi z Berlina – móžno, za kotrehož so wón na to hišće 17 króć w najwyšej němskej lize DEL zasadźi. 28lětny Lewis woteńdźe loni k Bietigheim Steelers a dypkowaše w 55 hrach z dźewjeć wrotami a 19 přihraw­kami.

Swoje lodohokejowe wukubłanje absolwowaše nadběhowar w Kanadźe, prjed hač ze 17 lětami do USA dźěše. Tam hraješe šěsć lět dołho w mustwach Kent School kaž tež Harvard uniwersity. Nachwilnje přeńdźe hišće raz wob lěto do kanadiskeje British Columbia Hockey league. W dalšim běhu swojeje karjery hraješe potom za towarstwa w AHL a ECHL, štož stej w Sewjernej Americe druha a třeća liga w lodohokeju. W lěće 2020 spjelni sej Zerter-Gossage wulki són a hraješe lěto w Němskej, w ródnym kraju swojeho nana, w třećej lize pola Blue Devils Weiden. Po tym slědowaše hišće raz lěto w Americe, prjedy hač přińdźe potom zaso wróćo do Europy.

Dobyty dypk abo tola přěhratej?

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:

SC Großröhrsdorf – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (0:0)

Zestawa hosći: Žur – An. Wałda (52. Materna), Rachela, Lulak, Hrjehor (59. Bejmak), Woko, Korjeńk, Rawš, Gloxyn, S. Bjeńš, Šiman

Tute prašenje stajichu sebi Sokoljo po hrě, hač njeby snano wjace móžno było. Kaž nimale kóždy tydźeń změni so zestawa Sokołow a trenar Christoph Gloxyn zasadźi tež někotrych starych zajacow kaž Bosćija Lulaka abo Stefana Bjeńša. Tak wučinješe přerězna staroba startoweje jědnatki 29,3 lět.

Helene Kupkec złoto dobyła

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:
Pěskečanka Helene Kupkec (nalěwo) je sej na němskim šulerskim mišterstwje w sportowej družinje ju-jutsu w starobnej klasy U14 złoto wudobyła. Nimo toho bu prěni raz w stawiznach bojowniskeho sporta serbska sportowča do zwjazkoweho kadra powołana. Helene Kupkec, kotraž bě dotal wuchodoněmska mišterka, startowaše w Niehburgu pola Hannovera za wubranku Sakskeje. Ju-jutsu je sportowa družina z fairnymi dwubojemi bjez bolosćow a zranjenjow přećiwnika. Foto: priwatne

Sensaciju w Radworju docpěli

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:

ST Radwor –

Biskopičanske KT II 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Ehrlich – Mička (93. Pěčak), Dźisławk, Omran, Wjeńka, B. Grubert, N. Šnajder (94. Bischof), Glücklich, Paška, R. Šnajder, Castejon (59. Hetaš)

Předpředposlednja hra sezony 2023/ 2024 Radworskeho cyłka we wokrjesnej wyšej lize wotmě so doma přećiwo prěnjemu tabulki. Biskopicy móžachu na tutym dnju mišterstwo perfektnje sčinić a Radwor doskónčnje zestupić. Nimo toho bě kader hosćićelow chětro deciměrowany, dokelž tójšto hrajerjow zranjenja dla pobrachowaše. Přiwšěm njeměješe nichtó z hrajerjow lóšt so doma wottřělić dać. Tuž bě kóždy přewšo motiwowany, Biskopicam wšitko napřemo stajeć.

Postup snadź jenož přestorčeny

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz –

FSV Luckenwalde 3:3 (0:1)

Zestawa FC Energije Choćebuz: Bethke – Slamar, Hildebrandt, Campulka, Bretschneider, Pelivan (46. Putze), Hofmann, Proničew (46. Shcherbakovski), Heike, Thiele, Krauß (46. Halbauer)

slěd wrotow: 0:1 Butendeich (4.), 0:2 Vierling (56., pokutny kop), 0:3 Butendeich (64.), 1:3 Heike (74.), 2:3 Heike (80.), 3:3 Campulka (90.+6)

přihladowarjo: 19 287

Z tójšto optimizmom su hrajerjo a fanojo FC Energije Choćebuz do poslednjeje domjaceje hry sezony startowali. Ale ­hižo w štwórtej mjeńšinje hosćo hosći­ćelow šokowachu, jako zaso jónu kapitalny zmylk lódzymnje pochłostachu. Dokelž­ kasěrowaše Choćebuz pozdźišo hišće dalše dwoje přećiwne wrota, njezdaše so za hodźinu jenož hra, ale tež postup wothóčkowany. Ale kaž pola Choćebužanow hižo zwučene, započnu pozdźe z nachwatanjom zastatka. Tim Heike trjechi dwójce a Tim Campulka jónu, a to w šestej mjeńšinje přidatneho hrajneho časa.

Slěbro za serbskich bičwolejbulistow

Montag, 13. Mai 2024 geschrieben von:

Najstarša šulerska starobna skupina bičwolejbula je při Olbersdorfskim jězoru pola Žitawy wuchodosakske finale přewjedła. Šulerki a šulerjo 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wubědźichu sej při wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“ mjez štyrjomi gymnazijemi slěbro.

Při słónčnym wjedrje, ale chłódnych temperaturach wotmě so minjeny tydźeń kónčne regionalne koło starobneje skupiny II w bičwolejbulu. K Olbersdorfskemu jězorej pola Žitawy dojědźechu sej zastupjerjo štyrjoch gymnazijow, zo bychu w pěsku swoje kmanosće dopokazali a kwalifikanta za krajne finale zwěsćili. Dotal docpě šěsć mustwow SGB kónčne sakske koło a wróći so z Drježdźan z jednej slěbornej a jednej bronzowej medalju.

Hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Karla Krječmarja so w jednotliwych treningowych jednotkach na tutón wjeršk derje přihotowachu, ale na kóncu rozsudźichu móličkaj dypkaj wo złoto a slěbro k njelěpšinje serbskich gymnaziastow.

Wulke finale

Montag, 13. Mai 2024 geschrieben von:

Štwórtk, 30. meje, njepřewjedźe so we Worklecach jenož turněr wo wokrjesne wolejbulowe mišterstwo muži, ale tež wo postup na wobwodnu runinu. Worklečanska sportowa hala je tón dźeń tež hosćićel za serbski wolejbulowy derby mjez druhim mustwom Viktorije Worklecy a prěnim mustwom Marijineje hwězdy. Tutón wolejbulowy duel je jedyn z dweju semifinalow. Druhi wuhraje so mjez mustwomaj z Hnašec-Dobruše a OSSV Kamjencom. Dobyćerjej stejitaj potom w kónčnej hrě. Jurij Bjeńš

30.05.  19:00  ST Hnašecy-Dobruša –

  OSSV Kamjenc

30.05.  20:00  Viktoria Worklecy II –

  ST Marijina hwězda

30.05. 21:00  dobyćer hry 1 –

  dobyćer hry 2

Widźał, słyšał, napisał (13.05.24)

Montag, 13. Mai 2024 geschrieben von:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Dźensniši čas je hustodosć wot spěšnosće, hektiki, dobreho wukona a statusa wobwliwowany. Su to wšo rozsudne znamjenja, hač je něšto wuspěšne abo nic? Njeje wuspěch skerje wuslědk měrneho, konstantneho a wosebje na dowěru bazěrowaneho zhromadneho skutkowanja? Wšojedne hač w politice, hospodarstwje abo w sporće, wšudźe je dowěra trěbna, haj samo njeparujomna.

Neuheiten LND